AIG
 

Miksi valita AIG:n rikosvakuutus?

Turvaamme muutakin kuin rahaa

Tarjoamme yrityksille vakuutusturvaa, koska tiedämme, että petoksista voi aiheutua muutakin haittaa kuin taloudellinen tappio. Todellinen suoja voi edellyttää myös asiakassuhteiden ylläpitoa, vahingoittuneen brändimielikuvan eheyttämistä ja työntekijöiden työmotivaation palauttamista.  

Suoja sisäpiirin tekemiä rikoksia vastaan

Voi olla vaikea hyväksyä ajatusta, että oma henkilökunta varastaisi yritykseltä. On kuitenkin ikävä totuus, että luotetuimmat ja korkeimmassa asemassa olevat työntekijät osaavat ehkä parhaiten kiertää turvakeinoja ja rakentaa hyvin piilotettuja petosjärjestelmiä.

Rikollisuus ja maailmantalous

Internetin kautta rikolliset voivat hyökätä mistä päin maailmaa tahansa, jolloin heitä on vaikeampi jäljittää. Rikolliset osaavat taitavasti pysyä askeleen edellä järjestelmien tietoturvatoimia ja -ohjelmistoja. Vakuutus antaa taloudellista suojaa rikoksia vastaan ilman, että varkaat täytyisi saattaa oikeuteen.

Asiantuntijat pureutuvat ongelman ytimeen

Vakuutuksemme sisältää asiantuntevien tutkijoiden tekemän selvityksen vahingon määrästä ja toteutustavasta. Tarjoamallamme ammattimaisella asianhoidolla voidaan vapauttaa yritysjohdon aikaa vaikeassa tilanteessa, nopeuttaa asian käsittelyä, auttaa välttämään vastaavia tapahtumia jatkossa ja vahvistaa luottamusta osapuolten välillä.

Rikosvakuutus sopii kaikenkokoisille yrityksille. Pk-yritykset ovat usein erityisen riskialttiita, koska niiltä saattaa puuttua suurempien yritysten turvatoimet ja resurssit.

Rikosvakuutus antaa suojan yrityksen omien työntekijöiden tekemien petosten ja epärehellisyyden sekä kolmansien osapuolten vilpillisten tekojen varalle.

Vakuutusturva:

  • Laaja rikosvakuutus antaa turvaa yrityksen omien työntekijöiden tekemien petosten ja epärehellisyyden sekä määriteltyjen kolmansien osapuolten vilpillisten tekojen varalle
  • Takautuva turva saatavilla (retroactive cover)
  • Kattaa kaikki vakuutetun eläkerahastot sekä osakkuus- ja tytäryhtiöt
  • Palkkiot, kustannukset ja kulut (erityisvakuutusmäärin)
  • Pre-loss-konsulttipalvelut vahinkoon varautumista varten (10% vakuutusmaksusta)  
  •  

Tämä tuote-esittely ei korvaa vakuutusehtoja. Vakuutusehdoissa kerrotaan tarkasti, mitä vakuutus korvaa ja millaisia rajoituksia korvauksiin liittyy.

Ota yhteyttä