Ilmastonmuutos lisää yritystoimintaan kohdistuvia riskejä Euroopassa ja Pohjoismaissa

AIG:n ympäristövahinkoraportti paljastaa, että maasto- ja rakennuspalojen määrät ovat runsaassa kasvussa kaikenkokoisten yritysten keskuudessa Euroopan Unionin alueella. Kaikkiaan ympäristövahinkojen määrä on kasvanut Pohjoismaissa 30 prosentilla.1

AIG:n ympäristövahinkoraportin osoittaa, että etenkin tulipalovahinkojen määrä on huolestuttavan korkea. Vuoden 2017 vahinkotilastojen mukaan 15 % kaikista Euroopassa raportoiduista ympäristövahingoista oli tulipalojen aiheuttamia, kun taas edellisenä vuonna niiden osuus oli 7 %. Raportin tiedot perustuvat AIG:n EU-alueella vuonna 2017 käsittelemiin 104 vahinkoon. Ympäristövahinkoja, joista vakuutetut yhtiöt ilmoittivat AIG:lle, on sattunut kaikenkokoisille yrityksille noin 30 eri toimialalla, kuten maataloudessa, kaivostoiminnassa, teollisuudessa, kuljetusalalla, sähkö- ja kaasusektoreilla sekä puhtaanapitopalveluissa ja jätehuollossa.

”Tulipaloista johtuvien vahinkojen määrä on kasvanut EU-maissa ilmastonmuutoksen vuoksi. Ennen kaikkea tämä johtuu siitä, että yritykset eivät välttämättä ole varautuneet ilmastonmuutokseen, ja ovat sen vuoksi suuremmassa riskissä kärsiä ilmastonmuutokseen liittyvistä vahingoista, kuten maastopaloista”, kertoo Beth Forsberg, AIG:n Nordic Practice Leader, EIL.

Ihmisille, elinympäristölle ja omaisuudelle aiheutuvien vahinkojen lisäksi tulipalot vapauttavat myrkyllisiä kaasuja ja muita saasteita huonontaen näin ilmanlaatua. Metsäpaloista vapautuvat saasteet voivat huonontaa ilmanlaatua tuhansien kilometrien päässä itse palopaikasta. Lisäksi sammutusvedet voivat saastuttaa maaperää ja pintavesiä sekä vaikuttaa ympäristöön ja eliöihin useiden kilometrien päässä palaneesta alueesta.

”Pohjoismaissa viranomaiset ovat aiempaa tietoisempia siitä, kuinka sammutusvesiä pitää käsitellä tulipalojen jälkeen. Kiinteistön omistaja on vastuussa sekä kiinteistön alueella että sen ulkopuolella aiheutuvista puhdistuskustannuksista. Palopaikasta riippuen puhdistuskulut voivat kohota varsin korkeiksi ja tilanteen seurannasta voi aiheutua kuluja vuosiksi eteenpäin”, toteaa Beth Forsberg.

Lue koko ympäristövahinkoraportti (englanniksi).

1Vahinkojen määrä vuonna 2017 verrattuna edelliseen vuoteen.