AIG
 

Financial Lines -vakuutukset

Yritykset kohtaavat toiminnassaan monenlaisia uhkia. Tarjoamme laajan joukon vastuu- ja erikoisvakuutustuotteita sekä yksilöityjä vakuutusratkaisuja.

Eläkerahastovakuutus

Eläkerahastovakuutus (Pension Fund Liability Insurance) suojaa rahastonhoitajia, johtajia, työntekijöitä, työnantajaa sekä itse rahastoyhtiötä.

Employment Practice Liability

Employment Practice Liability -vakuutus (EPLI) suojaa sekä yrityksiä että sen johtajia, esimiehiä ja työntekijöitä erilaisilta henkilökohtaisilta korvausvaateilta.

Johdon vastuuvakuutus

Johdon vastuuvakuutus suojaa johtajia henkilökohtaiselta korvausvastuulta, joka saattaa syntyä heidän toimiessaan yrityksen johtotehtävissä.

KRE-vakuutus

Kidnappaus-, lunnas- ja kiristysturvavakuutus (KRE) kattaa taloudellisia vahinkoja, jotka syntyvät kidnappaus-, lunnas- tai kiristysvaatimuksista vakuutettua asiakasyritystä ja/tai sen henkilöstöä kohtaan

Kybervakuutus

CyberEdge tarjoaa asiakkaille kokonaisvaltaisen riskienhallintaratkaisun kyberriskien uhan hallintaan nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

M&A-ratkaisut

Laaja joukko vakuutusratkaisuja erilaisiin yritysjärjestelytilanteisiin, erityisesti fuusioihin ja yritysostoihin.

Osakeantivakuutus (POSI)

Osakeantivakuutus (Public Offering of Securities Insurance, POSI) suojaa vakuutettuja yhtiön osakeannin yhteydessä mahdollisesti syntyvältä korvausvastuulta.

Rikosvastuuvakuutus

Rikosvakuutus korvaa yrityksen kärsimän vahingon riippumatta siitä, onko rikoksen suorittanut oma työntekijä vai ulkopuolinen henkilö.

Varallisuusvastuuvakuutus

Ammattilaiset alasta riippumatta kantavat toiminnastaan vastuun, joka voi johtaa kalliiseen ja aikaavievään oikeudenkäyntiin. AIG tarjoaa yksilöllisiä vakuutusratkaisuja näiden riskien hallintaan.

Finanssialan vakuutukset

Finanssialan yritysten tarpeisiin räätälöityjä vakuutustuotteita.