Siit leiab lühikese ülevaate juriidilisest protsessist, samuti mitmesuguste oluliste dokumentide linke, mis sisaldavad täiendavat teavet kavandatud üleandmise ja ühinemise kohta.  Osa sellest teabest võib olla teieni jõudnud juba posti, meili või sõnumi teel.  Kui soovite seda teavet mõnes teises Euroopa keeles lugeda, pöörduge tagasi Brexiti avalehele.

Juriidiline protsess – mida see hõlmab?

Ümberkorraldamine hõlmab kavandatud üleandmist ja ühinemist.  Need viiakse läbi ühendatud kindlustustegevuse üleandmise (see protsess toimub kooskõlas 2000. aasta finantsteenuste ja -turgude seaduse (Financial Services and Markets Act) VII osaga) ja piiriülese ühinemise (see protsess toimub Euroopa piiriülese ühinemise direktiivi järgi) käigus.  Ühendatud protsess hõlmab Ühendkuningriigi kohtuid ja see peab saama heakskiidu Inglismaa ja Walesi kõrgema astme kohtus (kõrgema astme kohus). Ühendatud juriidilist protsessi selgitatakse allolevates teadetes ja KKK-des.

Kui kõrgema astme kohus on selle heaks kiitnud, jõustuvad nii ühinemine kui ka kavandatud üleandmine eeldatavasti 1. detsembril 2018.

Kui teil on muresid seoses kavandatava üleandmisega ja sellega, kuidas see teid mõjutada võib, on teil õigus oma seisukohti esitada kõrgema astme kohtusse või ilmuda kõrgema astme kohtu istungile (isiklikult või seadusliku esindaja kaudu). Kõrgema astme kohtu istung toimub 18. oktoobril 2018 aadressil Rolls Building, Royal Courts of Justice, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London, EC4A 1NL.

Samuti võite oma murest meile teada anda kas kirjalikult või telefoni teel, misjärel protokollime need ja edastame need usaldatavusnõuete reguleerimise ametile (Prudential Regulation Authority, PRA), finantskäitumise ametile (Financial Conduct Authority, FCA), sõltumatule eksperdile ja kõrgema astme kohtule. Teavet selle kohta, kuidas saate meiega ühendust võtta, leiate altpoolt.

Viimased uudised

  • 5. märtsil 2018 andis kõrgema astme kohus oma heakskiidu ettevõttele AIG Europe Limited (AEL), et alustada kindlustusvõtjate teavitamist Brexiti tulemusena kavandatavast ümberkorraldusest.
  • Sõltumatu ekspert on saanud valmis täiendava raporti kavandatud üleandmise kohta, mis on kättesaadav
  • Viimased uudised: 25. oktoobril 2018 kiitis Inglismaa ja Walesi kõrgema astme kohus (High Court of England and Wales) heaks ettevõtte AIG Europe Limited kavandatava ümberkorraldamise ning seega jõustuvad kavandatud üleandmine ja ühinemine 1. detsembril 2018.  Lisateave on kättesaadav veebisaidil, samuti võite võtta ühendust oma kontaktisikuga AIGs.  Juhime tähelepanu, et Brexiti infotelefoni ja e-posti sisendkausta enam ei jälgita.

Olulised dokumendid

Altpoolt leiate mitmeid tähtsaid dokumente, mis annavad olulist teavet kavandatud üleandmisest ja ühinemisest.

Teated

Altpoolt leiate ka sissejuhatavat teavet mitmesuguste huvitatud isikute jaoks.

Skeemi brošüür ja korduma kippuvad küsimused

Skeemi brošüür sisaldab skeemi kokkuvõtet, sõltumatu eksperdi aruande kokkuvõtet ümberkorralduse mõjust kindlustusvõtjatele ja õiguslikku teadet, milles selgitatakse, millal toimub kohtuistung kavandatava üleandmise ja ühinemise taotluse arutamiseks.  KKK-s antakse vastused mitmesugustele küsimustele kavandatud ümberkorralduse kohta.

Skeemi dokument

Käesolev dokument sisaldab üleandmise täielikku skeemi. Selles sätestatakse tingimused, mille alusel ettevõtte AIG Europe Limited kindlustustegevus kahele AIG grupi äsja volitatud kindlustusseltsile üle antakse.

Sõltumatu eksperdi aruanne

Käesolev dokument on sõltumatu eksperdi täielik aruanne. See käsitleb kavandatud üleandmise mõju kindlustusvõtjatele.  Selle aruande kokkuvõte on esitatud ülaltoodud skeemi brošüüris.