We are pleased to announce AIG’s two new entities in the European region, American International Group UK Limited (AIG UK) in London and AIG Europe S.A. (AESA), based in Luxembourg, became operational on 1 December 2018. The restructure was undertaken through a transfer of insurance business from AIG Europe Limited (AEL) to AIG UK and AESA, and a cross border merger of AEL into AESA, and was approved by the High Court of England and Wales on the 25 October 2018.  

The two-entity structure allows us to meet the needs of our clients and guarantees contract certainty for AEL policyholders after the UK leaves the European Union.

This website was established prior to the transfer in order to provide the details of the legal restructuring that completed on 1 December 2018.  You will continue to find useful information and links below regarding the restructuring. 

Please click here for information on AIG’s Business Servicing Model

Informacije o Brexitu

Trenutno kompanija AIG posluje u Europi putem jedne pravne osobe: AIG Europe Limited (AEL), britansko osiguravajuće društvo s podružnicama u cijeloj Europi.  Trenutno u AEL-u prolazimo postupak restrukturiranja kao odgovor na britansku odluku o napuštanju Europske unije (EU) (poznate pod nazivom „Brexit“). Restrukturiranjem želimo osigurati servisiranje osiguranika u Ujedinjenom Kraljevstvu i cijeloj Europi nakon Brexita.

Na ovim stranicama ćete pronaći:

Pozadina

  • U ožujku 2017. objavili smo našu odluku o prijenosu našeg novog europskog osiguravajućeg društva u Luksemburg.  Od prosinca 2018, AIG predlaže djelovati putem dva osiguravajuća društva u Europi - jedno u Ujedinjenom Kraljevstvu za britansko poslovanje i drugo u Luksemburgu za poslovanje u zemljama EGP-u i Švicarskoj, koji će imati podružnice u svim zemljama EGP-a i Švicarskoj.
  • Kao dio restrukturiranja, AIG će prenijeti sve svoje postojeće britansko poslovanje na novo osiguravajuće društvo sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu i u isto vrijeme prenijeti sve svoje postojeće europsko poslovanje na novo osiguravajuće društvo sa sjedištem u Luksemburgu. 
  • Predloženo restrukturiranje će se provesti putem pravnog postupka kombiniranjem prijenosa poslovanja osiguranjem (poznato pod nazivom Dio VII Prijenos) i prekograničnog spajanja što je podložno regulatornom i sudskom odobrenju.  Poslat ćemo dopis osiguranicima, podnositeljima zahtjeva, agentima i ostalim zainteresiranim stranama od travnja 2018. kako bi pojasnili detalje predloženog restrukturiranja i kako ono može utjecati na njih.
  • Nakon restrukturiranja, AIG će imati jedno društvo u Ujedinjenom Kraljevstvu koje će voditi britansko poslovanje i jedno u Luksemburgu koje će putem svojih podružnica voditi poslovanje u zemljama EGP-a i Švicarskoj.

Potičemo vas da povremeno posjetite ovu internetsku stranicu jer će na njoj biti dostupne ažurirane informacije o napretku postupka restrukturiranja.  Molimo da pogledate naša ČPP za bolje razumijevanje naših planova.

Često postavljena pitanja

AIG trenutno u Europi posluje putem AIG Europe Limited (AEL), britanskog osiguravajućeg društva (Ujedinjeno Kraljevstvo) kojem je odobrenje za rad dodijelilo Tijelo za nadzor osiguravajućih društava (Prudential Regulation Authority, PRA) i čiji rad reguliraju PRA i Financijsko regulatorno tijelo (Financial Conduct Authority, FCA). Mi predlažemo prijenos ukupnog poslovanja osiguranja AEL-a na dva nova ovlaštena osiguravajuća društva unutar AIG Group (Predloženi prijenos). Dva nova osiguravajuća društva su American International Group UK Limited (AIG UK) i AIG Europe SA (AIG Europe).  Ukupno britansko poslovanje osiguranjem AEL-a prenijet će se na AIG UK, dok će se sve ukupno europsko poslovanje AEL-a prenijeti na AIG Europe.

Predloženi prijenos je dio restrukturiranja kojeg provodi AIG Group kao odgovor na odluku građana Ujedinjenog Kraljevstva o napuštanju Europske unije (EU) (poznate pod nazivom „Brexit”). Proces Brexita će rezultirati napuštanjem EU-a od strane Ujedinjenog Kraljevstva 29. ožujka 2019. Provodimo predloženi prijenos kao dio našeg šireg plana restrukturiranja kako bi osigurali da možemo nastaviti pružati usluge našim postojećim osiguranicima i ugovarati nove poslove osiguranja u cijeloj Europi nakon Brexita.

