AIG on valmistautunut Yhdistyneen Kuningaskunnan eroon Euroopan Unionista uudistamalla Euroopan toimintojensa yhtiörakenteen. Muutos on tullut voimaan 1. joulukuuta 2018 alkaen. Muutoksen seurauksena AIG jatkaa toimintaansa Euroopassa kahtena eri vakuutusyhtiönä; American International Group UK Limited (AIG UK) toimii Lontoossa ja AIG Europe S.A. Luxemburgissa. Uudistuksen myötä AIG Europe Limitedin (AEL) vakuutuskanta on automaattisesti siirretty AIG UK:lle ja AESA:lle, ja AEL on fuusioitunut AESA:n kanssa. High Court of England and Wales hyväksyi muutokset 25. lokakuuta 2018.

Yhtiörakenteen muutos mahdollistaa asiakkaiden tarpeista huolehtimisen ja takaa vakuutussopimusten jatkuvuuden AEL:n asiakkaille myös Brexitin jälkeen.

Tämä verkkosivu luotiin ennen yhtiörakenteen muutosta tarjoamaan tietoa 1. joulukuuta 2018 voimaan tulleesta yhtiörakenteen juridisesta muutoksesta. Lisätietoa yhtiörakenteen muutoksesta saa alla olevista linkeistä.

Lisätietoja AIG:n yrityspalvelumalleista löytyy täältä.

Brexit-tietoa

Tällä hetkellä AIG:n liiketoimintaa Euroopassa hoitaa yksi yhtiö, AIG Europe Limited (AEL). AEL on brittiläinen vakuutusyhtiö, jolla on sivuliikkeitä ympäri Eurooppaa.  Olemme ryhtyneet AEL:n rakenneuudistukseen vastauksena Yhdistyneen kuningaskunnan päätökseen erota Euroopan unionista (tunnetaan yleisesti termillä ”Brexit”). Rakenneuudistuksen avulla pyrimme varmistamaan, että pystymme palvelemaan vakuutuksenottajia Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja muualla Euroopassa myös Brexitin jälkeen.

Näiltä sivuilta löytyy

 

 

 

 

 

 

 

Taustaa

  • Maaliskuussa 2017 ilmoitimme päätöksestämme sijoittaa uusi eurooppalainen vakuutusyhtiö Luxemburgiin.  Joulukuusta 2018 alkaen AIG:llä on tarkoitus olla kaksi vakuutusyhtiötä Euroopassa – yksi, joka sijaitsee ja myöntää vakuutuksia Yhdistyneessä kuningaskunnassa, sekä toinen joka sijaitsee Luxemburgissa ja myöntää vakuutuksia ETA-alueella ja Sveitsissä. Luxemburgissa sijaitsevalla yhtiöllä tulee olemaan useita sivuliikkeitä ETA-alueella ja Sveitsissä.
  • Osana yritysrakenteen muutosta AIG siirtää kaiken AEL:n olemassa olevan Yhdistyneen kuningaskunnan vakuutustoiminnan uudelle yhtiölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja AEL:n olemassa olevan eurooppalaisen liiketoiminnan uudelle yhtiölle Luxemburgissa. 
  • Suunniteltu rakenneuudistus toteutetaan oikeudellisena prosessina, jossa yhdistyvät vakuutustoiminnan siirto (ts. osan VII mukainen siirto) sekä rajat ylittävä sulautuminen, johon vaaditaan lainsäädännölliset ja tuomioistuimen antamat hyväksynnät.  Lähestymme kirjeitse vakuutuksenottajia, korvauksenhakijoita, vakuutusvälittäjiä ja muita asianosaisia huhtikuusta 2018 lähtien antaaksemme heille tietoja suunnitellusta rakenneuudistuksesta sekä siitä, kuinka se saattaa heihin vaikuttaa.
  • Rakenneuudistuksen jälkeen AIG:llä on Yhdistyneessä kuningaskunnassa yksi yhtiö, joka myöntää vakuutuksia Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja Luxemburgissa yksi yhtiö, joka sivuliikeverkostonsa kautta myöntää vakuutuksia ETA-alueen maissa ja Sveitsissä.

Kehotamme teitä käymään tällä verkkosivustolla aika ajoin, koska lisätietoja tulee saataville, kun muutossuunnitelmamme etenevät.  Tutustukaa UKK-osioon saadaksenne paremman kuvan suunnitelmistamme
Usein kysytyt kysymykset

Tällä hetkellä AIG:n toimintaa Euroopassa hoitaa AIG Europe Limited (AEL), joka on Yhdistyneessä kuningaskunnassa (UK) rekisteröity vakuutusyhtiö, jonka toimiluvan on myöntänyt Prudential Regulation Authority (PRA) ja jonka toimintaa sääntelee Financial Conduct Authority (FCA). Suunnittelemme siirtävämme AEL:n koko vakuutustoiminnan kahdelle juuri toimiluvan saaneelle AIG-konserniin kuuluvalle vakuutusyhtiölle (suunniteltu siirto). Nämä kaksi juuri toimiluvan saanutta yhtiötä ovat American International Group UK Limited (AIG UK) ja AIG Europe SA (AIG Europe). Kaikki Yhdistyneeseen kuningaskuntaan liittyvä AEL:n vakuutustoiminta siirretään AIG UK:lle ja kaikki Eurooppaan liittyvä AEL:n vakuutustoiminta siirretään AIG Europelle.

