AIG
 

Miksi valita AIG:n OmaisuusOptimi -vakuutus?

Kattavaa turvaa

OmaisuusOptimi on tarkoitettu suurille ja keskisuurille yrityksille, jotka haluavat laajasti kattavan kokonaisturvan ja selkeät sopimusehdot. Vakuutusehdoista on poistettu useita perinteisesti omaisuusvakuutuksissa tavattuja rajoituksia. AIG:n vakuutusehtoihin ei ole esimerkiksi sisällytetty erityisehtoja, joissa vaaditaan sprinklerien, hälytysjärjestelmien tai tulvavedeltä suojaavien varastorakenteiden asentamista.

Joustava korvauskäsittely ja liiketoiminnan jatkuvuus

OmaisuusOptimin vakuutusehdot ovat helppolukuiset. Sujuva ja nopea korvauspalvelumme varmistaa lisäksi, että yrityksesi saa vakuutuskorvauksen ripeästi ja liiketoiminnan keskeytymisen aiheuttama haitta yritystoiminnallesi jää mahdollisimman vähäiseksi.

Täysarvovakutuus

Yrityksesi edun mukaista on, että vahingot korvataan täysarvoisesti. Varmistamme aina yhdessä yrityksesi edustajan ja meklarisi kanssa, että vakuutusarvot on määritetty oikein.

Yrityksesi toiminnan jatkumisen optimointi

OmaisuusOptimi -vakuutuksessa keskeytysvakuutuskatteen laskentamallleja on kaksi. Jos vahinkotapahtumasta aiheutuu liiketoiminnan keskeytyminen, laskemme korvattavan summan yrityksellesi parhaiten sopivalla mallilla. Katso lisätietoa kohdasta Vaihtoehtoiset laskentamallit.

Minkälainen yritys voi ottaa AIG:n OmaisuusOptimi -vakuutuksen?

 • Riskienhallinnastaan hyvin huolehtivat suuret ja keskisuuret yritykset.
 • Yrityksille, joiden omaisuus- ja keskeytysvahinkovakuutusten yhteenlaskettu vakuutusmäärä on vähintään 50 miljoonaa euroa.
 • Yrityksille, joiden omaisuus- ja keskeytysvahinkovakuutusten yhteenlaskettu vakuutusmaksu on vähintään 30 tuhatta euroa.
 • Soveltuu yhtä hyvin paikallisesti toimiville yrityksille kuin yrityksille, joilla on toimintaa useassa eri maassa tai maanosassa.

Mitä vakuutus kattaa?

 • Liiketoiminnan keskeytysvahingot korvataan joko perustuen yrityksesi liiketoiminnan tulokseen (Gross Profits) tai laskennalliseen myyntiin (Gross Earnings).
 • All Risks -turva omaisuusvahinkojen ja liiketoiminnan keskeytymisen varalta, jossa muun muassa:
  • ympäristövahingon puhdistuskustannukset
  • vähemmän rajoituksia ja erityisehtoja, vakuutus ei esimerkiksi edellytä sprinklerien, hälytysjärjestelmien tai tulvavedeltä suojaavien varastorakenteiden asentamista.
 • OmaisuusOptimi varmistaa asiakkaan liiketoiminnan jatkuvuuden.

 

Monet omaisuusvahinkovakuutukset sulkevat kybervahingot kokonaan pois, mutta OmaisuusOptimi korvaa yrityksellesi vahingoittuneiden tiedostojen korjaamisesta tai korvaamisesta aiheutuneet kustannukset (kun vahingon aiheuttaa hakkerointi, virus tai luvaton tunkeutuminen). Lisäksi se kattaa tällaisesta vahingosta aiheutuvan liiketoiminnan keskeytymisen kulut.

OmaisuusOptimi kattaa laiterikon, mukaan lukien sähköiset ja mekaaniset rikkoutumiset sekä tietokoneet.

OmaisuusOptimi kattaa kulut, jotka aiheutuvat saastuttavan aineen siivoamisesta maalta tai vedestä yrityksesi omassa vakuutuskohteessa vahinkotapahtuman jälkeen. Tällainen oman vahingon korvaaminen ympäristövahinkovakuutuksesta täydentää muita ympäristövahinkovakuutustuotteita.

Monissa omaisuusvakuutuksissa on erityisehdoin rajoitettu varkausturva koskemaan lähinnä murtovarkauksia, mutta OmaisuusOptimi antaa täyden turvan varkauksien varalta kattamalla myös varkaudet joihin ei liity näkyviä murtojälkiä.

Vahingoittuneet toimitilat voidaan korjata käyttäen ekologisia, ympäristöstandardien mukaisesti sertifioituja materiaaleja. Tällaiset “vihreät”, kiinteistöjen ympäristöluokituksia edistävät materiaalit voivat olla tavanomaisia kalliimpia, ja OmaisuusOptimi kattaa niistä syntyvät lisäkulut.

 
 

Keskeytysvakuutuksen korvauksen laskentamallin voi valita

Vahingon sattuessa tarvittavat korjaukset saadaan nopeasti valmiiksi ja toimintaa voidaan jatkaa, mutta liiketoiminnasta ei saada tuottoja, koska kilpailijoille menetettyjen asiakkaiden takaisin saaminen kestää oman aikansa. Tällaisessa tilanteessa voi yrityksellesi olla edullisinta saada korvaus liiketoiminnan tulokseen pohjautuvan mallin perusteella, jossa keskeytysvakuutuskate lasketaan koko vastuuajan jaksolta.

Vahinkotapauksen jälkeen korjaukset kestävät pitemmän aikaa kuin vastuuajan pituus. (Näin voi käydä esimerkiksi, jos paikallinen katastrofi vaikeuttaa työvoiman ja materiaalien saatavuutta tai jos korjaukset viivästyvät siksi, että yrityksesi ei ole rakennuksen omistaja ja haltija.) Laskennalliseen myyntiin perustuva korvaus, jota maksetaan siihen saakka kunnes korjaukset on saatu päätökseen, voi olla edullisempi vaihtoehto tällaisessa tilanteessa.

Ota yhteyttä