Predloženi prijenos će se provesti kombiniranjem prijenosa osigurateljskog poslovanja na temelju Dijela VII Zakona o financijskim uslugama i tržištima 2000 (Financial Services and Markets Act 2000, FSMA) i prekograničnog spajanja na temelju europske Direktive o prekograničnim spajanjima društava kapitala (Spajanje). Daljnje informacije o pravnom postupku bit će dostupne u ožujku 2018.

Predviđa se da će prijenos stupiti na snagu 1. prosinca 2018. Mi ćemo kontaktirati osiguranike, podnositelje zahtjeva kao i druge zainteresirane strane od travnja 2018. nadalje kako bi dostavili dodatne informacije o predloženom prijenosu, pojedinostima o tome kako poslati komentare ili upite te pravima koja imaju ako vjeruju da bi mogli biti materijalno oštećeni predloženim prijenosom.

Odluka AIG-a da utemelji novo europsko sjedište u Luksemburgu donesena je iz različitih razloga nakon detaljne provjere mogućih lokacija. Većina poslovanja za kontinentalnu Europu vodit će se iz sjedišta u Luksemburgu, a geografski položaj Luksemburga u srcu europskog tržišta je velika prednost.  Luksemburg je jedan od glavnih članica Europske unije, ima stabilnu ekonomiju, iskusnog i vrlo cijenjenog regulatora osiguranja i općenito je čvorište za financijske usluge. AIG Europe poslovat će po okviru predviđenom direktivom Solventnost II na način na koji je implementiran u Luksemburgu, pružajući visoku razinu zaštite osiguranicima.

AIG Europe je osnovan u Luksemburgu i djelovat će iz svog sjedišta u gradu Luksemburgu. Taj subjekt će biti ovlašten od strane luksemburškog regulatora, Povjerenstva za osiguranje (Commissariat aux Assurances, CAA). To društvo je član grupe AIG Grupe i djelovat će kao novi europski osiguratelj AIG-a koji će nuditi proizvode i rješenja iz osiguranja u kontinentalnoj Europi kao što je to prethodno činio AEL. Isti timovi će nastaviti pružati stručne usluge osiguranja i rješavati zahtjeve, kao što su to činili do sada, a njihovi kontakt podaci ostaju isti.

Da. Predloženi prijenos odnosi se na AEL-ove police (uključujući police u Ujedinjenom Kraljevstvu, EGP-u i ostatak svijeta). Ako Visoki sud Engleske i Walesa (Visoki sud) usvoji prijedlog prijenosa, njegova odluka veže sve osiguranike kao predmet engleskog prava i priznat će se u svim ostalim zemljama EGP-a.

Zakonski i regulatorni okvir u vezi prijedloga prijenosa, između ostaloga nastoji jamčiti očuvanje prava osiguranika te sigurnost i pogodnosti svih grupa osiguranika AEL-a ne budu materijalno oštećeni. Kao dio predloženog prijenosa, prava svih naših osiguranika nadziru se u temeljitom postupku provjere što uključuje:

  • imenovanje Nezavisnog vještaka koji će podnijeti izvještaj Visokom sudu o vjerojatnom utjecaju Predloženog prijenosa na osiguranike;
  • Pravo slanja prigovora i izlaganja problema od strane osiguranika i drugih zainteresiranih strana u vezi predloženog prijenosa bilo Visokom sudu ili AIG-u, nakon čega će se prigovori i problemi dostaviti PRA-u, FCA, nezavisnom vještaku i Visokom sudu.
  • Uska suradnja s PRA i FCA koji će također sastaviti izvještaj o Predloženom prijenosu Visokom sudu.
  • Odobrenje Predloženog prijenosa od strane Visokog suda.

Pažljivo pratimo politička zbivanja i uzet ćemo ih u obzir ako daju precizniji vremenski slijed i strukturu za buduće britanske odnose s Europom.  Naš prioritet je osigurati da i dalje nastavljamo pružati usluge postojećim osiguranicima i ugovarati nove poslove osiguranja u cijeloj Europi nakon Brexita.   U tom smislu, ne predviđamo nikakve mogućnosti za promjenu našeg plana restrukturiranja.