Šeit mēs sniedzam īsu pārskatu par tiesisko procesu, kā arī saites uz dažādiem svarīgiem dokumentiem, kuros ir sīkāka informācija par Paredzēto nodošanu un apvienošanu.  Jūs, iespējams, jau esat saņēmis daļu šīs informācijas vai visu šo informāciju pa pastu, e-pastu vai īsziņā.  Ja šī informācija ir nepieciešama citā Eiropas valodā, lūdzu, atgriezieties Brexit mājas lapā.

Tiesiskais process - ko tas ietver?

Pārstrukturēšana ietver Paredzēto nodošanu un apvienošanos.  Tās tiks realizētas, veicot apdrošināšanas uzņēmuma nodošanu (kas ir process, uz kuru attiecas 2000. gada Finanšu pakalpojumu un tirgu likuma VII daļa) un pārrobežu apvienošanos (kas ir process, uz kuru attiecas Eiropas Pārrobežu apvienošanās direktīva).  Apvienotajā procesā ir iesaistītas Apvienotās Karalistes tiesas, un tas ir jāapstiprina Anglijas un Velsas Augstajai tiesai (Augstā tiesa). Apvienotais tiesiskais process ir sīkāk paskaidrots tālāk norādītajās Vēstulēs un Bieži uzdoto jautājumu sadaļā.

Ja Augstākā tiesa to apstiprinās, paredzams, ka Apvienošanās un Paredzētā nodošana stāsies spēkā 2018. gada 1. decembrī.

Ja jums ir bažas par Paredzēto nodošanu un to, kā tā var ietekmēt jūs, jums ir tiesības iesniegt rakstisku prasību Augstajā tiesā vai tikt uzklausītam Augstās tiesas sēdē (personīgi vai ar likumiska pārstāvja starpniecību). Augstākās tiesas sēde tiek ieplānota 2018. gada 18. oktobrī Rolls Building ēkā, Karaliskajā tiesu namā (Royal Courts of Justice), ar adresi 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London EC4A 1NL.

Jūs varat rakstiski vai pa telefonu šīs bažas izteikt arī mums, un mēs reģistrēsim jūsu bažas un paziņosim tās Riska darījumu uzraudzības iestādei (PRA), Finanšu rīcības iestādei (FCA), neatkarīgajam ekspertam un Augstākajai tiesai. Informācija par to, kā sazināties ar mums, sniegta tālāk tekstā.

Jaunākās ziņas

  • 2018. gada 5. martā Augstā tiesa apstiprināja AIG Europe Limited (AEL), ka tā var sākt ziņot apdrošinājuma ņēmējiem par Brexit ietekmē plānoto pārstrukturēšanu.
  • Neatkarīgais eksperts ir sagatavojis šo papildu ziņojumu par paredzēto nodošanu, kas ir
  • Jaunākās ziņas: 2018.gada 25.oktobrī Anglijas un Velsas Augstākā tiesa apstiprināja "AIG Europe Limited" ierosināto reorganizāciju, un līdz ar to ierosinātā nodošana un apvienošanās stāsies spēkā 2018.gada 1.decembrī.  Plašāka informācija ir pieejama šajās lapās, vai arī vērsieties pie savas "AIG" kontaktpersonas.  Lūdzu, ņemiet vērā, ka Brexit palīdzības tālruņa līnija un e-pasta iesūtne vairs netiek pārbaudīta.

Svarīgi dokumenti

Tālāk teksta norādēs ir atrodami vairāki būtiski dokumenti, kas sniedz svarīgu informāciju par Paredzēto nodošanu un apvienošanu.

Paziņojuma vēstules

Šeit jūs atradīsiet ievada informāciju dažādām ieinteresētajām personām.

Shēmas buklets un biežāk uzdotie jautājumi

Shēmas buklets satur shēmas kopsavilkumu, neatkarīgā eksperta ziņojuma kopsavilkumu par pārstrukturēšanas ietekmi uz apdrošinājuma ņēmējiem un juridisko paziņojumu, kurā paskaidrots, kad tiesa uzklausīs galīgo pieteikumu par Paredzēto nodošanu un apvienošanu.  Bieži uzdotie jautājumi sniedz atbildes uz plašu jautājumu klāstu par Paredzēto pārstrukturēšanu.

Shēmas dokuments

Šis dokuments ir pilna nodošanas shēma. Tajā ir izklāstīti noteikumi un nosacījumi, pēc kuriem AIG Europe Limited apdrošināšanas darījumi tiek nodoti divām jaunizveidotajām AIG grupas apdrošināšanas sabiedrībām.

Neatkarīgā eksperta ziņojums

Šis dokuments ir pilnīgs neatkarīgā eksperta ziņojums. Tajā aplūkota Paredzētās nodošanas ietekme uz apdrošinājuma ņēmējiem.  Pārskata kopsavilkums ir sniegts iepriekš norādītajā shēmas bukletā.