We are pleased to announce AIG’s two new entities in the European region, American International Group UK Limited (AIG UK) in London and AIG Europe S.A. (AESA), based in Luxembourg, became operational on 1 December 2018. The restructure was undertaken through a transfer of insurance business from AIG Europe Limited (AEL) to AIG UK and AESA, and a cross border merger of AEL into AESA, and was approved by the High Court of England and Wales on the 25 October 2018.  

The two-entity structure allows us to meet the needs of our clients and guarantees contract certainty for AEL policyholders after the UK leaves the European Union.

This website was established prior to the transfer in order to provide the details of the legal restructuring that completed on 1 December 2018.  You will continue to find useful information and links below regarding the restructuring. 

Please click here for information on AIG’s Business Servicing Model

Teave Brexiti kohta

AIG tegutseb praegu Euroopas ühe juriidilise isiku kaudu: AIG Europe Limited (AEL), Ühendkuningriigi kindlusettevõte, millel on filiaalid üle kogu Euroopa. Me korraldame AEL-i ümber reaktsioonina Ühendkuningriigi otsusele lahkuda Euroopa Liidust (seda lahkumist nimetatakse üldiselt Brexitiks). Ümberkorralduste eesmärk on võimaldada Ühendkuningriigi ja Euroopa kindlustusvõtjate jätkuvat teenindamist pärast Brexitit.

Nendel lehtedel leiate järgmist:

Taustteave

  • 2017. aasta märtsis teatasime otsustavast sammust rajada Luksemburgi uus Euroopa kindlustusettevõte.  AIG teeb ettepaneku, et alates 2018. aasta detsembrist võiks Euroopas olla kaks kindlustusseltsi – üks Ühendkuningriigis, kus korraldatakse Ühendkuningriigi kindlustustegevust, ning üks (millel on filiaalid üle kogu EMÜ ja Šveitsi) Luksemburgis, kus korraldatakse EMÜ ja Šveitsi kindlustustegevust.
  • Ümberkorraldamise osana annab AIG kogu AEL-i Ühendkuningriiki puudutava kindlustustegevuse üle uuele Ühendkuningriigi kindlustusettevõttele ning AEL-i Euroopat puudutava kindlustustegevuse uuele Luksemburgi äriühingule. 
  • Kavandatav ümberkorraldamine toimub õigusliku protsessi abil, mis ühendab kindlustustegevuse üleandmise (tuntud kui VII osa üleminek) ja piiriülese ühinemise, millele kohaldatakse regulatiivset ja kohtu heakskiitu.  Alates 2018. aasta aprillist kirjutame kindlustusvõtjatele, nõude esitajatele, vahendajatele ja teistele huvitatud isikutele, et anda üksikasjalik ülevaade kavandatavast ümberkorraldusest ja sellest, kuidas see võib neid mõjutada.
  • Pärast ümberkujundamist on AIG-l üks üksus Ühendkuningriigis, kust korraldatakse Ühendkuningriigi kindlustustegevust, ja üks Luksemburgis, kust korraldatakse selle filiaalivõrgu kaudu kindlustustegevust EMÜ riikides ja Šveitsis.

Soovitame teil aeg-ajalt seda veebisaiti uuesti külastada, kuna ümberkorraldusplaanide edenedes tehakse kättesaadavaks rohkem teavet.  Selleks et meie plaane paremini mõista, vaadake KKK-d.

Korduma kippuvad küsimused

AIG tegutseb praegu Euroopas äriühingu AIG Europe Limited (AEL) kaudu – tegu on Ühendkuningriigis (ÜK) asutatud kindlustusseltsiga, mille on volitanud usaldatavusnõuete reguleerimise amet (Prudential Regulation Authority, PRA) ning mida reguleerivad PRA ja finantskäitumise amet (Financial Conduct Authority, FCA). Teeme ettepaneku kogu AEL-i kindlustustegevus üle anda kahele AIG gruppi kuuluvale äsja volitatud kindlustusseltsile (kavandatav üleandmine). Need kaks hiljuti volitatud kindlustusseltsi on American International Group UK Limited (AIG UK) ja AIG Europe SA (AIG Europe). Kõik Ühendkuningriiki puudutav AEL-i kindlustegevus antakse üle AIG UK-le ja kõik Euroopat puudutav kindlustustegevus AIG Europe’ile.Tällä hetkellä AIG:n toimintaa Euroopassa hoitaa AIG Europe Limited (AEL), joka on Yhdistyneessä kuningaskunnassa (UK) rekisteröity vakuutusyhtiö, jonka toimiluvan on myöntänyt Prudential Regulation Authority (PRA) ja jonka toimintaa sääntelee Financial Conduct Authority (FCA). Suunnittelemme siirtävämme AEL:n koko vakuutustoiminnan kahdelle juuri toimiluvan saaneelle AIG-konserniin kuuluvalle vakuutusyhtiölle (suunniteltu siirto). Nämä kaksi juuri toimiluvan saanutta yhtiötä ovat American International Group UK Limited (AIG UK) ja AIG Europe SA (AIG Europe). Kaikki Yhdistyneeseen kuningaskuntaan liittyvä AEL:n vakuutustoiminta siirretään AIG UK:lle ja kaikki Eurooppaan liittyvä AEL:n vakuutustoiminta siirretään AIG Europelle.

