AIG
 

Financial Lines - vakuutukset

Yritykset kohtaavat toiminnassaan monenlaisia uhkia. Tarjoamme laajan joukon vastuu- ja erikoisvakuutustuotteita sekä yksilöityjä vakuutusratkaisuja.

Eläkerahastovakuutus

Eläkerahastovakuutus (Pension Fund Liability Insurance) suojaa rahastonhoitajia, johtajia, työntekijöitä, työnantajaa sekä itse rahastoyhtiötä.

Finanssialan vakuutukset

Finanssialan yritysten tarpeisiin räätälöityjä vakuutustuotteita.

Kidnappaus-, lunnas- ja kiristysturvavakuutus

Kidnappaus-, lunnas- ja kiristysturvavakuutus kattaa taloudellisia vahinkoja, jotka syntyvät kidnappaus-, lunnas- tai kiristysvaatimuksista vakuutettua asiakasyritystä ja/tai sen henkilöstöä kohtaan

M&A-ratkaisut

Laaja joukko vakuutusratkaisuja erilaisiin yritysjärjestelytilanteisiin, erityisesti fuusioihin ja yritysostoihin.

Rikosvakuutus

Rikosvakuutus korvaa yrityksesi kärsimän vahingon riippumatta siitä, onko rikoksen suorittanut oma työntekijä vai ulkopuolinen henkilö.

Employment Practice Liability (EPLI)

Employment Practice Liability Insurance (EPLI) suojaa sekä yritystäsi että sen johtajia, esimiehiä ja työntekijöitä erilaisilta henkilökohtaisilta korvausvaateilta.

Johdon vastuuvakuutus

Johdon vastuuvakuutus suojaa johtajia henkilökohtaiselta korvausvastuulta, joka saattaa syntyä heidän toimiessaan yrityksesi johtotehtävissä.

Kybervakuutus

CyberEdge tarjoaa asiakkaille kokonaisvaltaisen riskienhallintaratkaisun kyberriskien uhan hallintaan nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Osakeantivakuutus (POSI-vakuutus)

Osakeantivakuutus (Public Offering of Securities Insurance, POSI) suojaa vakuutettuja yhtiön osakeannin yhteydessä mahdollisesti syntyvältä korvausvastuulta.

Varallisuusvastuuvakuutukset

Ammattilaiset alasta riippumatta kantavat toiminnastaan vastuun, joka voi johtaa kalliiseen ja aikaavievään oikeudenkäyntiin. AIG tarjoaa yksilöllisiä vakuutusratkaisuja näiden riskien hallintaan.