Telia Laitevakuutuksen irtisanominen

Voit irtisanoa Telia Laitevakuutuksen toimittamalla oheisen irtisanomislomakkeen tai riittävät tiedot vakuutuksen yksilöimiseksi (vakuutetun laitteen IMEI, vakuutussopimuksen numero, vakuutuksenottajan nimi- ja osoitetiedot) osoitteeseen:

AIG Europe S.A. sivuliike
Tunnus 5003465
00003 VASTAUSLÄHETYS
tai sähköpostilla teliavakuutus@aig.com

Postitse lähetetty irtisanomislomake tulee olla vakuutuksenottajan allekirjoittama.
Sähköpostiosoite tulee joko olla sama kuin vakuutuksen tiedoissa tai muuten tunnistettavissa vakuutuksenottajan sähköpostiosoitteeksi.

Uppsägning av Telia Mobil Enhet försäkring

Du kan säga upp Telia Mobil Enhet försäkringen genom att skicka det bifogade formuläret eller tillräckliga uppgifter (dvs. IMEI för den försäkrade enheten, försäkringsnumret, försäkringstagarens namn- och adressuppgifter) till adressen:

AIG Europe S.A. filial i Finland
Avtalskod 5003465
00003 SVARFÖRSÄNDELSE
eller per e-posti till teliavakuutus@aig.com

Om uppsägningsmeddelandet skickas per post skall det vara bekräftat med försäkringstagarens underskrift.

När det gäller uppsägning per e-post accepteras meddelandet från den e-postadress som har angivits till försäkringen eller från en e-postadress som kan indentifieras till försäkringstagaren.

Termination of the Telia Device Insurance policy

You can terminate your Telia Device Insurance policy by sending the attached form or corresponding information (ie. IMEI of the insured device, policy number, policy holder’s name and address details) to address:

AIG Europe S.A. Finland branch
Tunnus 5003465
00003 VASTAUSLÄHETYS
or by email to  teliavakuutus@aig.com

If you terminate your policy by post please sign the form or letter.

If you send your termination by email please use the same email address that has been given to policy details or another email address that can be identified to you.