AIG
 

Miksi valita AIG:n All Risks -omaisuus- ja keskeytysvakuutus?

Kattavaa, yksilöllistä turvaa

All Risks -omaisuus- ja keskeytysvakuutus on laajin omaisuusvakuutuksemme, joka kattaa vakuutetun omaisuuden vaurioitumisen ja siitä aiheutuneen taloudellisen menetyksen. Vakuutusturva kattaa kaikki vahingot, joita ei ole erikseen rajattu vakuutusturvan ulkopuolelle.  

Kansainvälinen verkosto on vahvuutemme

Tarjoamme ratkaisuja suurille ja keskisuurille yrityksille, jotka toimivat sekä paikallisilla että kansainvälisillä markkinoilla. AIG:n maailmanlaajuinen verkosto mahdollistaa yrityksellesi sopivien vakuutusratkaisujen räätälöinnin globaalisti. Lisäksi laajan verkostomme tuoma paikallistuntemus on tärkeässä roolissa riskienhallinnan kannalta.
 

Esimerkkejä toimialoista, joille voimme tarjota alakohtaisia vakuutusratkaisuja:

 • Hotelli- ja majoitusala, mukaan lukien hotellit, golf- ja urheilukeskukset
 • Media ja tietoliikenne, mukaan lukien lähettimet, studiot ja tornirakenteet
 • Infrastruktuuri (viemäröinti, jätteidenkäsittely, tietoliikenneyhteydet, tarvikkeet)
 • Rakennustarvikkeiden valmistus (esim. lasi-, tiili- ja keramiikkavalmistus)
 • Konepajat
 • Kiinteistöala (ostoskeskukset, konferenssikeskukset, toimistorakennukset, kaupalliset kiinteistöt)
 • Sairaalat (sairaalat, klinikat ja hoitolaitokset)
 • Informaatioteknologia (palvelut, kehitys ja tutkimus)

Vakuutuksen ominaisuudet ja vakuutusturva:

 • Omaisuus- ja keskeytysvakuutus – All Risks-suoja
 • Rakennukset, irtaimisto, koneet, kalusto ja laitteet
 • Kolmannen osapuolen tiloissa oleva omaisuus (vakuutuskohteiden ulkopuolella)

Esimerkkejä lisäturvista:

 • Asiakaskohteet
 • Maakuljetukset
 • Määrittelemättömät  asiakkaat
 • Kuljetettavana olevat tavarat
 • Myyntikatteen menetys
 • Työkustannusten nousu

Valinnaiset lisäturvat:

 • Terrorismi
 • Laitteiden rikkoutuminen (sähköiset/mekaaniset viat), mukaan lukien kattilat ja painelaitteet, sähkölaitteet, nosto- ja käsittelylaitteet
 • Tietokoneen rikkoutuminen
 • Määrittelemätön toimittaja

Liiketoiminnan riskit ovat muuttuneet yhä monimuotoisemmiksi ja monimutkaisemmiksi. Kansainväliset markkinat, muuttuvat työn ja sääntelyjärjestelmien viitekehykset sekä uudet teknologiat ja uusien työtapojen ja kumppanuuksien kehittyminen voivat yhdessä muodostaa uusia epävarmuustekijöitä yrityksen toiminnalle.

Liike-elämän hektisyys voi myös tehdä näistä riskeistä vaikeasti tunnistettavia ja niiden hallinnasta vaikeaa. Pyrimme olemaan asiakkaidemme kumppanina ja olemaan hyödyksi molemmille osapuolille analysoimalla perusteellisesti asiakkaan liiketoimintaa ja siihen liittyviä riskejä. Palveluitamme tuottavat pätevät, kansainvälisiin standardeihin (kuten NFPA) sekä paikalliseen lainsäädäntöön ja standardeihin hyvin perehtyneet omaisuusriski-insinöörit eri puolilla maailmaa.

Riski-insinööriemme varhainen osallistuminen kehityshankkeisiin on keskeinen tapa ennakoida omaisuuden suojelussa mahdollisesti ilmeneviä ongelmia ja välttää jälkikäteen tarvittavia kalliita muutoksia. Näin voidaan esimerkiksi varmistaa, että sprinklerijärjestelmät suunnitellaan ja asennetaan asianmukaisten kansainvälisten tai paikallisten normien mukaisesti ja että ne vastaavat kohteen paloriskiä.

Eri alat ja liiketoimintamuodot vaativat erilaisia vahingontorjuntastrategioita. Riski-insinöörimme vastaavat tähän työskentelemällä käytännönläheisesti yhdessä asiakkaidemme kanssa. Kokeneet asiantuntijamme hallitsevat turvallisuus-, palo- jne. tekniikan monipuolisesti.

Tämä tuote-esittely ei korvaa vakuutusehtoja. Vakuutusehdoissa kerrotaan tarkasti, mitä vakuutus korvaa ja millaisia rajoituksia korvauksiin liittyy.

Ota yhteyttä