Liikematkavahinkojen määrä kasvussa

AIG Finlandin vahinkotilastot osoittavat, että liikematkavakuutuksiin liittyvien vahinkojen määrä on kasvussa. Vuonna 2018 AIG käsitteli Suomessa yli 20 % enemmän liikematkavahinkoja kuin vuonna 2017. 1 Alkuvuoden 2019 tilastojen perusteella kasvava trendi näyttää jatkuvan myös kuluvan vuoden aikana.

Tilastokeskuksen mukaan yön yli kestävien liikematkojen määrä ulkomaille kasvoi peräti 17 % vuonna 2018 edelliseen vuoteen verrattuna. Määrällisesti mitattuna ulkomaille suuntautuvia liikematkoja tehtiin 2,3 miljoonaa.2 Kotimaan sisällä tehdyt liikematkat puolestaan pysyivät lähellä vuoden 2017 lukemia.

Työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijöidensä turvallisuudesta liikematkojen aikana (duty of care). Liikematkojen lisääntyvät määrät tarkoittavat, että yritysten tulee kiinnittää aiempaakin enemmän huomiota riittävän kattavan vakuutusturvan hankkimiseen työntekijöilleen.

Tietoisuus matkustusturvallisuudesta lisääntyy

Työntekijät ovat aiempaa sitoutuneempia hankkimaan tietoa matkakohteesta sekä ennen matkaa että matkan aikana. Esimerkiksi erilaisten matkailuun liittyvien matkapuhelinsovellusten käyttö on lisääntynyt.3

Erilaisten matkailusovellusten käyttö on varsin hyödyllistä matkailijan turvallisuuden näkökulmasta, sillä usein tieto ja turvallisuus ovat tiiviissä yhteydessä toisiinsa. AIG:n Travel Assistance -sovelluksen käyttö lisää AIG:n liikematkavakuutuksesta vakuutettujen turvallisuutta. Sovelluksessa on useita hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten:

  • HelpNow-nappi, jolla saa välittömästi yhteyden matkahätäpalveluun
  • Tietoa matkakohteen poliittisesta tilanteesta, turvallisuudesta, matkustamisesta kohteessa ja kulttuurista sekä yhteystietoja ja terveyteen liittyviä neuvoja
  • Kaupunkioppaita
  • Sähköinen matkavakuutuskortti
  • Ohjeet vahingosta ilmoittamiseen
  • Check-in -toiminto

Globaalia asiantuntemusta

Yhä useammat yritykset toimivat monissa eri maissa maailmanlaajuisesti. Globalisoituvassa maailmassa on erityisen tärkeää, että vakuutusyhtiö on kokenut, globaali toimija, sillä vakuuttajan ymmärrys kansainvälisistä laeista ja säännöksistä, kuten myös paikallisista olosuhteista ja korvauskäytännöistä on erityisen tärkeää, mikäli matkan aikana sattuu jotakin. Lisäksi paikallistuntemus sairaaloista ja terveydenhuollosta kohdemaassa ylipäätään takaa, että vakuutetut saavat parasta mahdollista hoitoa onnettomuus- ja sairaustapauksissa.

Kattavaa ja räätälöityä vakuutusturvaa

Matkoilla voi sattua mitä tahansa. Poliittiset levottomuudet, terrorismi ja kidnappaukset sekä onnettomuudet ja sairastumiset ovat kaikki mahdollisia uhkia jopa Euroopassa matkustaessa. AIG:n modulaarinen vakuutusturva mahdollistaa jokaiselle asiakkaalle sopivan vakuutusratkaisun räätälöinnin. Perustason Core-turva, jota voi pitää välttämättömänä vähimmäistasona tavanomaisimmille liikematkoille, tarjoaa turvaa pääasiassa lääketieteellisestä hoidosta aiheutuneiden kulujen varalle, kun taas laaja Assured-turva kattaa mm. myös kidnappauksesta, kiristyksestä, poliittisista riskeistä ja luonnonkatastrofeista aiheutuneita kuluja.

Tutustu tarkemmin liikematkavakuutukseemme >>

AIG:n vahinkotilastot 2017-2019

Tilastokeskus, Suomalaisten matkailu 2018, https://www.stat.fi/til/smat/2018/smat_2018_2019-03-28_fi.pdf

Acte Globale – Report “Take a lead on duty of care for modern business traveler” - https://www.acte.org/ACTE/Education/Research_and_Whitepapers/ACTE/Education/Research_and_Whitepapers.aspx?hkey=82296ead-04b8-4a42-ae8c-09094bc66628