Ovdje se daje kratak pregled pravnog postupka kao i veza na razne važne dokumente koji sadrže daljnje podatke o predloženom prijenosu i spajanju. Možda ste već primili neke ili sve informacije poštom, e-poštom ili SMS-om. Ako želite informacije na nekom drugom europskom jeziku, molimo da se vratite na Početnu stranicu Brexita.

Pravni postupak – što uključuje

Restrukturiranje uključuje prijedlog prijenosa i spajanja. Predloženi prijenos će se provesti kombiniranjem prijenosa osigurateljskog poslovanja (postupak na temelju Dijela VII Zakona o financijskim uslugama i tržištima 2000) (Financial Services and Markets Act 2000, FSMA) i prekograničnog spajanja na temelju europske Direktive o prekograničnim spajanjima društava kapitala). Kombinirani postupak uključuje britanske sudove i podložan je odobrenju Visokog suda Engleske i Walesa (Visoki sud). Kombinirani pravni postupak pojašnjen je u dopisima u nastavku i često postavljenim pitanjima (FAQ).

Ako Visoki sud da svoje odobrenje, očekuje se da će predloženi prijenos i spajanje stupiti na snagu 1. prosinca 2018.

Međutim, ako ste vi zabrinuti u vezi prijedloga prijenosa i načina na koji može utjecati na vas, imate pravo dati pismene izjave ili biti saslušani na Visokom sudu gdje se odlučuje o prijedlogu prijenosa (osobno ili putem punomoćnika). Rasprava na Visokom sudu zakazana je za 18. listopada 2018. na adresi the Rolls Building, Royal Courts of Justice, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London EC4A 1NL.

Također nam možete izložiti probleme pismenim putem ili telefonski, a mi ćemo ih zabilježiti i dostaviti kopiju Tijelu za nadzor osiguravajućih društava (Prudential Regulation Authority, PRA), Financijskom regulatornom tijelu (Financial Conduct Authority, FCA), nezavisnom vještaku i Visokom sudu. Informacije o tome kako nas kontaktirati navedene su u nastavku.

Najnovije vijesti

  • Dana 5. ožujka 2018., Visoki sud odobrio je društvu AIG Europe Limited (AEL) da započne s obavještavanjem osiguranika o namjeri restrukturiranja kao posljedica Brexita.
  • Neovisni Vještak je izradio dodatno izvješće o predloženom prijenosu, a koje se nalazi
  • Najnovije vijesti: Dana 25. listopada 2018. godine Visoki sud u Engleskoj i Walesu odobrio je predloženo restrukturiranje tvrtke AIG Europe Limited, a time i predloženi prijenos i spajanje koje će stupiti na snagu 1. prosinca 2018. godine.  Daljnje informacije dostupne su na ovim stranicama, ili alternativno, obratite se svom uobičajenom AIG kontaktu.  Imajte na umu da se Brexit telefonska linija za pomoć i pretinac e-pošte više ne nadziru.

Važni dokumenti

U nastavku vam izlažemo ključne dokumente koji pružaju važnu informaciju o predloženom prijenosu i spajanju.

Dopisi s obavijestima

U nastavku ćete pronaći uvodne informacije za razne zainteresirane strane. 

Brošura sa shemom i Često postavljena pitanja (FAQ)

Brošura sa shemom sadrži sažetak sheme, sažetak izvještaja nezavisnog vještaka o utjecaju restrukturiranja na osiguranike i pravnu obavijest koja pojašnjava kada će Visoki sud održati raspravu u vezi konačnog zahtjeva za predloženi prijenos i spajanje. ČPP pružaju odgovore na široki krug pitanja u vezi predloženog restrukturiranja.

Dokument sa shemom

Ovaj dokument sadrži punu shemu prijenosa. Postavlja uvjete po kojima se poslovanje osiguranjem društva AIG Europe Limited prenosi na dva novo osnovana osiguravajuća društva unutar grupe AIG.

Izvještaj nezavisnog vještaka

Ovaj dokument sadrži potpuni izvještaj nezavisnog vještaka. Govori o utjecaju predloženog prijenosa na osiguranike. Sažetak ovog izvještaja dostupan je i u Brošuri sa shemom čija se poveznica nalazi naprijed.