Käyttöehdot

Käyttämällä tätä internet-sivustoa hyväksyt seuraavat käyttöehdot rajoituksetta ja sellaisenaan. Ole hyvä ja lue ehdot tarkasti ennen sivuston käyttöä. Ehtoja voidaan muuttaa koska tahansa päivittämällä niitä. Käyttöehtojen muutokset sitovat sinua ja nähdäksesi kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot tulee sinun vierailla tällä sivulla aika ajoin.

  

VASTUUVAPAUSLAUSEKE 

Tällä sivustolla oleva materiaali toimitetaan ”sellaisena kuin ne ovat” ja ilman mitään nimenomaista tai hiljaista takuuta suurimmassa mahdollisessa lain sallimassa laajuudessa. AIG, sen tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt (kaikki yhdessä ”AIG”) ei anna mitään takuuta, nimenomaista tai hiljaista, mukaan lukien, mutta rajoittumatta näihin, sisällön soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen. AIG ei anna mitään takuuta siitä, että materiaalien sisältämät toiminnot olisivat keskeytymättömiä tai virheettömiä, että virheet korjataan tai että tämä sivusto tai serveri, jolla se toimii, ei sisällä viruksia tai muita haitallisia tekijöitä. AIG ei anna mitään takuuta tai lupauksia tämän sivuston materiaalien käyttöön tai käytön tuloksiin liittyen, koskien niiden oikeellisuutta, täsmällisyyttä, luotettavuutta tai muutoin. Sinä (eikä AIG) olet vastuussa kaikista tarpeellisista palveluiden, korjaamisen tai oikaisemisen aiheuttamista kuluista. Sivuston sisältämiä tietoja ja kuvauksia ei ole välttämättä tarkoitettu olemaan täydellisiä kuvauksia kaikista soveltuvista ehdoista ja poikkeuksista, ja ne annetaan ainoastaan yleisessä tiedottamistarkoituksessa. Ole hyvä ja tarkista nimenomaisen vakuutuksen tai asianomaisen tuotteen tai palvelun sopimusehdot. Tämä sivusto voi olla linkitetty muihin internet-sivustoihin, jotka eivät ole AIG:n ylläpitämiä. AIG ei ole vastuussa mistään kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä. Kolmannen osapuolen linkin sisältyminen AIG:n sivuille ei viittaa siihen, että AIG millään lailla hyväksyisi tai tukisi kyseisiä sivuja tai niiden sisältöä.

  

VASTUUNRAJOITUS 

Huolimatta siitä, että AIG tekee kohtuulliset toimenpiteet sisällyttääkseen täsmällistä ja ajantasaista tietoa tällä sivustolla, virheitä tai huolimattomuuksia voi sattua ajoittain. Soveltuvan lainsäädännön suurimmassa sallimassa laajuudessa AIG ei anna mitään takuuta tai lupauksia koskien tämän sivuston sisällön paikkansapitävyyttä eikä AIG tai mikään osapuoli, joka on osallistunut tämän sivuston luomiseen, tuottamiseen tai toimittamiseen, ole missään olosuhteissa vastuussa sinulle mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista, välillisistä tai rangaistusluonteisista vahingoista, jotka aiheutuvat tämän sivuston materiaalin käytöstä tai siitä, ettei materiaalia ole voinut käyttää, vaikka AIG:lle tai AIG:n valtuutetuille edustajille olisi ilmoitettu tällaisen vahingon mahdollisuudesta. AIG:n kokonaisvastuu sinulle kaikista vahingoista, menetyksistä ja vastuun aiheutumisesta ei voi missään tapauksessa ylittää tämän sivuston käyttämisestä mahdollisesti maksamaasi summaa. CAIG ei myöskään hyväksy mitään velvollisuutta eikä ole vastuussa mistään vahingoista, tai mahdollisesti tartuttavista viruksista, tietokonelaitteistollesi tai muulle omaisuudelle tämän sivuston käytön tai selailun tai minkään tältä sivustolta tekemäsi materiaalin, tiedon, tekstin, kuvan, videon tai äänen lataamisen seurauksena.

  

MATERIAALIN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT RAJOITUKSET 

Tämän sivuston omistaa ja sitä hallinnoi AIG. Mitään tämän sivuston tai muun sivuston, jonka AIG omistaa tai jonka se lisensoi tai jota se hallitsee, materiaalia ei saa kopioida, toisintaa, uudelleen julkaista, siirtää, sijoittaa, levittää tai muuten jakaa millään tavoin ilman AIG:n nimenomaista suostumusta.Voit ladata sivustolla esitettyä materiaalia vain omaan käyttöösi edellyttäen, että tekijänoikeutta ja muuta omistusoikeutta koskevat ilmoitukset säilytetään materiaalissa. Sinulla ei ole oikeutta jakaa, muokata, levittää, käyttää uudelleen, sijoittaa tai käyttää tämän sivuston sisältöä, mukaan lukien tekstejä, kuvia, ääntä ja videoita, julkisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin ilman AIG:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. AIG ei takaa tai lupaa, että tällä sivustolla esitetyn materiaalin käyttösi ei loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia.

