We are pleased to announce AIG’s two new entities in the European region, American International Group UK Limited (AIG UK) in London and AIG Europe S.A. (AESA), based in Luxembourg, became operational on 1 December 2018. The restructure was undertaken through a transfer of insurance business from AIG Europe Limited (AEL) to AIG UK and AESA, and a cross border merger of AEL into AESA, and was approved by the High Court of England and Wales on the 25 October 2018.  

The two-entity structure allows us to meet the needs of our clients and guarantees contract certainty for AEL policyholders after the UK leaves the European Union.

This website was established prior to the transfer in order to provide the details of the legal restructuring that completed on 1 December 2018.  You will continue to find useful information and links below regarding the restructuring. 

Please click here for information on AIG’s Business Servicing Model

Brexit informācija

AIG šobrīd darbojas Eiropā, izmantojot vienu juridisku personu: AIG Europe Limited (AEL), Apvienotās Karalistes apdrošināšanas uzņēmumu ar filiālēm visā Eiropā.  Mēs pārstrukturējam AEL, ņemot vērā Apvienotās Karalistes lēmumu pamest Eiropas Savienību (ES) (plašāk zīstams kā “Brexit”). Pārstrukturēšanas mērķis ir, lai pēc Brexit mēs varētu turpināt sniegt pakalpojumus apdrošinājuma ņēmējiem Apvienotajā Karalistē un visā Eiropā.

Šajās lapās jūs atradīsiet:

Priekšvēsture

  • 2017. gada martā mēs paziņojām par savu lēmumu izvietot jaunu Eiropas apdrošināšanas uzņēmumu Luksemburgā.  No 2018. gada decembra AIG piedāvā izveidot divus apdrošināšanas uzņēmumus Eiropā — vienu Apvienotajā Karalistē (AK), lai pārvaldītu uzņēmējdarbību AK, un vienu Luksemburgā, lai pārvaldītu EEZ un Šveices uzņēmējdarbību, kurai būs filiāles visā EEZ un Šveicē.
  • Pārstrukturēšanas ietvaros AIG nodos visu AEL esošo AK apdrošināšanas uzņēmējdarbību uz jauno AK apdrošināšanas uzņēmumu un tajā pašā laikā nodos AEL esošo Eiropas uzņēmējdarbību jaunajam Luksemburgas uzņēmumam. 
  • Paredzētā pārstrukturēšana tiks veikta, izmantojot juridisko procesu, kurā apvienota apdrošināšanas uzņēmējdarbības nodošana (zināma kā VII nodošana) un uzņēmumu pārrobežu apvienošana, kurai ir nepieciešams regulējošo iestāžu un tiesas apstiprinājums.  No 2018. gada aprīļa mēs sazināsimies ar apdrošinājuma ņēmējiem, prasītājiem, brokerim un citām ieinteresētajām personām, lai sniegtu informāciju par paredzēto pārstrukturēšanu un tās ietekmi.
  • Pēc pārstrukturēšanas AIG būs viena juridiska persona Apvienotajā Karalistē, lai pārvaldītu uzņēmējdarbību AK, un viena Luksemburgā, lai pārvaldītu uzņēmējdarbību EEZ valstīs un Šveicē, izmantojot tās filiāļu tīklu.
  •  Mēs iesakām jums laiku pa laikam atkārtoti apmeklēt šo vietni, jo būs pieejama plašāka informācija par mūsu pārstrukturēšanas plāna gaitu.  Lūdzu, skatiet sadaļu bieži uzdotie jautājumi (BUJ), lai labāk izprastu mūsu plānus.

Bieži uzdotie jautājumi

AIG Eiropā šobrīd darbojas, izmantojot AIG Europe Limited (AEL), Apvienotajā Karalistē reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība, ko apstiprina prudenciālā regulēšanas iestāde (PRA), un to reglamentē PRA un finanšu darbību uzraudzības iestāde (FCA). Mēs ierosinām nodot visu AEL apdrošināšanas uzņēmējdarbību diviem jaunizveidotiem apdrošināšanas uzņēmumiem AIG grupā (Paredzētā nodošana). Divi jaunizveidotie apdrošināšanas uzņēmumi ir American International Group UK Limited (AIG UK) un AIG Europe SA (AIG Europe). Visa Apvienotās Karalistes apdrošināšanas AEL uzņēmējdarbība tiks nodota AIG UK, un visa AEL apdrošināšanas uzņēmējdarbība, kas saistīta ar Eiropu, tiks nodota AIG Europe.

Paredzētā nodošana ir daļa no pārstrukturēšanas, ko īsteno AIG grupa, reaģējot uz Apvienotās Karalistes iedzīvotāju lēmumu atstāt Eiropas Savienību (ES) (pazīstams kā „Brexit“). Brexit procesa rezultātā Apvienotā Karaliste pamet ES 2019. gada 29. martā. Mēs veicam Paredzēto nodošanu kā daļu no mūsu plašākas pārstrukturēšanas, lai nodrošinātu, ka pēc Brexit mēs varam turpināt apkalpot esošos apdrošinājuma ņēmējus un veidot jaunu apdrošināšanas uzņēmumu visā Eiropā.