Kavandatav üleandmine on osa ümberkorraldusest, mida AIG grupp rakendab vastuseks Ühendkuningriigi elanike otsusele Euroopa Liidust (EL) lahkuda (seda lahkumist nimetatakse üldiselt Brexitiks). Brexit toob kaasa Ühendkuningriigi lahkumise EL-ist 29. märtsil 2019. Kavandatav üleandmine on osa meie suuremast ümberkorraldamisest, mille eesmärk on kindlustada, et saaksime pärast Brexitit jätkata olemasolevate kindlustusvõtjate teenindamist ja korraldada uut kindlustustegevust kogu Euroopas.

Kavandatav üleandmine saavutatakse ühendatud kindlustustegevuse üleandmisega kooskõlas 2000. aasta finantsteenuste ja -turgude seaduse (Financial Services and Markets Act 2000, edaspidi finantsteenuste ja turgude seadus) VII osaga ja piiriülese ühinemisega Euroopa piiriülese ühinemise direktiivi kohaselt ühinemine. Lisateave juriidilise protsessi kohta esitatakse 2018. aasta märtsis.

Kavandatav üleandmine jõustub eeldatavasti 1. detsembril 2018. Alates 2018. aasta aprillist võtame kindlustusvõtjate, nõudeesitajate ja teiste huvitatud isikutega ühendust, et anda neile lisateavet kavandatava üleandmise kohta ja üksikasju kommentaaride jätmise või küsimuste tõstatamise kohta ning selgitame, millised on nende õigused kui nad usuvad, et kavandatav üleandmine mõjutab neid ebasoodsalt.

AIG otsustas pärast võimalike paikade põhjalikku kaalumist oma uue peakorteri rajada Luksemburgi mitmel põhjusel. Enamik AIG Europe’i Luksemburgist korraldatavast kindlustustegevusest toimub Mandri-Euroopas ja Luksemburgi geograafiline asukoht Euroopa turgude keskmes on eelis. Luksemburg on Euroopa Liidu liikmesriikide tuum, sellel on stabiilne majandus, kogenud ja lugupeetud kindlustegevust reguleerivad asutused ning see on üldiselt finantsteenuste keskus. AIG Europe’it hakkab reguleerima Luksemburgis rakendatav Solventsus II raamistik, mis pakub kindlustusvõtjatele kõrgetasemelist kaitset.

AIG Europe asub Luksemburgis ja tegutseb Luxembourgi linnas asuvas peakontoris. Üksuse volitab Luksemburgi kindlustust reguleeriv asutus Commissariat aux Assurances (CAA). AIG Europe on AIG grupi ettevõte, mis tegutseb AIG grupi uue Euroopa kindlustusettevõttena ning pakub Mandri-Euroopas kindlustustooteid ja -lahendusi nagu varem pakkus AEL. Samad töörühmad jätkavad samasugust asjatundlikku kindlustuse ja nõuete käsitlemise pakkumist, nagu nad pakuvad praegu, ja meie kontaktandmed jäävad samaks.

Jah. Kavandatav üleandmine on seotud kõigi AEL-i poliisidega (sh selle poliisidega Ühendkuningriigis, EMP-s ja mujal maailmas). Kui Inglismaa ja Wales’i kõrgema astme kohus (High Court) määrab kavandatava üleandmise korralduse, seob selle otsus kõik kindlustusvõtjad Inglise õiguse osana ja seda tunnustatakse kõigis teistes EMP jurisdiktsioonides.

Kavandatavat üleandmist puudutava õigusliku ja regulatiivse raamistiku eesmärk on tagada kindlustusvõtjate huvide kaitse ning veenduda, et AEL-i kõikide rühmade kindlustusvõtjate turvalisus ega kasu ei oleks ohustatud. Osana kavandatavast üleandmisest hoolitsetakse  kõigi meie kindlustusvõtjate huvide eest põhjaliku läbivaatamisprotsessi kaudu, mis hõlmab järgmist:

  • sõltumatu eksperdi nimetamine, kes koostab kõrgema astme kohtule aruande, mis käsitleb kavandatava üleandmise võimalikku mõju kindlustusvõtjatele;
  • kindlustusvõtjate ja teiste huvitatud isikute õigust esitada kavandatava üleandmise kohta vastuväiteid või tõstatada probleeme kas kõrgema astme kohtule või AIG-le, mille järel edastatakse tõstatatud probleemid PRA-le, FCA-le, sõltumatule eksperdile ja kõrgema astme kohtule;
  • tihedad konsultatsioonid PRA ja FCA-ga, kes esitavad samuti kavandatava üleandmise kohta kõrgema astme kohtule aruande;
  • kavandatava üleandmise heakskiitmine kõrgema astme kohtus.

Jälgime tähelepanelikult poliitilisi sündmusi ja võtame neid arvesse, kui selgub täpsem ajakava ja struktuur Ühendkuningriigi tulevaste suhete kohta Euroopaga.  Praegu on meie peamine eesmärk tagada olemasolevate kindlustusvõtjate teenindamine ja uue kindlustustegevuse korraldamine kogu Euroopas pärast Brexitit.  Eelnevast tulenevalt ei näe me praegu ümberkorraldusplaanides ette mingeid muudatusi.