  

OIKEUDENKÄYTTÖALUETTA KOSKEVAT ASIAT 

Mikäli näissä käyttöehdoissa ei nimenomaisesti muuta todeta, AIG ei anna mitään lupauksia siitä, että tämän sivuston materiaali olisi soveltuvaa tai saatavilla käyttöön missä tahansa paikassa. Sivustoa käyttävät henkilöt tekevät niin omasta aloitteestaan ja ovat velvollisia noudattamaan paikallista lainsäädäntöä. Ellei nimenomaisesti todettu näissä käyttöehdoissa, tämän sivuston sisältämä tieto ei ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa mitään arvopaperia, vakuutustuotetta tai muuta AIG:n tuotetta tai palvelua. AIG ei tarjoa tai myy arvopapereita, vakuutustuotteita tai muita tuotteita tai palveluita, tai mikäli AIG myy, se ei ole pätevä missään sellaisessa oikeudenkäyttöalueella, jossa tarjoaminen, pyyntö, osto tai myynti olisi laitonta kyseisen oikeudenkäyttöalueen arvopaperi-, vakuutus- tai muiden lakien perusteella. Kaikki tuotteet ja palvelut eivät ole saatavilla kaikilla oikeudenkäyttöalueilla. 

  

TIEDON OMISTUSOIKEUS 

Mitä tahansa tietoa, muuta kuin henkilötietoa, jonka lähetät AIG:lle tämän sivuston kautta, sähköpostia tai muuta välinettä käyttäen sisältäen datan, kysymykset, kommentit ja ehdotukset käsitellään julkisena ja ei-omistusoikeudellisena tietona ja siitä tulee AIG:n omaisuutta. Tällaista muuta tietoa kuin henkilötietoa voidaan käyttää mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien, mutta rajoittumatta, toisintamiseen, tarjousten pyytämiseen, julkistamiseen, välittämiseen, julkaisemiseen, lähettämiseen ja yleisön saataville saattamiseen. AIG:lla on vapaus käyttää mitä tahansa ideoita, konsepteja, tieto-taitoa tai tekniikoita, jotka sisältyvät AIG:lle lähettämääsi viestiin tämän sivuston tai minkä tahansa muun välinen avulla missä tahansa tarkoituksessa, mukaan lukien, mutta rajoittumatta, tuotteiden kehittäminen ja markkinointi tietoa käyttäen.

  

TAVARAMERKIT JA TEKIJÄNOIKEUDET 

Kaikki tavaramerkit, palvelumerkit, toiminimet, logot sekä kuvakkeet ovat AIG:n omaisuutta. Mitään tämän sivuston sisällöstä ei pidä tulkita siten, että se antaa luvan tai oikeuden käyttää mitään tällä sivustolla esitettyä tavaramerkkiä ilman AIG:n kirjallista lupaa. Tällä sivustolla esiintyvän tavaramerkin tai minkä tahansa muun sisällön käyttäminen on ehdottomasti kielletty. Sivustolla esitetyt kuvat ovat joko AIG:n omaisuutta tai käytetään AIG:lla olevan luvan perusteella. Näiden kuvien käyttö tai käyttöön antaminen muille on kielletty, ilman AIG:n nimenomaista suostumusta. Mikä tahansa luvaton kuvien käyttö saattaa rikkoa tekijänoikeus-, tavaramerkki-, yksityisyys-, tai julkisuuslainsäädäntöä vastaan, mukaanlukien viestintäsäädökset ja –asetukset.

  

OHJELMISTOLISENSSIT 

Kaikki ohjelmistot, jotka ovat saatavilla tai tarjotaan tämän sivuston kautta, voivat sisältää teknologiaa, joka on tiukkojen Yhdysvaltojen ja muiden maiden ja oikeudenkäyttöpaikkojen vientirajoituslakien ja -säännösten alaista. AIG ei valtuuta minkään ohjelmiston tai teknisen tiedoston lataamista tältä sivustolta tai maastavientiä mihinkään oikeudenkäyttöpaikkaan, missä sellainen toiminta on kielletty vientirajoituslaeissa ja –säännöksissä.