Pateikiame trumpą teisinio proceso apžvalgą, taip pat nuorodas į įvairius svarbius dokumentus, kuriuose rasite daugiau informacijos apie Numatomą perleidimą ir Jungimąsi.  Galbūt jau gavote visą ar dalį šios informacijos paštu, elektroniniu laišku ar žinute.  Jei pageidaujate gauti šią informaciją kita Europos kalba, grįžkite į pagrindinį „Brexit“ skirtos interneto svetainės puslapį.

Ką apima teisinis procesas

Reorganizavimas apima Numatomą perleidimą ir Jungimąsi.  Jie bus įgyvendinti vykdant kompleksinį draudimo verslo perleidimą (kaip reglamentuoja 2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo VII dalis) ir vienos valstybės ribas peržengiantį jungimąsi (vadovaujantis Europos direktyva dėl vienos valstybės ribas peržengiančių jungimųsi).  Kompleksiniame procese dalyvauja Jungtinės Karalystės teismai, jį turi patvirtinti Anglijos ir Velso Aukštasis teismas (toliau – Aukštasis teismas). Kompleksinis teisinis procesas išsamiau paaiškintas toliau pateiktuose laiškuose ir DUK.

Jei Jungimąsi ir Numatomą perleidimą patvirtins Aukštasis teismas, jie turėtų įsigalioti 2018 m. gruodžio 1 d.

Jei turite klausimų dėl Numatomo perleidimo ir jo galimo poveikio jums, galite pateikti pastabas Aukštajam teismui raštu arba pasisakyti šio teismo posėdyje (asmeniškai arba per teisėtą atstovą). Planuojama, kad Aukštojo teismo posėdis įvyks 2018 m. spalio 18 d. adresu Rolls Building, Royal Courts of Justice, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London EC4A 1NL.

Šiuos klausimus taip pat galite pateikti mums raštu ar telefonu, užregistruosime juos ir perduosime Rizikos ribojimo reguliavimo institucijai (angl. Prudential Regulation Authority, PRA), Finansų priežiūros institucijai (angl. Financial Conduct Authority, FCA), Nepriklausomam ekspertui ir Aukštajam teismui. Toliau pateikiama informacija, kaip galite susisiekti su mumis.

Ujausia informacija

  • 2018 m. kovo 5 d. Aukštasis teismas leido „AIG Europe Limited“ (AEL) pradėti draudėjų informavimo apie numatomą bendrovės reorganizavimą dėl „Brexit“ procesą.
  • Nepriklausomas Ekspertas parengė papildomą ataskaitą dėl siūlomo perleidimo, kuri yra
  • Paskutinės naujienos: 2018 m. spalio 25 d. Anglijos ir Velso civilinių bylų teismas patvirtino „AIG Europe Limited“ pasiūlytą restruktūrizaciją, todėl pasiūlytas teisinis perdavimas ir susijungimas įsigalioja 2018 m. gruodžio 1 d.  Papildomos informacijos rasite šiuose puslapiuose arba galite kreiptis į savo įprastinį „AIG“ kontaktinį asmenį.  Norime atkreipti dėmesį, kad „Brexit“ telefoninė pagalbos linija ir el. pašto dėžutė nebeveikia.

Svarbūs dokumentai

Toliau rasite keletą pagrindinių dokumentų, kuriuose pateikiama svarbi informacija apie Numatomą perleidimą ir Jungimąsi.

Pranešimai

Toliau pateikiama įvadinė informacija įvairioms suinteresuotosioms šalims.

Perleidimo schemos brošiūra ir dažnai užduodami klausimai

 

Perleidimo schemos brošiūroje pateikta šios schemos santrauka, Nepriklausomo eksperto ataskaitos apie reorganizavimo poveikį draudėjams santrauka ir teisinis pranešimas, kuriame paaiškinama, kada teismas nagrinės galutinę paraišką dėl Numatomo perleidimo ir Jungimosi.  DUK dokumente pateikiami atsakymai į įvairius klausimus apie numatomą reorganizavimą.

Perleidimo schemos dokumentas

Šis dokumentas yra išsami Perleidimo schema. Joje aprašyta, kokiomis sąlygomis „AIG Europe Limited“ draudimo verslas bus perleistas dviems naujai įsteigtoms AIG grupės draudimo bendrovėms.

Nepriklausomo eksperto ataskaita

Šis dokumentas yra išsami Nepriklausomo eksperto ataskaita. Jame aptariamas Numatomo perleidimo poveikis draudėjams.  Šios ataskaitos santrauka pateikta Perleidimo schemos brošiūroje, kurios nuoroda pateikta aukščiau.