Asiakaspalvelu:

AIG Asiakaspalvelu
Puh: +358 203 50550, avoinna arkisin klo 9-21 ja lauantaisin klo 10-16
S-posti: travelguardfinland@aig.com


Korvauspalvelu:

Korvauksen hakemista varten pyydämme, että täytät vahinkoilmoituslomakkeen ja lähetät sen meille allekirjoitettuna liitteiden kanssa.

Mikäli lähetät vahinkoilmoituksen Suomessa, käytä seuraavaa osoitetta (postimaksu on maksettu puolestasi):

AIG Korvausosasto 
AIG Europe S.A. (Finland) 
Tunnus 5008951 
00003 Vastauslähetys

Vahinkoilmoituksen voit lähettää ulkomailta seuraavaan osoitteeseen (postimaksullinen):

AIG Korvausosasto 
AIG Europe S.A. (Finland) 
Kasarmikatu 44
00130 Helsinki

 

Vahinkolmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot ja liitteet:

 • matkalippu tai muu tosite matkasta


Hoitokulut:

 • asianmukaisesti päivätyt ja allekirjoitetut lääkärinlausunnot ja/tai maksuttomat epikriisit, joista ilmenee täsmällinen sairauden tai vamman kuvaus,
 • alkuperäiset tositteet hankituista tavara-, palvelu- tai hoito- ja lääkekuluista.


Matkatavaravahinko:

 • reklamaatio kuljetusyhtiölle ja/tai poliisille tehty rikosilmoitus.


Matkatavaroiden viivästyminen:

 • matkatavaroiden myöhästymistapauksissa kuljetusyhtiön todistus sekä todistus niiden palauttamisesta, 
 • kuitit kuluista.


Matkan viivästyminen:

 • lähdön myöhästymistapauksissa kuljetusyhtiön todistus myöhästymisestä. 


Matkan peruuntuminen:

 • asianmukaisesti päivätty ja allekirjoitettu lääkärinlausunto ja/tai maksuton epikriisi, jossa on yksityiskohtainen kuvaus sairaudesta tai vammasta tai muu vastaava todistus,
 • kuolemantapauksessa kuolintodistus.


Matkalta myöhästyminen:

 • kuljetusyhtiön todistus myöhästymisestä,
 • alkuperäiset kuitit kustannuksista.


Matkasta luopuminen:

 • kuljetusyhtiön todistus myöhästymisestä.


Matkan keskeytyminen:

 • asianmukaisesti päivätty ja allekirjoitettu lääkärinlausunto ja/tai maksuton epikriisi, jossa on yksityiskohtainen kuvaus sairaudesta tai vammasta tai muu vastaava todistus,
 • alkuperäiset kuitit aiheutuneista kuluista,
 • kuolemantapauksessa kuolintodistus.


Tapaturmainen kuolema/pysyvä haitta:

 • kuolemantapauksessa kuolintodistus ja mahdollinen ruumiinavauspöytäkirja sekä asiakirjat, jotka määrittävät edunsaajat (esim. perukirja, sukuselvitys),
 • tapaturmassa kuvaus vahinkotapahtumasta ja mahdolliset todistajat yhteystietoineen,
 • mahdollinen poliisitutkintapöytäkirja,
 • lääkärintutkimuksen päivämäärä ja lääkärin yhteystiedot,
 • mikäli vakuutettu käy lääkärintarkastuksessa vakuutusyhtiön pyynnöstä, korvaa vakuutusyhtiö tästä vakuutetulle aiheutuneet kustannukset. Korvauksen maksamiseksi kuolemantapauksessa AIG:llä on oikeus edellyttää ruumiinavausta, jonka kustannukset maksaa AIG.

AIG voi pyytää myös muita tietoja ja asiakirjoja korvausasiain käsittelyä varten.

Matkavastuu- ja matkaoikeusturva:

 • Ota yhteys AIG:hen.


Asiakaspalautteet

Panostamme erityisesti asiakaspalvelumme ja korvauskäsittelymme laatuun ja asiakastyytyväisyyteen. Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi palveluun, ota yhteyttä asiakaspalveluumme (Katso yllä Yritys- ja Henkilöasiakkaiden asiakaspalveluiden yhteystiedot). Mikäli olet tyytymätön saamaasi korvauspäätökseen, ota ensin kirjallisesti yhteyttä korvauskäsittelyyn (finlandclaims@aig.com). 


Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen riidanratkaisu

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE (www.fine.fi) antaa maksuttomia neuvoja ja ohjeita vakuutussopimuksen soveltamisesta. FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin.


Voit olla yhteydessä myös Kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi), josta saat maksutta tietoa kuluttajan oikeuksista ja sovitteluapua riitatilanteessa. Myös Kuluttajariitalautakunta (www.kuluttajariita.fi) antaa ratkaisusuosituksia riitatilanteissa. Kuluttajaneuvontaan tulisi aina olla yhteydessä ennen asian viemistä Kuluttajariitalautakuntaan.


Mikäli haluat tehdä reklamaation verkkokaupasta ostamastasi vakuutuksesta, voit käyttää myös Euroopan komission Online Dispute Resolution -lomaketta.


Palaute

Otamme vastaan mielellämme palautetta sivuston käyttäjäkokemuksista. Jos sinulla on kommentoitavaa tai ehdotuksia, lähetä sähköpostia osoitteeseen travelguardfinland@aig.com