Eläkerahastovakuutus

Eläkerahastovakuutus (Pension Fund Liability Insurance) suojaa rahastonhoitajia, johtajia, työntekijöitä, työnantajaa sekä itse rahastoyhtiötä korvausvaateilta, jotka perustuvat todellisiin tai väitettyihin tekoihin tai laiminlyönteihin.