Employment Practice Liability

Employment Practice Liability -vakuutus (EPLI) suojaa sekä yrityksiä että sen johtajia, esimiehiä ja työntekijöitä erilaisilta henkilökohtaisilta korvausvaateilta.

Miksi valita AIG:n Employment Practice Liability (EPLI) -vakuutus?

Mihin EPLI-vakuutusta tarvitaan?

Kokemuksemme mukaan työsuhdeasioita käsitellään yhä useammin tuomioistuimissa kaikkialla maailmassa. Yritykset kohtaavat todellisuudessa vielä enemmän työsuhteisiin liittyviä kanteita, kuin mitä tuomioistuimissa nähdään, koska tapaukset sovitaan usein osapuolten kesken tuomioistuinten ulkopuolella.

Onko yrityksen johto ajan tasalla?

Työntekijöiden kanteiden käsittely on työnantajille vaativaa. Todistustaakka on pitkälti työnantajalla ja asian käsittelyssä on noudatettava tarkoin määriteltyjä toimintamalleja, jotta oikeusjuttua ei jo lähtökohtaisesti hävitä. Kaikista toimintamalleista on vaikea pysyä ajan tasalla, joten yritysjohdolle kannattaa harkita vakuutusta tahattomienkin virheiden varalta.

Tukea tapauksen tutkimiseen

Vakuutetut yritykset voivat käyttää vakuutusturvaan sisältyviä riippumattoman asiantuntijan palveluja työntekijään kohdistuneen todellisen tai väitetyn laittomuuden selvittämiseksi. ”Työntekijän” käsite tulkitaan EPLI-vakuutuksessamme laajasti.

Kustannukset kasvavat

Oikeusjutut käyvät entistä kalliimmiksi, kun vahingonkorvausvaatimukset kasvavat. Yritykset tarvitsevat suojaa myös puolustuskulujen varalle, ja mikäli yritys häviää jutun, on sen korvattava myös työntekijöiden oikeudenkäyntikulut.

Lisääntyvä lainsäädäntö

Yritysten on nykyään seurattava monenlaista lainsäädäntöä esimerkiksi ikään tai uskontoon perustuvaan syrjintään liittyen. Oikeustapausten määrä heijastelee esimerkiksi sukupuolisyrjintään liittyvien määräysten tiukkaa soveltamista. Vakuutus auttaa suojaamaan yritystä ja sen johtoa antamalla turvaa vahingonkorvauksien, tuomioiden, sovittelu- ja puolustuskulujen varalle erityyppisissä rikkomuksissa.

 

Kuka on vakuutettu?

EPLI-vakuutuksesta vakuutettuja ovat:

  • Vakuutuksen ottanut yhtiö ja sen tytäryhtiöt
  • Vakuutuksenottajan tai sen tytäryhtiöiden työntekijät, hallintohenkilökunta, johtajat ja päälliköt näiden suorittaessa työtehtäviään sekä osakkuusyhtiöiden     johtajat, jotka toimivat asemassaan kyseisen yhtiön tai sen tytäryhtiöiden nimenomaisesta pyynnöstä
  • Työntekijä, päällikkö tai johtajan puoliso tai kumppani
  • Kuolleen henkilön kuolinpesän toimeenpanija tai edunvalvoja.

Mitä vakuutus kattaa?

EPLI-vakuutus korvaa yritystä tai sen työntekijöitä tai johtoa vastaan esitettyjä työsuhteeseen liittyviä korvausvaatimuksia. Työsuhdeasioihin liittyvät korvausvaateet voivat liittyä erilaisiin väitettyihin työsuhderikkomuksiin, esimerkiksi syrjintään, seksuaaliseen häirintään, kostotoimiin, oikeudettomaan työsuhteen päättämiseen tai muihin työsuhdekäytäntöihin liittyvään lakirikkomukseen.

Tämä tuote-esittely ei korvaa vakuutusehtoja. Vakuutusehdoissa kerrotaan tarkasti, mitä vakuutus korvaa ja millaisia rajoituksia korvauksiin liittyy. Lisätietoa saat yritysvakuutusten asiantuntijoiltamme.