AIG
 

Toiminnan- ja tuotevastuuvakuutukset

Korvausvastuut ja kriisitilanteisiin liittyvät kustannukset voivat tulla yritykselle kalliiksi. AIG:n vastuu- ja kriisinhallintavakuutustuotteilla yrityksen on mahdollista varautua liiketoimintaa kohtaaviin yllättäviin tilanteisiin.

Laaja takaisinvetovakuutus (CPI)

Laaja takaisinvetovakuutus (Contaminated Products Insurance, CPI) turvaa yrityksiä viallisten tai pilaantuneiden tuotteiden takaisinvedon varalta.

Toiminnan- ja tuotevastuuvakuutus

AIG:n laaja toiminnan- ja tuotevastuuvakuutus suojaa vakuutettua yritystä sen toiminnasta tai tuotteista aiheutuvien vahingonkorvausvastuiden ja oikeudenkäyntikulujen varalta.