KotiHoiva

Taloudellista turvaa tapaturman varalle alkaen 10,00 €/kk

KotiHoiva -tapaturmavakuutus antaa lisäturvaa tapaturmaisen pysyvän haitan ja tapaturmaisen kuoleman varalle. Lisäksi vakuutuksesta saa lisäkorvauksia, jotta kotona asuminen olisi mahdollista vielä vakavankin tapaturman jälkeen. Vakuutus on voimassa ympäri vuorokauden kaikkialla maailmassa: vapaa-ajalla, töissä ja matkoilla.

KotiHoiva-tapaturmavakuutus antaa lisäturvaa vakavan tapaturman varalle

Perustapaturmavakuutus jokaiseen kotiin

KotiHoiva antaa taloudellista turvaa vakavan tapaturman varalle. Tapaturma saattaa keikauttaa elämän kallelleen ja aiheuttaa suuria elämänmuutoksia. Arjessa on helpompi pärjätä, kun talousasioista ei tarvitse heti huolehtia. 

Lisäturvaa taloutesi tueksi

KotiHoiva-tapaturmavakuutus myönnetään 18-79-vuotiaille henkilöille, jotka asuvat vakituisesti Suomessa. KotiHoivan vakuutusmaksu ei nouse iän myötä, vaan pysyy samana koko vakuutuksen voimassaoloajan. Edullisella kuukausimaksulla saat siis kattavan perusturvan elämääsi.

Vakuutusturva helpottaa kotona asumista

KotiHoiva kattaa tapaturmaisen pysyvän haitan tai tapaturmaisen kuoleman. Lisäksi jos toimintakykysi heikkenee tai joudut pyörätuoliin pysyvän haitan vuoksi, KotiHoiva-tapaturmavakuutus tarjoaa lisäkorvauksen, joka helpottaa päivittäisistä toimista selviämistä.

 

Ei terveysselvitystä - vakuutuksen ottaminen on helppoa ja nopeaa!

KotiHoivan saaminen ei edellytä terveysselvitystä.  Saat sen helposti jättämällä yhteystietosi tai soittamalla maksuttomaan tilausnumeroon.

Merkittävät korvaukset arjessa selviämiseen

KotiHoiva-vakuutuksesta maksetaan korvaukset tapaturmaisesta pysyvästä haitasta tai tapaturmaisesta kuolemasta sekä lisäkorvausta, jos tapaturman aiheuttama pysyvä haitta edellyttää pyörätuolin käyttöä tai vaikeuttaa jokapäiväisten toimien suorittamista.

Tuntuvat korvaukset verottomana

Monet vakuutusyhtiöt maksavat korvaukset toteutuneiden hoitokulujen mukaan, mutta tästä vakuutuksesta saat korvausrahat vamman toteamisen perusteella. Saat korvauksen verottomana muiden korvausten ja tulojen lisäksi.*  Summa ei perustu hoitokuluihin, vaan voit käyttää rahat kuten haluat.

 • Voit palkata kotiapua,
 • hankkia arkeasi helpottavia apuvälineitä tai
 • auttaa perhettäsi selviämään taloudellisesti.

*Korvaukset ovat verottomia vakuutetulle. Omaisille tai edunsaajille maksettavat korvaukset ovat verottomia vain Suomen laissa määriteltyyn osuuteen saakka. 1.1.2018 lukien kaikki omaisille tai edunsaajille maksettavat korvaukset ovat veronalaisia.

Voit valita elämäntilanteeseesi sopivimman vakuutusturvan laajuuden

Vakuutuksessa on useampi vaihtoehtoinen korvaustaso, joista voit valita parhaiten sinulle sopivan kattavuuden. 

 

Taso 2

Taso 3

Taso 4

Tapaturmainen kuolema ja täysi pysyvä haitta

17 500 €

28 000 €

38 500 €

Korvaus pyörätuolia tarvitsevalle

10 000 €

16 000 €

22 000 €

Jokapäiväiset toimet

7 500 €

12 000 €

16 500 €

Enimmäiskorvaus

35 000 €

56 000 €

77 000 €

Edullinen kuukausimaksu

Vakuuta itsesi ja puolisosi. Hanki lisäturvaa elämääsi edullisesti jo tänään! 

Edullisella kuukausimaksulla turvaat oman ja läheistesi talouden vakavan tapaturman sattuessa kohdalle.

 

Taso 2

Taso 3

Taso 4

Yksilövakuutus

10,00 €/kk

16,10 €/kk

22,10 €/kk

Parivakuutus

18,10 €/kk

28,90 €/kk

39,80 €/kk

KotiHoiva tapaturmavakuutuksen ehdot

Usein kysyttyä

Saat KotiHoiva-vakuutuksen, jos:

 • olet vähintään 18-vuotias mutta alle 80-vuotias ja
 • asut vakinaisesti Suomessa.

