SairaalaHoiva Plus

SairaalaHoiva Plus -vakuutus korvaa, jos joudut sairaalahoitoon tai sairauslomalle sairauden tai tapaturman vuoksi. Voit ottaa sen muun vakuutusturvan rinnalle, alkaen 12,19 €/kk. 

SairaalaHoiva Plus -vakuutus antaa lisäturvaa sairaalahoidon ja sairausloman varalle

Kattava turva tapaturmien ja sairauksien varalle 

SairaalaHoiva Plus kattaa sairauksista ja tapaturmista aiheutuneita 

 • sairaalahoitopäiviä
 • sairaalahoidon jälkeistä sairauslomaa
 • sairaalahoidon jälkeisiä lääkärin määräämiä fysioterapiakäyntejä ja
 • perheenjäsenten vierailuja sairaalassa.

Korvausta tapaturman aiheuttamasta sairaalahoidosta maksetaan toisesta sairaalahoitovuorokaudesta alkaen ja sairauden aiheuttamasta sairaalahoidosta kuudennesta sairaalahoitovuorokaudesta alkaen.

Lisäksi sairaalahoidon jälkeen korvataan sairauslomapäiviä enintään 14 päivän ajalta, mikäli sairaalahoitokorvaus maksetaan.

Sairaalahoidon jälkeinen lääkärin määräämä fysioterapiaa korvataan enintään kuudesta hoitokerrasta vakuutustapahtumaa kohden.

Perheenjäsenten matka- ja majoituskuluja korvataan enintään kuudelta päivältä, mikäli vakuutettu on sairaalahoidossa yhtäjaksoisesti yli 14 päivää ja yli 50 km etäisyydellä.

Korvaus sairaalahoitopäivien perusteella

SairaalaHoiva Plus ei ole perinteinen sairauskuluvakuutus, siksipä sen voi ottaa minkä tahansa olemassa olevan vakuutuksen rinnalle. Monet vakuutusyhtiöt maksavat korvaukset toteutuneiden hoitokulujen mukaan. Tästä vakuutuksesta saat korvauksen sairaalassa vietettyjen päivien perusteella, hoitokulujen sijasta.  

Enimmäiskorvaus sairaalahoitopäivistä jopa 100 €/vrk! 

Enimmäiskorvaus sairauslomapäivistä jopa 60 €/vrk!

 

 

Virtual Care - terveys- ja hyvinvointipalvelut - maksutta kaikille vakuutetuille

Vakuutettuna saat itsellesi ja vakuutetuille perheenjäsenillesi käyttöösi Virtual Care -ohjelman.  Palvelut kuuluvat normaaliin vakuutusmaksuusi ja ne tarjoaa AIG:n yhteistyökumppani Teladoc Health. Digitaalisessa palvelussa voit:

 • esittää terveyteen ja kiireettömien sairauksien hoitoon liittyviä kysymyksiä 
 • pyytää toisen lääkärin lausuntoa diagnoosistasi ja hoitovaihtoehdoistasi
 • kysyä neuvoa mielenterveyden ammattilaisilta.

Katso lisätiedot ja kirjaudu palveluun Teladoc Helathin sivulta: https://aigvirtualcareprogram.com/fi-FI

Huomioithan, että  Teladoc Health vastaa Virtual Care  -ohjelmasta itsenäisesti. AIG:llä ei ole pääsyä palvelussa jakamiisi tietoihin tai lääkäreiden tai terveydenhuollon ammattilaisten siellä antamiin vastauksiin.

Asiakas kertoo

Kuusankoskelainen Pekka Laine:

"Sain vakuutuksesta tuntuvan korvauksen, joka avulla pystyin helpottamaan elämääni kotona: esimerkiksi autotallin sisäänkäyntiin asensin sähköoven, jotta ei tarvitsisi oven kanssa temppuilla käsipelillä enää. Kyllä minä todella suosittelen tämän vakuutuksen ottamista."

Päiväkohtaiset korvaukset muun vakuutusturvan lisäksi

SairaalaHoiva Plus antaa lisäturvaa muiden vakuutusten rinnalle, sillä korvaukset maksetaan aina muista mahdollisista vakuutuksista riippumatta!

Sairaalahoito

Jos joutuisit sairauden tai tapaturman vuoksi sairaalahoitoon, maksamme jopa 100 €/vrk.

Korvaus maksetaan sairaalassa vietettyjen öiden perusteella.

 • Jos olet sairaalassa tapaturman vuoksi, korvausta maksetaan toisesta sairaalavuorokaudesta lähtien.
 • Jos olet sairaalassa sairauden vuoksi, korvausta maksetaan kuudennesta sairaalavuorokaudesta lähtien.

