GDPR ja sähköpostimurrot pääasiallisia syitä kybervahinkojen määrän kasvuun

AIG:n viimeisimmän kybervahinkoraportin mukaan yleinen tietosuoja-asetus GDPR ja sähköpostimurrot ovat pääasiallisia syitä kybervahinkojen kasvaneisiin määriin.

AIG:n tuoreiden kybervahinkotilastojen mukaan sähköpostimurroista on tullut kiristysohjelmia ja hakkereiden aiheuttamia tietovuotoja yleisempi kybervahinkojen aiheuttaja Euroopassa. Kaikkiaan noin neljäsosa vuonna 2018 raportoiduista kybervahingoista johtui sähköpostimurroista. Sähköpostimurtojen aiheuttamien kybervahinkojen määrä kasvoi 11 prosentilla vuoteen 2017 verrattuna.

Sähköpostimurtojen lisäksi kiristysohjelmat sekä joko hakkereiden tai yrityksen omien työntekijöiden huolimattomuudellaan aiheuttamat tietovuodot olivat myös yleisiä syitä kybervahinkoihin vuonna 2018.

Tuoreessa kybervahinkoraportissamme analysoidaan kybervahinkoja asiakkaiden toimialoittain sekä vahinkotyypeittäin. Lisäksi käsittelemme suurvahinkojen yleistymistä, sekä esitämme otannan tyypillisiä, todellisia vahinkoesimerkkejä vuodelta 2018.

Tutustu AIG:n kybervahinkoraporttiin (englanniksi).