Suunniteltu siirto on osa AIG-konsernin rakenneuudistusta, johon se on ryhtynyt Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten päätettyä erota Euroopan unionista (EU) (tunnetaan yleisesti termillä ”Brexit”). Brexit-prosessi johtaa Yhdistyneen kuningaskunnan eroamiseen EU:sta 29. maaliskuuta 2019. Olemme ryhtyneet suunniteltuun siirtoon osana laajempaa rakenneuudistusta, jonka avulla varmistamme, että pystymme jatkossakin palvelemaan olemassa olevia vakuutuksenottajiamme ja myöntämään uusia vakuutuksia Euroopassa myös Brexitin jälkeen.

Suunniteltu siirto toteutetaan yhdistettynä vakuutustoiminnan siirtojärjestelynä vuonna 2000 rahoituspalveluista ja -markkinoista annetun lain (Financial Services and Markets Act 2000, FSMA) osan VII mukaisesti sekä rajat ylittävää sulautumista (sulautuminen) koskevan eurooppalaisen direktiivin mukaista sulautumisprosessia noudattaen. Lisätietoja oikeudellisesta prosessista annetaan maaliskuussa 2018.

Suunnitellun siirron odotetaan astuvan voimaan 1. joulukuuta 2018. Huhtikuusta 2018 alkaen otamme yhteyttä vakuutuksenottajiin, korvauksenhakijoihin sekä muihin asianosaisiin. Annamme heille lisätietoja suunnitellusta siirrosta sekä siitä, kuinka he voivat esittää kommentteja tai kysymyksiä, ja mitä oikeuksia heillä on, jos he uskovat suunnitellun siirron voivan vaikuttaa heihin haitallisesti.

AIG:n päätös sijoittaa uusi eurooppalainen pääkonttori Luxemburgiin tehtiin useiden syiden perusteella, kun mahdollisia sijainteja oli arvioitu perusteellisesti. Suurin osa Luxemburgissa sijaitsevan yhtiön vakuutustoiminnasta tulee keskittymään Manner-Eurooppaan, ja Luxemburgin maantieteellinen sijainti Euroopan markkinoiden sydämessä on merkittävä etu. Luxemburg on Euroopan unionin keskeinen jäsen, sen talous on vakaa, ja vakuutustoimintaa sääntelevä viranomainen asiantunteva ja arvostettu. Lisäksi se on yleisen rahoitustoiminnan keskus. AIG Europeen tullaan soveltamaan Solvenssi II -direktiivin mukaista sääntelykehystä, sellaisena kuin se on Luxemburgissa pantu täytäntöön. Tämä sääntelykehys tarjoaa vakuutuksenottajille korkean tason suojan.

AIG Europe on rekisteröity Luxemburgissa ja tulee toimimaan Luxemburgin kaupungissa sijaitsevasta pääkonttorista käsin. Yhtiön toimiluvan myöntää Luxemburgin vakuutusvalvoja, Commissariat aux Assurances (CAA). Yhtiö kuuluu AIG-konserniin ja tulee toimimaan AIG-konsernin uutena vakuutusyhtiönä Euroopassa ja tarjoamaan vakuutustuotteita ja -ratkaisuja Manner-Euroopassa, kuten AEL teki aiemmin. Samat tiimit jatkavat asiantuntevaa vakuutusten myöntämistä sekä korvausvaatimusten käsittelyä kuin nytkin, ja meidän yhteystietomme säilyvät samoina.

Kyllä. Suunniteltu siirto koskee kaikkia AEL:n vakuutuksia (mukaan lukien vakuutuksia Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ETA-alueella ja muualla maailmassa). Jos Englannin ja Walesin High Court -tuomioistuin (High Court -tuomioistuin) hyväksyy suunnitellun siirron, sen päätös sitoo vakuutuksenottajia Englannin lainsäädännön nojalla, ja se tullaan yleisesti hyväksymään kaikilla muilla ETA:n lainkäyttöalueilla.

Suunniteltuun siirtoon liittyvä oikeus- ja sääntelykehys pyrkii varmistamaan sen, että vakuutuksenottajien edut turvataan ja ettei mihinkään AEL:n vakuutuksenottajien ryhmään kohdistu haitallisia vaikutuksia. Osana suunniteltua siirtoa vakuutuksenottajiemme eduista huolehditaan noudattamalla perusteellista arviointiprosessia, johon sisältyvät seuraavat toimenpiteet:

  • Riippumattoman asiantuntijan nimittäminen raportin laatijaksi High Court -tuomioistuimelle todennäköisistä vaikutuksista, joita suunnitellulla siirrolla on vakuutuksenottajiin.
  • Mahdollisuuden tarjoaminen vakuutuksenottajille ja asianosaisille ilmaista suunniteltuun siirtoon liittyviä vastalauseita tai huolenaiheita joko High Court -tuomioistuimelle tai AIG:lle, jonka jälkeen huolenaiheet viedään PRA:n, FCA:n ja riippumattoman asiantuntijan sekä High Court -tuomioistuimen tietoon.
  • Tiivis yhteistyö PRA:n ja FCA:n kanssa, jotka myös toimittavat suunniteltua siirtoa koskevan raportin High Court -tuomioistuimelle.
  • Suunnitellun siirron hyväksyntä High Court -tuomioistuimen toimesta.

Seuraamme poliittista kehitystä tarkasti ja otamme muutokset huomioon, jos niissä määritetään tarkempi aikataulu ja rakenne Yhdistyneen kuningaskunnan tulevalle suhteelle Euroopan kanssa.  Tällä hetkellä tärkein tavoitteemme on varmistaa, että pystymme jatkamaan olemassa olevien vakuutuksenottajiemme palvelemista sekä uusien vakuutusten myöntämistä Euroopassa Brexitin jälkeen.  Emme siis tällä hetkellä suunnittele tekevämme muutoksia rakenneuudistussuunnitelmiimme.