Tässä kerromme lyhyesti oikeudellisesta prosessista sekä annamme linkkejä erilaisiin tärkeisiin asiakirjoihin, jotka sisältävät lisätietoja suunnitellusta siirrosta ja sulautumisesta. Olette jo ehkä saanut osan tai kaikki näistä tiedoista postitse, sähköpostitse tai tekstiviestillä.  Jos tarvitsette nämä tiedot toisella eurooppalaisella kielellä, palatkaa takaisin Brexit-kotisivulle

 

Oikeudellinen prosessi – mitä siihen sisältyy?

Rakenneuudistus koostuu suunnitellusta siirrosta ja sulautumisesta.  Ne toteutetaan yhdistettynä vakuutustoiminnan siirtojärjestelynä (joka on vuonna 2000 rahoituspalveluista ja -markkinoista annetun lain [Financial Services and Markets Act 2000] osan VII mukainen prosessi) sekä rajat ylittävänä sulautumisena (joka on rajat ylittävää sulautumista koskevan eurooppalaisen direktiivin mukainen prosessi). Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimet osallistuvat yhdistettyyn prosessiin, ja prosessi edellyttää Englannin ja Walesin High Court -tuomioistuimen (High Court -tuomioistuin) hyväksyntää. Yhdistetystä oikeudellisesta prosessista kerrotaan tarkemmin alla olevissa kirjeissä sekä UKK-lehtisessä.

Mikäli High Court -tuomioistuin antaa hyväksyntänsä, sekä sulautumisen että suunnitellun siirron odotetaan tulevan voimaan 1. joulukuuta 2018.

Jos teillä on huolenaiheita, jotka koskevat suunniteltua siirtoa ja sen mahdollisia vaikutuksia teihin, teillä on oikeus ilmoittaa mielipiteistänne High Court -tuomioistuimelle kirjallisesti tai tulla kuulluksi (henkilökohtaisesti tai oikeudellisen edustajan välityksellä) High Court -tuomioistuimen käsittelyssä. High Court -tuomioistuimen käsittely on sovittu pidettäväksi 18. lokakuuta 2018 osoitteessa Rolls Building, Royal Courts of Justice, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London EC4A 1NL.

Voitte myös ilmaista huolenaiheenne meille kirjallisesti tai puhelimitse, jolloin kirjaamme huolenaiheenne ja toimitamme ne Prudential Regulation Authorityn (PRA), Financial Conduct Authorityn (FCA), riippumattoman asiantuntijan ja High Court -tuomioistuimen tietoon. Yhteystietomme ovat alla.

Uusimmat uutiset

  • High Court -tuomioistuin antoi 5. maaliskuuta 2018 AIG Europe Limitedille (AEL) luvan ilmoittaa vakuutuksenottajille Brexitistä johtuvasta suunnitellusta rakenneuudistuksesta.
  • Riippumaton asiantuntija on laatinut lisäraportin suunnitellusta siirrosta ja löydät
  • Viimeisimmät uutiset: High Court of England and Wales -tuomioistuin hyväksyi 25. lokakuuta 2018 AIG Europe Limited -yhtiön ehdotetun uudelleenjärjestelyn, minkä vuoksi ehdotettu siirto ja sulautuminen tulevat voimaan 1. joulukuuta 2018.  Lisätietoja on näillä sivuilla tai vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä tavanomaiseen AIG-yhteyshenkilöösi.  Huomaa, että Brexit-puhelinlinjaa ja -sähköpostiosoitetta ei enää valvota.

Tärkeitä asiakirjoja

Alla on useita keskeisiä asiakirjoja, jotka sisältävät suunniteltua siirtoa ja sulautumista koskevia tärkeitä tietoja.

Ilmoituskirjeet

Alta löydätte myös eri asianosaisille tarkoitettuja alustavia tietoja.

Järjestelyä koskeva esite ja Usein kysytyt kysymykset

Järjestelyä koskeva esite sisältää yhteenvedon järjestelystä, yhteenvedon riippumattoman asiantuntijan raportista koskien rakenneuudistuksen vaikutusta vakuutuksenottajiin sekä oikeudellisen ilmoituksen, jossa kerrotaan, milloin tuomioistuin käsittelee suunniteltua siirtoa ja sulautumista koskevan lopullisen hakemuksen.  UKK-lehtisessä vastataan moniin suunniteltua rakenneuudistusta koskeviin kysymyksiin

Järjestelyä koskeva asiakirja

Tämä asiakirja kattaa siirtojärjestelyn kokonaisuudessaan. Siinä määritellään ehdot, joiden mukaisesti AIG Europe Limitedin vakuutustoiminta siirtyy kahdelle juuri toimiluvan saaneelle AIG-konserniin kuuluvalle vakuutusyhtiölle.

Riippumattoman asiantuntijan raportti

Tämä asiakirja on riippumattoman asiantuntijan raportti kokonaisuudessaan. Siinä käsitellään suunnitellun siirron vaikutuksia vakuutuksenottajiin.  Yläpuolelle linkitetty järjestelyä koskeva esite sisältää yhteenvedon tästä raportista.