AIG
 

Financial Lines - Taloudellisen vastuuvahingon vakuuttaminen

Varallisuusvastuuvakuutus antaa vakuutetulle taloudellista suojaa vahingonkorvausvaatimuksilta, jotka johtuvat asiakkaille aiheutetuista taloudellisista vahingoista. Vakuutuksesta korvataan korvausvaatimuksen yhteydessä aiheutuvat selvitys- ja oikeudenkäyntikulut sekä asiakkaalle aiheutunut varsinainen varallisuusvahinko.

Minkälaiselle yritykselle?

Ammattilaiset alasta riippumatta kantavat toiminnastaan vastuun, joka voi johtaa kalliiseen ja aikaavievään oikeudenkäyntiin. Yksilölliset vakuutusratkaisut mahdollistavat näiden riskien hallinnan esimerkiksi:

  • IT-ammattilaisille
  • Arkkitehdeille ja insinööreille
  • Asianajajille
  • Kirjanpitäjille
  • Työntekijöiden välittäjille
  • Vakuutusmeklareille tai –agenteille
  • Erilaisille konsulttiyrityksille

Mitä vakuutus kattaa?

Vakuutus kattaa mm. seuraavaa:
•Vastuu virheistä ja laiminlyönneistä ammatillistenpalveluiden suorittamisen yhteydessä
•Immateriaalioikeuksien loukkauksesta aiheutuva vahinko (ei patentit tai yrityssalaisuudet)
•Tahattomasta kunnianloukkauksesta aiheutuva vahinko
•Vakuutetun yhtiön työntekijän epärehellisyydestä asiakkaalle aiheutuva vahinko
•Korvausvaatimuksesta aiheutuvat ja vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymät asianajo-, puolustus- ja selvityskulut.

Vakuutussuojan laajennukset
•Automaattinen suoja uusille tytäryhtiöille
•Korvaus vakuutetun yhtiön työntekijöille oikeuskäsittelyyn osallistumisesta (ei omavastuuta)
•Pidennetty vahinkojen ilmoitusaika vakuutussuojan päättyessä
•Vakuutetun yhtiön vastuulla olevien kolmannen osapuolen tietokonetallenteiden katoamisesta tai tuhoutumisesta aiheutuvat kustannukset

 

Tuoteselosteet

Ota yhteyttä