Paredzētā nodošana tiks veikta, apvienojot apdrošināšanas uzņēmējdarbības nodošanu saskaņā ar 2000. gada finanšu pakalpojumu un tirgu likuma VII daļu (FSMA) un pārrobežu apvienošanos saskaņā ar Eiropas pārrobežu apvienošanās direktīvu (Apvienošanās). Papildu informācija par juridisko procesu tiks sniegta 2018. gada martā.

Paredzēts, ka Paredzētā nodošana stāsies spēkā 2018. gada 1. decembrī. No 2018. gada aprīļa mēs sazināsimies ar apdrošinājuma ņēmējiem, prasītājiem un citām ieinteresētajām pusēm, lai sniegtu papildu informāciju par Paredzēto nodošanu un par to, kā ir iespējams iesniegt komentārus vai jautājumus, kā arī par savām tiesībām, ja kāds uzskata, ka šis process var negatīvi viņu ietekmēt.

AIG lēmums veidot savu jauno Eiropas galveno mītni Luksemburgā tika pieņemts vairāku iemeslu dēļ, pēc rūpīgas iespējamo atrašanās vietu pārskatīšanas. Lielākā daļa no uzņēmējdarbības, ko mēs pārvaldīsim no AIG Europe, atradīsies kontinentālajā Eiropā, un Luksemburgas ģeogrāfiskais novietojums ir Eiropas tirgus centrā, kas ir liels ieguvums. Luksemburga ir pamata Eiropas Savienības dalībvalsts, tajā ir stabila ekonomika, pieredzējis un labi ievērots apdrošināšanas regulators un tā ir finanšu pakalpojumu centrs. AIG Europe tiks pārvaldīts saskaņā ar direktīvu “Maksātspēja II”, ko īsteno Luksemburgā, nodrošinot apdrošinājuma ņēmējiem augsta līmeņa aizsardzību.

AIG Europe ir reģistrēts Luksemburgā un tiks pārvaldīts no galvenā Luksemburgas biroja. Juridiskā vienība saņems atļauju no Luksemburgas apdrošināšanas regulatora, Komisāra apdrošināšanas biroja (CAA). Šī juridiskā vienība ir AIG grupas uzņēmums un darbosies kā AIG grupas jaunais Eiropas apdrošināšanas uzņēmums, kas piedāvā apdrošināšanas produktus un risinājumus visā kontinentālajā Eiropā, kā to darīja AEL. Tās pašas komandas turpinās nodrošināt ekspertu parakstīšanu un pretenziju izskatīšanu, kā tas notiek tagad, un mūsu kontaktinformācija paliks nemainīga.

Jā. Paredzētā nodošana attiecas uz visām AEL polisēm (ieskaitot polises Apvienotajā Karalistē, EEZ un pārējā pasaulē). Ja Augstākā tiesa piemēros sankcijas pret Paredzēto nodošanu, tās lēmums būs saistošs visiem apdrošinājuma ņēmējiem saskaņā ar Anglijas tiesību aktiem un tiks atzīts visās citās EEZ jurisdikcijās.

Tiesiskā un normatīvā bāze attiecībā uz Paredzēto nodošanu ir vērsta uz to, lai nodrošinātu apdrošinājuma ņēmēju interešu aizsardzību un netiktu būtiski ietekmēta drošība un labums visām AEL apdrošinājuma ņēmēju grupām. Kā daļa no Paredzētās nodošanas, jūsu intereses un visu mūsu apdrošinājuma ņēmēju intereses tiek rūpīgi pārskatītas procesā, kurā ietilpst:

  • neatkarīgā eksperta iecelšana, lai sagatavotu ziņojumu Augstākajai Tiesai par Paredzētās nodošanas iespējamo ietekmi uz apdrošinājuma ņēmējiem;
  • iespēja jums un citām ieinteresētajām pusēm apstrīdēt vai izteikt jebkādas bažas saistībā ar Paredzēto nodošanu vai nu Augstākajai tiesai, vai arī mums, pēc kā paustās bažas tiks paziņotas PRA, FCA, neatkarīgajam ekspertam un Augstākajai tiesai;
  • cieša konsultācija ar PRA un FCA, kas arī sniegs ziņojumu par Paredzēto nodošanu Augstākajā tiesā;
  • Paredzētās nodošanas apstiprināšana Augstākajā tiesā.

Mēs cieši uzraugām politiskos notikumus un apsvērsim tos, ja tie nodrošinās noteiktu grafiku un struktūru Apvienotās Karalistes turpmākajām attiecībām ar Eiropu.  Mūsu šī brīža prioritāte ir nodrošināt, ka pēc Brexit mēs varam turpināt apkalpot esošos apdrošinājuma ņēmējus un izveidot jaunu apdrošināšanas uzņēmumu visā Eiropā.  Pašlaik mēs neparedzam nekādas izmaiņas mūsu pārstrukturēšanas plānos.