AIG

Uudenlainen lisävakuutusturva Brexitin aiheuttaman epävarmuuden varalle

04.10.2016
Topic Featured News

Brexit-turvan D&O-asiakkaillemme

Iso-Britanniassa asuu ja työskentelee arviolta jopa 30 000 suomalaista, joiden elämään Brexit saattaa vaikuttaa. AIG:n markkinoille tuoman, uuden lisävakuutusturvan avulla yritykset voivat vakuuttaa Iso-Britanniassa työskentelevät, suomalaiset johtajansa Brexitin aiheuttaman epävarmuuden varalta.

Vaikka Brexitin vaikutuksista ei ole vielä varmuutta, Iso-Britanniassa toimivat suomalaiset yritykset ovat kohdanneet lisääntyvää huolta saarivaltiossa työskentelevien suomalaisten työntekijöidensä keskuudessa. 

Brittiläisen kauppakamarin (BCC) tuoreen selvityksen mukaan yli 40 prosenttia Iso-Britanniassa toimivista EU-kansalaisia työllistävistä yrityksistä raportoi työntekijöidensä olevan huolissaan Brexitin vaikutuksista tulevaisuuteensa.  Tämän johdosta vahinkovakuutusyhtiö AIG on kehittänyt markkinoille uudenlaisen Brexit-lisävakuutusturvan.

“Pyrimme AIG:llä kehittämään vakuutusratkaisuja, joiden avulla asiakkaamme pystyvät suojautumaan myös uusien ja kasvavien riskien varalta. Brexit-lisävakuutusturvamme avulla asiakasyrityksemme voivat jatkaa toimintaansa rauhallisin mielin, vaikka EU:n ja Iso-Britannian välisten neuvotteluiden lopputulos ei ole vielä selvillä, kertoo Kristiina Laresvuo, AIG:n Suomen sivuliikkeen Branch Manager.

Jopa 60 prosenttia BCC:n kyselytutkimukseen osallistuneista yrityksistä toteaa, että EU-työntekijöiden oleskelulupia koskevalla varmuudella on positiivinen vaikutus liiketoimintaan.

AIG:n Brexit-lisävakuutusturva suojaa johtajia, jotka ovat joko Iso-Britanniassa asuvia EU:n kansalaisia tai muissa EU-maissa asuvia Iso-Britannian kansalaisia. Suomessa asuu tällä hetkellä reilut 4000 Iso-Britannian kansalaista. Brexit-lisävakuutusturva kattaa muun muassa oleskelulupahakemuksia koskevissa valitustilanteissa tarvittavaan oikeudelliseen apuun liittyvät kustannukset sekä mahdollisesta muuttamisesta aiheutuvat kustannukset.

Miten suomalaisten työntekijöiden tulisi valmistautua Brexitiin?

  • Lyhyt aikaväli: Brexitillä ei ole lyhyen aikavälin seurauksia, mutta tilanne luo epävarmuutta Iso-Britanniassa työskentelevien suomalaisten keskuudessa. Yritysten on tärkeä kommunikoida työntekijöilleen ja heidän perheilleen, miten ne aikovat toimia Brexitin edetessä.
  • Keskipitkä aikaväli: Brexit tulee vaikuttamaan Iso-Britanniassa työskenteleviin EU-kansalaisiin, mikäli Iso-Britannia päättää käynnistää virallisen EU:sta vetäytymisprosessin (niin sanottu Artikla 50). Yritysten tulisi muun muassa selvittää työntekijöidensä työsopimuksiin liittyvät oikeudelliset aspektit.
  • Pitkä aikaväli: Brexitin pitkän aikavälin vaikutukset ovat vielä hyvin epäselvät. On todennäköistä, että suomalaiset yritykset joutuvat kehittämään compliance-prosessejaan ja Iso-Britanniassa tapahtuvan työn liikkuvuuteen liittyviä toimintatapojaan.

    Lähde: PwC Consulting


Tietoja AIG:n Brexit-lisävakuutusturvasta

  • Vakuutus soveltuu suomalaisille johtajille, jotka hakevat pysyvää oleskelulupaa Iso-Britanniaan. Vakuutus soveltuu myös brittiläisille johtajille, jotka hakevat oleskelulupaa Suomeen.
  • Vakuutus kattaa oleskelulupahakemuksia koskeviin valitustilanteisiin  liittyvän oikeusavun kustannukset.
  • Vakuutus kattaa vakuutettujen johtajien ja heidän perheidensä uudelleensijoittautumisesta syntyvät kustannukset, kuten asunnon osto- tai myyntikustannukset sekä muutto- ja matkustuskustannukset.