KRE-riskit: Varaudu ja vakuuta

Kansainväliseen liiketoimintaan liittyy lukuisia riskejä ja kriisitilanteilla voi olla vakavia seurauksia yrityksen liiketoiminnalle. Huonosti hoidettu kriisitilanne voi vahingoittaa yrityksen mainetta, brändiä ja myös yrityksen houkuttelevuutta työnantajana. Lisäksi huonosti hoidetulla kriisitilanteella voi olla laajempiakin vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan; mahdollisia uhkakuvia ovat esimerkiksi liiketoiminnan keskeytyminen, markkinaosuuden menetys tai osakkeen hinnan lasku.

Kriisitilanteiden hallinta ja onnistunut hoito vaatii huolellista etukäteissuunnittelua ja hyvin laaditun strategian kriisitilanteen jälkihoitoon. Lisäksi vakuutusyhtiön tuki näissä tilanteissa on tärkeää. Nykyään liikematkoihin liittyy uusia ja aiempaa monimutkaisempia riskejä. Vastauksena muuttuviin riskeihin AIG pyrkii tarjoamaan vakuutusratkaisuja, jotka auttavat vakuutettuja kaikissa kriisitilanteisiin liittyvissä vaiheissa; riskien ennaltaehkäisyssä, itse kriisitilanteen aikana sekä vahinkojen jälkihoidossa.

Kuinka hyvin vakuutuksesi vastaa kriisitilanteisiin? Lue koko artikkeli Strategic Risk –verkkojulkaisusta.

Lue lisää AIG:n kidnappaus-, lunnas- ja kiristysvakuutuksesta.