AIG

Kyberhyökkäyksiin liittyvien vahinkojen määrä lisääntynyt selvästi

02.02.2017
Topic Featured News

Kyberhyökkäyksiin liittyvien vahinkojen määrä lisääntynyt selvästi

AIG Claims Intelligencen uusi raportti osoittaa kybervakuutusten tarpeen kasvaneen räjähdysmäisesti viime vuoden aikana. Tietomurron keskimääräiset kustannukset ovat nousseet 29 % AIG:n lanseerattua CyberEdge® -tuotteen vuonna 2013. Raportoitujen kybervahinkojen määrä on kasvanut useita tuhansia prosentteja.

AIG Claims Intelligence on kybervahinkojen huomattavan määrän ja niiden selvittämisen kustannusten noususta johtuen tuottanut raportin, joka analysoi markkinoiden kehitystä ja yritysten päätöksentekoa kyberriskeihin liittyen. Voit ladata raportin tästä.

Raportin analyysistä voi päätellä, että on kolme toimialaa, jotka ovat erityisen alttiita kyberhyökkäyksille: finanssi- ja media-ala sekä vähittäis- ja tukkukauppa. AIG:n kybervakuutusten vahingoista 58 % koskevat näitä toimialoja. 

"En ole erityisen yllättynyt raportin tuloksista. Yritykset, jotka käsittelevät toimialallaan henkilötietoja, ovat uusien tietosuojamääräysten myötä velvollisia ilmoittamaan tietomurtoepäilyistä viranomaisille ja niille yksityishenkilöille, joita asia koskee. Tämä näkyy selvästi lisääntyneessä kiinnostuksessa kybervakuutuksia kohtaan. Odotamme kybervakuutusten kysynnän jatkavan kasvuaan vuotta 2018 kohti, jolloin tietosuojamääräys astuu voimaan."
  toteaa Christa Heinonen, Liability and Financial Lines Practice Leader, Finland

Eurooppalaisilla yrityksillä on hyvä syy suhtautua kyberriskeihin suurella vakavuudella, sillä lainsäädäntö muuttuu ja henkilötietojen käsittelyä koskevat vaatimukset ja vastuut kasvavat. Eurooppalaisen Tietosuojamääräyksen astuttua voimaan, yritykset voivat näitä uusia sääntöjä rikkoessaan olla velvollisia maksamaan sakkoa 2 %, tai joissain tapauksissa jopa 4 % kokonaisliikevaihdostaan.

Christa Heinonen jatkaa:
Sakon mahdollisuus voi tuntua kaukaiselta siihen asti kunnes laki toimeenpannaan Suomessa, ja ensimmäinen yritys saa sakkomaksun rikottuaan määräystä.  On tärkeää huomioida myös kustannukset, jotka syntyvät tietomurron estämisestä, analysoinnista ja siihen liittyvästä jälkityöstä. Joissain tuntemissamme tapauksissa nämä kustannukset ovat olleet jopa 50 000 euroa tunnissa. Näiden summien mittavuus tulee yrityksille usein yllätyksenä.


Kyberhyökkäysten uhka kasvaa entisestään myös siitä syystä, että kyberrikollisten ei tarvitse enää toimia bottiverkossa toteuttaakseen palvelunestohyökkäyksiä (DdoS). Olemme törmänneet viime aikoina tapauksiin, joissa kyberrikolliset ovat hyödyntäneet esineiden ja asioiden internetiä (”Internet of Things”) kyberrikosten toteuttamiseen. Rikolliset käyttävät siis useimmista kodeista löytyviä verkkoon kytkettyjä laitteita, kuten TV-laitteistoja, reitittimiä ja kameroita, päästäkseen käsiksi erilaisiin järjestelmiin.


Lue lisää kybervahingoista: Claims Intelligence Whitepaper

Please share!