AIG
 

Kiinteistöala

Kiinteistöalan yritykset kohtaavat toiminnassaan suuren määrän monitahoisia riskejä, joilla voi olla merkittävä taloudellinen vaikutus toiminnan kannattavuuteen ja jatkuvuuteen. Ennakoivan ja tehokkaasti järjestetyn riskienhallinnan merkitys on siten ensiarvoisen tärkeää alan toimijoille. Kiinteistöalaa uhkaaviin riskeihin kuuluvat mm. kiinteistövauriot, terrorismi ja ympäristövahingot.

Rajaa tuloksia allaolevassa valikossa tutustuaksesi ratkaisuihin, joita tarjoamme erikokoisille kiinteistöalan yrityksille.

 

 

All Risks omaisuus- ja keskeytysvakuutus

All Risks omaisuus- ja keskeytysvakuutus voidaan muokata yrityksesi yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Se soveltuu suurille ja keskisuurille, myös kansainvälisesti toimiville yrityksille.

Kidnappaus-, lunnas- ja kiristysturvavakuutus

Kidnappaus-, lunnas- ja kiristysturvavakuutus kattaa taloudellisia vahinkoja, jotka syntyvät kidnappaus-, lunnas- tai kiristysvaatimuksista vakuutettua asiakasyritystä ja/tai sen henkilöstöä kohtaan

Kybervakuutus

CyberEdge tarjoaa asiakkaille kokonaisvaltaisen riskienhallintaratkaisun kyberriskien uhan hallintaan nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Matkavakuutus

Tarjoamme laajaa matkavakuutusturvaa erilaisille yrityksille ja yhdistyksille.

Osakeantivakuutus (POSI-vakuutus)

Osakeantivakuutus (Public Offering of Securities Insurance, POSI) suojaa vakuutettuja yhtiön osakeannin yhteydessä mahdollisesti syntyvältä korvausvastuulta.

Tapaturmavakuutus

Tapaturmavakuutuksemme ovat monipuolisia, joustavia ja yrityksesi tai yhdistyksesi tarpeisiin muokattavissa olevia vakuutuksia.

Toiminnan vastuut

AIG:n laaja toiminnan- ja tuotevastuuvakuutus suojaa vakuutettua yritystä sen toiminnasta tai tuotteista aiheutuvien vahingonkorvausvastuiden ja oikeudenkäyntikulujen varalta.

Ympäristövastuuvakuutukset

AIG Finland tarjoaa valikoiman ympäristövastuuvakuutuksia, jotka perustuvat pitkään ja menestykselliseen kokemukseen laajojen kansainvälisten ympäristöriskien vakuuttamisessa

Johdon vastuuvakuutus

Johdon vastuuvakuutus suojaa johtajia henkilökohtaiselta korvausvastuulta, joka saattaa syntyä heidän toimiessaan yrityksesi johtotehtävissä.

Komennusvakuutus

Komennusvakutuksemme on kattava palvelukokonaisuus yrityksesi ulkomaantyöntekijöiden ja heidän perheidensä oleskelun turvaamiseksi.

Large Limits -ratkaisut

Yrityksen omaisuus joutuu alttiiksi erilaisille riskeille, kuten tulipaloille, tulville tai terrorismille. AIG:n maailmanlaajuinen verkosto antaa ainutlaatuista turvaa etenkin silloin, kun yrityksellä on runsaasti kiinteää omaisuutta tai se omistaa suuria toimitiloja, tuotantolaitoksia tai kiinteistöjä useissa eri maissa.

OmaisuusOptimi

OmaisuusOptimi on edistyksellinen omaisuus- ja keskeytysvakuutus eri toimialojen suurille ja keskisuurille yrityksille.

Rikosvakuutus

Rikosvakuutus korvaa yrityksesi kärsimän vahingon riippumatta siitä, onko rikoksen suorittanut oma työntekijä vai ulkopuolinen henkilö.

Terrorismi

Terrorismivakuutuksemme on suunniteltu erityisesti sabotaasin, terrorismin, kapinoinnin tai vallankaappauksen (pois lukien sota ja sisällissota) aiheuttamien riskien varalle.

Varallisuusvastuuvakuutukset

Ammattilaiset alasta riippumatta kantavat toiminnastaan vastuun, joka voi johtaa kalliiseen ja aikaavievään oikeudenkäyntiin. AIG tarjoaa yksilöllisiä vakuutusratkaisuja näiden riskien hallintaan.