AIG
 

Toiminnan- ja tuotevastuuvakuutukset

Korvausvastuut ja kriisitilanteisiin liittyvät kustannukset voivat koitua yritykselle kalliiksi. AIG:n vastuu- ja kriisinhallintavakuutustuotteilla yrityksen on mahdollista varautua liiketoimintaa kohtaaviin yllättäviin tilanteisiin.

Takaisinveto

Turvaa yritystäsi viallisten tai pilaantuneiden tuotteiden takaisinvedon varalta.

Toiminnan vastuut

AIG:n laaja toiminnan- ja tuotevastuuvakuutus suojaa vakuutettua yritystä sen toiminnasta tai tuotteista aiheutuvien vahingonkorvausvastuiden ja oikeudenkäyntikulujen varalta.