Skadeanmälan på nätet

Här kan ni på nätet anmäla skadan till AIG 

Vänligen välj lämpligt alternativ från de nedanstående alternativen. Fyll i noggrant begärda informationen i skadeanmälan och se till att dokument och kvitton som berör skadan och som skall bifogas till skadeanmälan är till hands.

I fall något av de nämnda alternativen inte beskriver er skada ber vi er vänligen att välja Andra försäkringar.

 

Reseförsäkring

Vänligen fyll i skadeanmälan noggrant för att skadehanteringen skall gå snabbare.

Skicka följande bilagor med skadeanmälan: kopia av resebiljetter, originalkvitton på de kostnader som uppkommit, sjukberättelser eller annan medicinsk utredning som finns till förfogande, i stöldfall polisanmälan och vid försening av flyg eller baggage intyg från flygbolaget eller researrangören.

Om försäkringens giltighet är bunden till att resan eller en del av er resan skall vara betald med ett specifikt kreditkort, ber vi er vänligen bifoga intyg på att resan är betald med ifrågavarande kort.

På vårdanstalter i Finland bör den försäkrade visa sitt FPA-kort, då vårdanstalten drar av ersättningen enligt sjukförsäkringslagen. Då ni ansöker om ersättning för vårdkostnader som uppkommit utanför Finland, kan ni själv ansöka om ersättning från FPA före inskickandet av skadeanmälan.

Mobil enhet och föremålsförsäkring

Vänligen fyll i skadeanmälan noggrant för att skadehanteringen skall gå snabbare.

Skicka relevanta bilagor gällande er skada, som t.ex. kvittot på de kostnader som uppkommit, uppskattning av reparationskostnaderna, och för försäkringar som är bundna till ett specifikt kreditkort ber vi er skicka intyg på att produkten är betald med ifrågavarande kort.

Olycksfall- och sjukförsäkring

Vänligen fyll i skadeanmälan noggrant för att skadehanteringen skall gå snabbare.

Skicka följande bilagor med skadeanmälan: originalkvitton på de kostnader som uppkommit, sjukberättelser eller annan medicinsk utredning som finns till förfogande.

På vårdanstalter i Finland bör den försäkrade visa sitt FPA-kort, då vårdanstalten drar av ersättningen enligt sjukförsäkringslagen. Då ni ansöker om ersättning för vårdkostnader som uppkommit utanför Finland, kan ni själv ansöka om ersättning från FPA före inskickandet av skadeanmälan.

Hemförsäkring

Vänligen fyll i skadeanmälan noggrant för att skadehanteringen skall gå snabbare.

Skicka relevanta bilagor gällande er skada, som t.ex. kvittot på de kostnader som uppkommit, uppskattning av reparationskostnaderna, polisanmälan eller fastighetsförvaltarens skriftliga utlåtande eller fotografier.

Andra försäkringar

Vänligen fyll i skadeanmälan noggrant för att skadehanteringen skall gå snabbare.

Skicka relevanta bilagor gällande er skada, som t.ex. kvittot på de kostnader som uppkommit, uppskattning av reparationskostnaderna, polisanmälan eller fotografier.