Vakutuuksen esittely

Kaskovakuutusta täydentävä vakuutus

AutoPlus-vakuutus täydentää kaikkia kaskovakuutuksia, joissa on omavastuu, ja lisäksi se on kattava tapaturmavakuutus. 

AutoPlus uudistaa autoilijan vakuutusturvaa, sillä siihen kuuluu auton kaskovakuutuksen omavastuuturva, josta korvataan kaskovakuutuksen omavastuuosuus 250 euroon asti. Tapaturmaosuudesta korvausta maksetaan tapaturmaisesta pysyvästä haitasta ja tapaturmaisesta kuolemasta.

 

Viisi hyvää syytä ottaa AutoPlus-vakuutus

 1. Omavastuuturva täydentää kaikkia kaskovakuutuksia, joissa on omavastuu. Kaskovakuutus voi olla missä tahansa autovakuutusyhtiössä. 
 2. Kaskovakuutuksesta korvattavan vahingon omavastuu ei jää omaksi tappioksi, vaan korvataan AutoPlussan omavastuuturvasta aina 250 euroon asti. 
 3. Tapaturmakorvaukset maksetaan muiden mahdollisten vakuutuskorvausten lisäksi. Ne maksetaan kaksinkertaisina, jos tapaturma sattuu auto-onnettomuudessa. 
 4. AutoPlus antaa taloudellista turvaa odottamattoman varalle – vakavan tapaturman yllättäessä voi keskittyä paranemiseen, eikä tarvitse huolehtia taloudesta. 
 5. Vakuutus myönnetään kaikille ikäkriteerit täyttäville. Emme tarvitse terveydentilaasi koskevia tietoja.

Merkittävät korvaukset

Mitä AutoPlus korvaa? 

AutoPlus sisältää sekä tapaturmavakuutuksen että kaskovakuutuksen omavastuuturvan. 

<>
  Perus Hopea Kulta Platina

Tapaturmainen pysyvä haitta ja tapaturmainen kuolema

15 000 € 30 000 € 45 000 € 60 000 €

Tapaturmainen pysyvä haitta ja tapaturmainen kuolema auto-onnettomuudessa

30 000 € 60 000 € 90 000 € 120 000 €

Kaskovakuutuksen omavastuuturva

250 €

Yllä ilmoitetuista vakuutusmääristä vähennetään 50 %, mikäli vakuutustapahtuma sattuu vakuutetun täytettyä 65 vuotta.

Yllä ilmoitetut tasokohtaiset vakuutusmäärät koskevat pysyvää 100 prosentin haitta-astetta. Osittaisesta pysyvästä haitasta maksetaan niin monta kahdeskymmenesosaa (1/20) vakuutusmäärästä kuin haittaluokka osoittaa.

Pysyvän haitan korvaus maksetaan, mikäli kyseessä on vähintään haittaluokkaan 4 (20 %) kuuluva pysyvä haitta.

Esimerkkejä korvattavista vahingoista

AutoPlus korvaa omavastuun, jonka autovakuutusyhtiösi vähentää maksamastaan korvauksesta. Omavastuuturvasta maksetaan korvaus henkilö- tai pakettiauton omavastuuosuudesta aina 250 euroon asti. 

Esimerkki 1: Ajat kolarin, josta sinulle koituvat autosi korjauskustannukset ovat 2000 euroa. Kaskovakuutuksesi omavastuu on 300 euroa. Autovakuutusyhtiösi korvaa 1700 euroa eli vähentää 300 euron omavastuun. AutoPlus-vakuutus korvaa omavastuusta 250 euroa. 

 

Tapaturmakorvauksilla voi olla ratkaiseva merkitys talouteesi vaikeassa tilanteessa. 

Esimerkki 2: Tapaturmasta aiheutui haittaluokka neljän (20%) mukainen pysyvä haitta (esimerkiksi peukalon menetys). Vakuutetun turvataso oli tapaturman sattuessa Kultataso ja hän oli 50-vuotias. Korvausta maksettiin 45 000 euroa x 20% = 9 000 euroa. 

Jos tapaturma olisi sattunut auto-onnettomuuden yhteydessä korvausta olisi maksettu 18 000 euroa.

 

Lisäturvaa perheen arkeen alle eurolla päivässä

Voit valita perhetilanteesi mukaisen vakuutusturvan laajuuden ja korvaustason, joka vasta tarpeitasi. 

Yksilöturvassa vakuutettuna olet vain sinä. Jos olet yksinhuoltaja, yksilöturva laajenee kuitenkin kattamaan myös lapsesi. 

Pariturva kattaa sinun lisäksesi myös puolisosi tai avopuolisosi ja Perheturva lisäksi lapsenne.

<>
  Perus Hopea Kulta Platina

Yksilö

10,90 € /kk 13,80 € /kk 16,65 € /kk 19,55 € /kk

Pari

14,50 € /kk 20,25 € /kk 26,05 € /kk 31,80 € /kk

Perhe

15,10 € /kk 21,40 € /kk 27,75 € /kk 34,10 € /kk

Kuukausimaksu sisältää vakuutusmaksuveron.

Kenelle vakuutus voidaan myöntää

Kuka voi ottaa AutoPlus-vakuutuksen?

Voit saada AutoPlus-vakuutuksen jos olet:

 • 18-79-vuotias ja
 • asut Suomessa vakituisesti.
  Jos oleskelet pääosan kalenterivuodesta ulkomailla, et asu vakituisesti Suomessa.

Voit liittää vakuutukseen myös:

 • 18-79-vuotiaan puolisosi tai avopuolisosi ja/tai
 • alle 18-vuotiaat tai alle 23-vuotiaat, kokopäiväisesti opiskelevat lapsesi tai puolisosi tai avopuolisosi lapset.

 

Keskeiset rajoitukset

Vakuutusten rajoitukset ovat yleensä hankalaa luettavaa. AutoPlus-vakuuutuksessa rajoituksia on kuitenkin vähän. Alla lyhyenä yhteenvetona keskeiset rajoitukset. 

Tapaturmaista pysyvää haittaa ja tapaturmaista kuolemaa koskevat rajoitukset  

Vakuutuksesta ei korvata vammaa: 

 • joka johtuu sairaudesta tai rappeumasta;
 • joka on tahallisesti itse aiheutettu; tai
 • jos tapaturma on sattunut harrastaessa kilpaurheilua tai vaarallisia urheilulajeja.

Auton kaskovakuutuksen omavastuuturvan rajoitukset 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa:  

 • jota ei ole korvattu auton kaskovakuutuksesta;
 • jos vahingon määrä ei ylitä auton kaskovakuutuksen omavastuuta;
 • joka aiheutuu vakuutetun ajoneuvon käyttämisestä liiketoiminnassa, sisältäen vakuutetun työn tai ammatinharjoittamisen; 

Vakuutetun tulee olla nimettynä ajoneuvon haltijaksi, jotta auton kaskovakuutuksen omavastuuturva on voimassa. 

Katso tarkemmat rajoitukset ja määritelmät ehdoista.

AutoPlus-vakuutuksen ehdot