AIG
 

Financial Lines - Johdon vastuuvakuutus

Johdon vastuuvakuutus suojaa yrityksesi johtajia henkilökohtaiselta korvausvastuulta, joka saattaa syntyä heidän virheistään tai laiminlyönneistään yrityksen johtotehtävissä. Teon tai laiminlyönnin aiheuttama vahinko saattaa kohdistua yhtiöön, yhtiön osakkeenomistajaan tai johonkin ulkopuoliseen tahoon, esimerkiksi yhtiön velkojaan. Vahingonkorvausvastuun ohella vakuutuksesta korvataan vahingon selvitys- ja oikeudenkäyntikuluja. Lisäksi vakuutuksesta katetaan yhtiön johtajille viranomaisselvityksistä ja -tutkinnoista aiheutuneita kuluja.

Tuoteseloste

Ota yhteyttä