AIG
 

Miksi valita AIG:n finanssialan yrityksille suunnattuja vakuutuksia?

Haastava toimintaympäristö

Vaikeassa taloustilanteessa kaikkien alojen yritykset kohtaavat haasteita. Lisääntynyt sääntely, tiukentuneet pääoman saatavuuden ja lainanannon kriteerit, globaalit pyrkimykset lisätä läpinäkyvyyttä ja osakkeenomistajien suojaa ovat asioita, jotka luovat lisäpainetta monille finanssialan yrityksille.

AIG:n erityisalan tarpeet huomioon ottava lähestymistapa

Finanssialan erityispiirteistä johtuen alan yritysten tarpeita varten on räätälöity erityistuotteita. Asiantuntijamme varmistavat, että olemme askeleen edellä lainsäädäntökehitystä ja että tuotteemme tarjoavat asianmukaista turvaa finanssialan yritysten kohtaamien riskien varalta.

Minkälaiselle yritykselle tuotteet on tarkoitettu?

Kaikki finanssialan yritykset, mukaan lukien pankit, pääomasijoittajat, varainhoitajat, vakuutusyhtiöt, hedge- ja asuntorahastot.

Mitä vakuutus kattaa?

Yrityksesi ammatillinen vastuuvakuutus, joka kattaa varallisuusvastuuvahinkoja.

Suojaa niin kavallusten, varkauksien, väärennösten kuin tietokone- ja rahansiirtopetostenkin varalle.

Johdon vastuuvakuutus suojaa yrityksesi johtajia henkilökohtaiselta korvausvastuulta, joka saattaa syntyä heidän toimiessaan yrityksesi johtotehtävissä. Johtajaan kohdistuva korvausvaatimus saattaa perustua todelliseen tai väitettyyn virheeseen taikka laiminlyöntiin hänen toimiessaan yrityksesi johtotehtävissä.

Räätälöity erikoisvakuutus varainhoitopalveluja tarjoaville yrityksille. Sisältää varallisuusvastuu-, johdon vastuu- ja rikosvakuutusturvat. Suojaa sekä rahastoyhtiölle että rahastoille.

Räätälöity erikoisvakuutus venture capital ja private equity -sijoittajille. Sisältää varallisuusvastuu- ja johdon vastuuvakuutusturvat. Laaja suoja sekä yrityksellesi että johtajille todellisiin tai väitettyihin tekoihin taikka laiminlyönteihin perustuvia korvausvaatimuksia vastaan.

Ota yhteyttä