Samat myöntämiskriteerit koskevat parivakuutuksen osalta myös vakuutukseen liitettävää puolisoa tai avopuolisoa.

Vakinaisesti Suomessa asuvaksi katsotaan henkilö, joka asuu Suomessa suurimman osan kalenterivuodesta ja kuuluu Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin ja hänellä on siitä osoituksena voimassaoleva Kela-kortti. 

Vakuutus on voimassa 80-vuotiaaksi asti. Vakuutus päättyy viimeistään sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutuksenottaja täyttää 80 vuotta. Vakuutus päättyy myös, jos vakuutettu oleskelee pääosan kalenterivuodesta ulkomailla, eikä siis asu vakituisesti Suomessa.

Vakuutus kattaa tapaturmaisen pysyvän haitan ja tapaturmaisen kuoleman.    

Yllä ilmoitetut korvaussummat ovat enimmäiskorvausmääriä, jotka koskevat pysyvää 100 prosentin haitta-astetta. Osittaisesta pysyvästä haitasta maksetaan niin monta kahdeskymmenesosaa (1/20) korvausmäärästä kuin haittaluokka osoittaa. Korvausta ei makseta haittaluokan jäädessä alle neljän (4).

Vakuutuksessa on lisäkorvaus, joka maksetaan, jos vakuutettu ei korvattavan tapaturmaisen pysyvän haitan vuoksi pysty ilman apua suoriutumaan kolmesta tai useammasta jokapäiväisestä toimesta.

Vakuutuksesta maksetaan lisäkorvaus myös, mikäli vakuutettu on lääkärin lausunnon mukaan vakuutuksesta korvattavan pysyvän haitan seurauksena riippuvainen pyörätuolista liikkuakseen.

 • Liikkuminen tarkoittaa kykyä liikkua huoneesta toiseen tai huoneen toiselta puolelta toiselle.
 • Pidätyskyky tarkoittaa kykyä hallita rakon ja suoliston toimintaa.
 • Pukeutuminen tarkoittaa vaatteiden päälle pukemista ja riisumista ilman toisen henkilön apua.
 • WC-käynti tarkoittaa kykyä liikkua WC:hen ja pois WC:stä, WC-istuimelle laskeutumista ja siltä nousemista sekä henkilökohtaisen hygienian hoitamista.
 • Syöminen tarkoittaa kaikkia toimia valmistetun ruuan saamiseksi kehoon.
 • Peseytyminen tarkoittaa kykyä peseytyä ilman toisen henkilön apua.

Pysyvällä haitalla tarkoitetaan tapaturman aiheuttamaa vammaa, joka ei parane ja josta jää toiminnallinen haitta. Pysyvän haitan haittaluokkaa määritellessään lääkäri noudattaa valtioneuvoston työtapaturma- ja ammattitautilaissa antaman asetuksen (1649/2009) mukaisia säännöksiä. Haittaluokkaa määritettäessä otetaan huomioon ainoastaan vamman laatu, ei vakuutetun yksilöllisiä olosuhteita, kuten ammattia tai harrastuksia.  

Kuten kaikissa vakuutuksissa myös KotiHoiva-vakuutuksessa on joitakin rajoitusehtoja.

Vakuutus ei korvaa, mikäli kyseessä on esimerkiksi: 

 • sairaus, mikä tahansa luonnollisesti ilmenevä lääketieteellinen tila, rappeuma tai kirurginen toimenpide (tai siitä aiheutuva komplikaatio),
 • tahallisesti itse aiheutettu vamma,
 • vamma, joka on aiheutunut harrastaessa kilpa- tai vaarallisia urheilulajeja tai
 • vamma, joka syntyy ajaessa tai matkustaessa yli 125 kuutiosentin moottoripyörällä tai vastaavalla.

Tarkista täydelliset rajoitusehdot vakuutusehdoista.

Jos et löytänyt vastusta kysymykseesi, ota yhteyttä asiakaspalveluumme numerossa 0203 03456 (Puhelun hinta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.) tai sähköpostitse asiakaspalvelu@aig.com. Asiakaspalvelumme on avoinna ma-pe klo 9-21 ja la klo 10-16.

Jätä yhteystietosi

Täytäthän kaikki kohdat

Soitamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä

* = Täytettävä tieto

Olen kiinnostunut KotiHoiva-vakuutuksesta.

Haluan saada tietoa AIG:n vakuutuksista, eduista ja uutuuksista.

Voit peruuttaa antamasi luvan milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: aigfinland@aig.com