We are pleased to announce AIG’s two new entities in the European region, American International Group UK Limited (AIG UK) in London and AIG Europe S.A. (AESA), based in Luxembourg, became operational on 1 December 2018. The restructure was undertaken through a transfer of insurance business from AIG Europe Limited (AEL) to AIG UK and AESA, and a cross border merger of AEL into AESA, and was approved by the High Court of England and Wales on the 25 October 2018.  

The two-entity structure allows us to meet the needs of our clients and guarantees contract certainty for AEL policyholders after the UK leaves the European Union.

This website was established prior to the transfer in order to provide the details of the legal restructuring that completed on 1 December 2018.  You will continue to find useful information and links below regarding the restructuring. 

Please click here for information on AIG’s Business Servicing Model

Informacija apie „Brexit“

Šiuo metu AIG vykdo savo veiklą Europoje per vieną juridinį asmenį: „AIG Europe Limited“ (AEL), Jungtinės Karalystės draudimo bendrovę, turinčią filialus visoje Europoje.  Atsižvelgdami į Jungtinės Karalystės sprendimą palikti Europos Sąjungą (vadinamąjį „Brexit“), reorganizuojame AEL. Reorganizavimu siekiame užtikrinti, kad po „Brexit“ galėtume toliau teikti paslaugas draudėjams Jungtinėje Karalystėje ir visoje Europoje.

Šiuose puslapiuose rasite:

Fonas

  • 2017 m. kovo mėn. paskelbėme, kad nusprendėme įsteigti naują Europos draudimo bendrovę Liuksemburge.  Nuo 2018 m. gruodžio mėn. AIG Europoje ketina turėti dvi draudimo bendroves – vieną Jungtinėje Karalystėje, vykdysiančią draudimo veiklą Jungtinėje Karalystėje, o kitą Liuksemburge, teiksiančią paslaugas EEE ir Šveicarijoje bei turėsiančią filialus visoje EEE ir Šveicarijoje.
  • Reorganizavimo proceso metu AIG visą AEL draudimo verslą Jungtinėje Karalystėje (JK) perleis naujajai JK draudimo bendrovei, o AEL verslą Europoje perleis naujajai bendrovei Liuksemburge. 
  • ​Numatomas reorganizavimas bus įgyvendintas vykdant teisinį procesą, apimantį draudimo verslo perleidimą (vadinamąjį perleidimą pagal VII dalį) ir vienos valstybės ribas peržengiantį jungimąsi, kuriam būtina gauti reguliavimo institucijų ir teismų leidimus.  2018 m. balandžio mėn. pradėsime teikti pranešimus draudėjams, pareiškėjams, brokeriams ir kitoms suinteresuotosioms šalims, kuriuose pateiksime išsamią informaciją apie numatomą reorganizavimą jo galimą poveikį jiems.
  • Po reorganizavimo AIG turės vieną įmonę Jungtinėje Karalystėje, kuri užsiims draudimo verslu Jungtinėje Karalystėje, ir vieną Liuksemburge, kuri per savo filialų tinklą teiks paslaugas EEE šalyse ir Šveicarijoje.

Raginame jus retkarčiais apsilankyti šioje interneto svetainėje, nes reorganizavimo planų įgyvendinimo metu bus pateikta daugiau informacijos.  Norėdami sužinoti daugiau apie mūsų planus, žr. mūsų DUK.  

Dažnai užduodami klausimai

Šiuo metu AIG vykdo veiklą Europoje per „AIG Europe Limited“ (AEL), draudimo bendrovę, įsteigtą Jungtinėje Karalystėje (JK), kuriai veiklos leidimą suteikė Rizikos ribojimo reguliavimo institucija (angl. Prudential Regulation Authority, PRA) ir kurios veiklą kontroliuoja PRA ir Finansų priežiūros institucija (angl. Financial Conduct Authority, FCA). Visą AEL draudimo verslą ketiname perleisti dviems naujai įsteigtoms AIG grupės draudimo bendrovėms (toliau – Numatomas perleidimas). Šios dvi naujos draudimo bendrovės yra „American International Group UK Limited“ (toliau – AIG UK) ir „AIG Europe SA“ (toliau – AIG Europe). Visas AEL draudimo verslas, susijęs su Jungtine Karalyste, bus perleistas AIG UK, o visas AEL draudimo verslas, susijęs su Europa, bus perleistas AIG Europe.

Numatomas perleidimas yra dalis AIG grupės įgyvendinamo reorganizavimo, inicijuoto atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės gyventojų sprendimą išstoti iš Europos Sąjungos (ES) (vadinamąjį „Brexit“). Užbaigus „Brexit“ procesą, 2019 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pasitrauks iš ES. Numatomas perleidimas yra dalis mūsų platesnio reorganizavimo, kuriuo siekiame užtikrinti, kad po „Brexit“ galėtume toliau teikti paslaugas esamiems draudėjams ir sudaryti naujas draudimo sutartis visoje Europoje.