Sairaalahoitokorvauksia maksetaan jopa vuoden ajan. Teho-osastolla sairaalavuorokausikorvaus on kaksinkertainen.   

Sairausloma

Jos joudut sairauslomalle sairaalahoidosta kotiuttamisen jälkeen, maksamme korvausta jopa 60 €/vrk enimmillään kahden viikon ajan.

Lääkärin määräämä sairausloma korvataan:

 • tapaturman osalta vähintään yhden vuorokauden kestäneen sairaalahoidon jälkeen.
 • sairauden osalta vähintään viisi vuorokautta kestäneen sairaalahoidon jälkeen.

Yhden tapaturman tai yhden sairauden johdosta sairauslomasta voi saada korvauksia enintään 14 päivän ajalta vakuutuskauden aikana.

Sairauslomakorvausta maksetaan eläkkeellä olevalle vakuutetulle, mikäli hän on myös palkkatyössä.

Vakuutuksen laajuuden voit valita itse, oman elämäntilanteesi mukaan. Vakuutuksen laajuutta vastaavat korvaukset näet alla olevasta taulukosta. Saat korvauksen muiden korvausten ja tulojen lisäksi. Summa ei perustu hoitokuluihin, vaan voit käyttää rahat kuten haluat.

  Taso 1   Taso 2 Taso 3 
Sairaalahoito 30 € / vrk 75 € /vrk 100 € /vrk
Sairausloma 15 € / vrk 30 € / vrk 60 € / vrk
Fysioterapia 40 € / krt 40 € / krt 40 € / krt
Perheen vierailu 130 € / vrk 130 € / vrk 130 € / vrk

Yllä mainitut korvaukset koskevat vakuutettua aikuista (Yksilövakuutuksessa vakuutuksenottaja ja Pari- tai Perhevakuutuksessa myös puoliso tai avopuoliso). Vakuutetuille lapsille sattuneista vahingoista maksettavat korvaukset ovat aina 50 % vastaavasta aikuiselle maksettavasta korvauksesta.

Edullisella kuukausimaksulla kattava turva

Vakuutus myönnetään 18-74-vuotiaille, ja on voimassa 75-vuotiaaksi asti.  Alla Yksilövakuutuksen hintataulukko. Vakuutusmaksu nousee taulukon mukaisesti syntymäpäivää seuraavan vakuutuskauden alusta.   Vakuutuksessa on 30 päivän karenssiaika sairauden osalta, jonka jälkeen vakuutusturva tulee voimaan. Tapaturmien osalta karenssiaikaa ei sovelleta, eli turva astuu voimaan heti kun olet hyväksynyt AIG:n tarjouksen.

  Taso 1   Taso 2 Taso 3 
18 – 39 v. 12,19 €/kk 12,59 €/kk 13,19 €/kk
40 – 49 v. 12,49 €/kk 13,19 €/kk 13,99 €/kk
50 – 59 v. 13,19 €/kk 14,39 €/kk 15,89 €/kk
60 – 64 v. 13,99 €/kk 15,69 €/kk 17,89 €/kk
65 – 69 v. 14,89 €/kk 16,99 €/kk 19,59 €/kk
70 – 75 v. 24,39 €/kk 27,19 €/kk 30,59€/kk

Yksilövakuutuksessa vakuutettuna olet vain sinä. Jos olet yksinhuoltaja, Yksilövakuutus laajenee kuitenkin kattamaan myös lapsesi. 

Parivakuutus kattaa sinun lisäksesi myös puolisosi tai avopuolisosi ja Perhevakuutus lisäksi lapsenne. Lisätietoa Pari -ja Perhevakuutuksen hinnoista saat asiakaspalvelustamme. 

SairaalaHoiva Plus -vakuutuksen ehdot

Usein kysyttyä

Voit saada SairaalaHoiva-vakuutuksen, jos:

 • olet vähintään 18-vuotias mutta alle 75-vuotias ja
 • asut vakinaisesti Suomessa.

Samat myöntämiskriteerit koskevat myös Pari- tai Perhevakuutukseen liitettävää puolisoa tai avopuolisoa.

Vakuutukseen liitettävien lasten tulee olla yli kuuden (6) kuukauden ikäisiä mutta alle 18-vuotiaita tai, jos lapset opiskelevat kokopäiväisesti, alle 23-vuotiaita.

Vakinaisesti Suomessa asuvaksi katsotaan henkilö, joka asuu Suomessa suurimman osan kalenterivuotta ja kuuluu Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin ja hänellä on siitä osoituksena voimassaoleva Kela-kortti.

