Henkilö- ja OmavastuuTurva

Henkilö- ja OmavastuuTurva – auttaa identiteettivarkauden selvittämisessä ja poistaa kotivakuutuksesi omavastuun.

 

SairaalaHoiva Plus

SairaalaHoiva Plus -vakuutus korvaa, jos joudut sairaalahoitoon tai sairauslomalle sairauden tai tapaturman vuoksi. Voit ottaa sen muun vakuutusturvan rinnalle. 

 

Naisten Syöpävakuutus

Naisten Syöpävakuutus on työikäisille naisille suunniteltu edullinen turva syövän varalle. Monen perheen talous perustuu kahden aikuisen säännöllisiin tuloihin. Naisten syöpävakuutus auttaa taloudellisesti tilanteessa, jossa toisen tulot laskevat yllättävän sairauden ja sairausloman takia.

MurtumaTurva Plus

Tapaturman varalle - kattaa luunmurtumat, palovammat ja sijoiltaanmenot.

KotiHoiva

KotiHoiva -tapaturmavakuutus auttaa selviämään kotona vakavan tapaturman jälkeen. Voit ottaa sen muun vakuutusturvan lisäksi.