Numatomas perleidimas bus vykdomas taikant kompleksinio draudimo verslo perleidimo schemą pagal 2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo VII dalį (angl. Financial Services and Markets Act, FSMA) ir įgyvendinant vienos valstybės ribas peržengiantį jungimąsi pagal Europos direktyvą dėl vienos valstybės ribas peržengiančių jungimųsi (toliau – Jungimasis). Daugiau informacijos apie teisinį procesą bus pateikta 2018 m. kovo mėn.

Tikimasi, kad Numatomas perleidimas įsigalios 2018 m. gruodžio 1 d. 2018 m. balandžio mėn. pradėsime teikti pranešimus draudėjams, pareiškėjams ir kitoms suinteresuotosioms šalimis, kuriuose pateiksime jiems daugiau informacijos apie Numatomą perleidimą, išsamią informaciją apie tai, kaip jie gali pateikti pastabas ar klausimus, ir apie teises, kuriomis jie gali pasinaudoti, jei mano, kad Numatomas perleidimas gali turėti nepageidaujamos įtakos jiems.

Sprendimą savo naująja būstine Europoje pasirinkti Liuksemburgą AIG priėmė dėl įvairių priežasčių, kruopščiai įvertinusi galimas vietas. Didžiąją dalį verslo Liuksemburge įsteigta bendrovė vykdys žemyninėje Europoje, tad Liuksemburgo geografinė padėtis Europos rinkos centre yra privalumas. Liuksemburgas yra viena iš pagrindinių Europos Sąjungos valstybių narių, turi stabilią ekonomiką, patyrusią ir labai gerbiamą draudimo priežiūros instituciją ir apskritai laikomas finansinių paslaugų centru. AIG Europe bus taikoma Liuksemburge įgyvendinta „Mokumas II“ direktyvoje numatyta sistema, užtikrinanti draudėjams aukšto lygio apsaugą.

AIG Europe įsteigta Liuksemburge ir veiklą vykdys iš Liuksemburgo mieste esančios būstinės. Veiklos leidimą bendrovei suteiks Liuksemburgo draudimo reguliavimo institucija Commissariat aux Assurances (CAA). Ši AIG grupės įmonė vykdys veiklą kaip nauja AIG grupės draudimo bendrovė Europoje, siūlanti draudimo produktus ir sprendimus visoje žemyninėje Europoje, kaip anksčiau tai darė AEL. Tos pačios komandos ir toliau teiks draudimo ekspertų bei žalų sureguliavimo paslaugas, kaip tai daroma dabar, ir mūsų kontaktiniai duomenys nesikeis.

Taip. Numatomas perleidimas susijęs su visomis AEL draudimo sutartimis (įskaitant JK, EEE ir visame pasaulyje sudarytas draudimo sutartis). Jei Anglijos ir Velso Aukštasis teismas (angl. High Court of England and Wales) (toliau – Aukštasis teismas) pritars Numatomam perleidimui, pagal Anglijos įstatymus šis sprendimas bus privalomas visiems draudėjams ir bus pripažintas visose kitose EEE jurisdikcijose.

Su Numatomu perleidimu susijusi teisinė ir reguliavimo sistema yra skirta užtikrinti, kad būtų apsaugoti draudėjų interesai ir nebūtų pakenkta visų AEL draudėjų grupių saugumui ir jų gaunamai naudai. Įgyvendinant Numatomą perleidimą, visų mūsų draudėjų interesai bus saugomi vykdant visapusišką priežiūrą, apimančią:

  • nepriklausomo eksperto paskyrimą, kad būtų parengta ataskaita Aukštajam teismui apie galimą Numatomo perleidimo įtaką draudėjams;
  • draudėjų ir suinteresuotųjų šalių galimybę prieštarauti arba pateikti klausimus dėl Numatomo perleidimo Aukštajam teismui arba AIG, apie kuriuos bus pranešta PRA, FCA, Nepriklausomam ekspertui ir Aukštajam teismui;
  • glaudžias konsultacijas su PRA ir FCA, kurios taip pat pateiks ataskaitą Aukštajam teismui apie Numatomą perleidimą;
  • Numatomo perleidimo patvirtinimą Aukštajame teisme.

Mes atidžiai stebime politinius įvykius ir įvertinsime juos, jei bus paskelbti tikslesni terminai ir būsimų Jungtinės Karalystės ir Europos santykių struktūra.  Šiuo metu mūsų prioritetas yra užtikrinti, kad po „Brexit“ galėtume toliau teikti paslaugas esamiems draudėjams ir sudaryti naujas draudimo sutartis visoje Europoje.  Todėl šiuo metu nenumatome keisti savo reorganizavimo planų.