AIG
 

IT

Tutustu tarjoamiimme ratkaisuihin, joilla IT-alan yritykset voivat turvata omaisuuttaan ja toimintaan. Lähestymistapamme huomioi alan nousevat trendit sekä siihen kohdistuvat uhat.

Muuttuvan toimintaympäristön seurauksena IT-alan yritysten olisi henkilökunnan ja operatiivisten riskien vakuuttamisen ohella hyvä turvata myös mm. immateriaalioikeutensa sekä toimintaansa ja tuotteisiinsa liittyvät vastuut.

Rajaa tuloksia allaolevassa valikossa tutustuaksesi ratkaisuihin, joita tarjoamme erikokoisille IT-alan yrityksille.

 

All Risks omaisuus- ja keskeytysvakuutus

All Risks omaisuus- ja keskeytysvakuutus voidaan muokata yrityksesi yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Se soveltuu suurille ja keskisuurille, myös kansainvälisesti toimiville yrityksille.

Kidnappaus-, lunnas- ja kiristysturvavakuutus

Kidnappaus-, lunnas- ja kiristysturvavakuutus kattaa taloudellisia vahinkoja, jotka syntyvät kidnappaus-, lunnas- tai kiristysvaatimuksista vakuutettua asiakasyritystä ja/tai sen henkilöstöä kohtaan

Kybervakuutus

CyberEdge tarjoaa asiakkaille kokonaisvaltaisen riskienhallintaratkaisun kyberriskien uhan hallintaan nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Matkavakuutus

Tarjoamme laajaa matkavakuutusturvaa erilaisille yrityksille ja yhdistyksille.

Rikosvakuutus

Rikosvakuutus korvaa yrityksesi kärsimän vahingon riippumatta siitä, onko rikoksen suorittanut oma työntekijä vai ulkopuolinen henkilö.

Terrorismi

Terrorismivakuutuksemme on suunniteltu erityisesti sabotaasin, terrorismin, kapinoinnin tai vallankaappauksen (pois lukien sota ja sisällissota) aiheuttamien riskien varalle.

Varallisuusvastuuvakuutukset

Ammattilaiset alasta riippumatta kantavat toiminnastaan vastuun, joka voi johtaa kalliiseen ja aikaavievään oikeudenkäyntiin. AIG tarjoaa yksilöllisiä vakuutusratkaisuja näiden riskien hallintaan.

Johdon vastuuvakuutus

Johdon vastuuvakuutus suojaa johtajia henkilökohtaiselta korvausvastuulta, joka saattaa syntyä heidän toimiessaan yrityksesi johtotehtävissä.

Komennusvakuutus

Komennusvakutuksemme on kattava palvelukokonaisuus yrityksesi ulkomaantyöntekijöiden ja heidän perheidensä oleskelun turvaamiseksi.

Large Limits -ratkaisut

Yrityksen omaisuus joutuu alttiiksi erilaisille riskeille, kuten tulipaloille, tulville tai terrorismille. AIG:n maailmanlaajuinen verkosto antaa ainutlaatuista turvaa etenkin silloin, kun yrityksellä on runsaasti kiinteää omaisuutta tai se omistaa suuria toimitiloja, tuotantolaitoksia tai kiinteistöjä useissa eri maissa.

Osakeantivakuutus (POSI-vakuutus)

Osakeantivakuutus (Public Offering of Securities Insurance, POSI) suojaa vakuutettuja yhtiön osakeannin yhteydessä mahdollisesti syntyvältä korvausvastuulta.

Tapaturmavakuutus

Tapaturmavakuutuksemme ovat monipuolisia, joustavia ja yrityksesi tai yhdistyksesi tarpeisiin muokattavissa olevia vakuutuksia.

Toiminnan vastuut

AIG:n laaja toiminnan- ja tuotevastuuvakuutus suojaa vakuutettua yritystä sen toiminnasta tai tuotteista aiheutuvien vahingonkorvausvastuiden ja oikeudenkäyntikulujen varalta.