Vakuutus on voimassa 75-vuotiaaksi asti. Vakuutus päättyy viimeistään sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutuksenottaja täyttää 75 vuotta. Vakuutus päättyy myös, jos vakuutettu oleskelee pääosan kalenterivuodesta ulkomailla, eikä siis asu vakituisesti Suomessa.

Vakuutuksenottajan ei tarvitse antaa terveysselvitystä tai käydä lääkärintarkastuksessa ennen vakuutuksen myöntämistä.

Lasten korvaukset ovat 50% aikuisten korvauksista.

Kuten kaikissa vakuutuksissa, myös SairaalaHoiva Plus -vakuutuksessa on joitakin rajoitusehtoja. 

Oikeutta korvaukseen ei ole muun muassa silloin, kun kyseessä on sairaus tai tapaturma

 • joka on sattunut harrastaessa lisenssiä edellyttävää kilpaurheilua tai valmennusohjelman mukaan harjoiteltaessa
 • joka on sattunut ajaessa tai matkustaessa yli 125 kuutiosentin moottoripyörällä tai vastaavalla
 • joka on sattunut osallistuessa vaarallisiin urheilulajeihin tai toimintoihin, tai ulkomailla asumattomille seuduille tehtävälle omatoimiselle vaellukselle

Tai kun kyseessä on

 • tahallisesti itse aiheutettu vamma
 • pitkäaikaishoito, esim. vanhainkodissa, kuntoutus- ja vieroitushoitolaitoksessa
 • synnytys

Tai kun

 • vakuutetulla on todettu HI-virus tai hän sairastaa AIDS:ia
 • mikäli vakuutetulla on tai on ollut ennen vakuutuksen tarjoamisajankohtaa meneillään testejä, tutkimuksia tai vastaavia toimenpiteitä, joiden perusteella vakuutetulla todetaan sairaus, joka johtaa sairaalahoitoon tai sairauslomaan, tai
 • vakuutetulla on ennen vakuutuksen tarjoamisajankohtaa tiedossa sairaalahoitojakso tai mikä tahansa leikkaus, joka johtaa sairaalahoitoon.

Sairauslomakorvausta maksetaan vain, kun vakuutettu ei ole sairaalahoidossa. 

Tarkista täydelliset rajoitusehdot vakuutusehdoista.

Sairaalahoito tarkoittaa, että vakuutettu on sairaalassa potilaana tapaturman tutkimiseksi tai hoitamiseksi yhtäjaksoisesti vähintään yhden laskutettavan hoitopäivän tai sairauden tutkimiseksi tai hoitamiseksi vähintään viisi laskutettavaa hoitopäivää. Yhtä vakuutustapahtumaa kohden maksetaan korvausta enintään 365 hoitopäivältä.

Sairauslomapäivä tarkoittaa lääkärin määräämää sairauslomaa

 • tapaturman aiheuttaman vähintään yhden laskutetun sairaalahoitopäivän jälkeen ja
 • sairauden aiheuttaman vähintään viiden laskutetun sairaalahoitopäivän jälkeen. 

Eläkkeellä oleva vakuutettu voi saada sairauslomakorvausta, mikäli hän on myös palkkatyössä.

Kyllä, SairaalaHoiva Plus vakuutuksesta voi hakea korvausta myös tilanteessa, jossa sairaalahoitoon joutuminen johtuu koronaviruksesta. 

Korvausta maksetaan fysioterapiakäynnistä, joka ei tapahdu sairaalassa ja jota lääkäri pitää lääketieteellisesti tarpeellisena tapaturman tai sairauden aiheuttaman sairaalahoidon jälkeen. Vakuutetulle maksetaan korvausta enintään kuudesta hoitokerrasta vakuutustapahtumaa kohden

Korvausta maksetaan vakuutetun perheenjäsenten matka- ja majoituskuluista, jos vakuutettu on tapaturman tai sairauden johdosta sairaalahoidossa yhtäjaksoisesti yli 14 päivää ja vähintään 50 kilometrin etäisyydellä. Perheenjäseneksi katsotaan vakuutuksenottajan puoliso tai avopuoliso sekä heidän lapsensa. Korvausta maksetaan enintään kuudelta päivältä vakuutustapahtumaa kohden. 

Jos et löytänyt vastusta kysymykseesi, ota yhteyttä asiakaspalveluumme numerossa 0203 03456 (Puhelun hinta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.) tai sähköpostitse asiakaspalvelu@aig.com. Asiakaspalvelumme on avoinna ma-pe klo 9-21 ja la klo 10-16.

Kiinnostuitko?

Jätä yhteystietosi, niin soitamme sinulle.