Finanssialan vakuutukset

Finanssialan yritysten tarpeisiin räätälöityjä vakuutustuotteita.

Miksi valita AIG:n finanssialan yrityksille suunnattuja vakuutuksia?

Haastava toimintaympäristö

Vaikeassa taloustilanteessa kaikkien alojen yritykset kohtaavat haasteita. Lisääntynyt sääntely, tiukentuneet pääoman saatavuuden ja lainanannon kriteerit, globaalit pyrkimykset lisätä läpinäkyvyyttä ja osakkeenomistajien suojaa ovat asioita, jotka luovat lisäpainetta monille finanssialan yrityksille.

AIG:n erityisalan tarpeet huomioon ottava lähestymistapa

Finanssialan erityispiirteistä johtuen alan yritysten tarpeita varten on räätälöity erityistuotteita. Asiantuntijamme varmistavat, että olemme askeleen edellä lainsäädäntökehitystä ja että tuotteemme tarjoavat asianmukaista turvaa finanssialan yritysten kohtaamien riskien varalta.

 

Minkälaisille yrityksille finanssialan vakuutukset on tarkoitettu?

Vakuutukset sopivat kaikille finanssialan yrityksille, mukaan lukien pankit, pääomasijoittajat, varainhoitajat, vakuutusyhtiöt, hedge- ja asuntorahastot.  

Mitä vakuutukset kattavat?

Johdon vastuuvakuutus

Johdon vastuuvakuutus suojaa yrityksen johtajia henkilökohtaiselta korvausvastuulta, joka saattaa syntyä heidän toimiessaan yrityksen johtotehtävissä. Johtajaan kohdistuva korvausvaatimus saattaa perustua todelliseen tai väitettyyn virheeseen taikka laiminlyöntiin hänen toimiessaan yrityksen johtotehtävissä.

Varainhoitajien erikoisvakuutus (Investment Management Insurance)

Räätälöity erikoisvakuutus varainhoitopalveluja tarjoaville yrityksille. Sisältää varallisuusvastuu-, johdon vastuu- ja rikosvakuutusturvat. Suojaa sekä rahastoyhtiölle että rahastoille.

Pääomasijoittajien erikoisvakuutus (Private Equity and Venture Capital Protector)

Räätälöity erikoisvakuutus venture capital- ja private equity -sijoittajille. Sisältää varallisuusvastuu- ja johdon vastuuvakuutusturvat. Laaja suoja sekä yritykselle että johtajille todellisiin tai väitettyihin tekoihin taikka laiminlyönteihin perustuvia korvausvaatimuksia vastaan.

Rikosvastuuvakuutus

Antaa turvaa niin kavallusten, varkauksien, väärennösten kuin tietokone- ja rahansiirtopetostenkin varalle.

Varallisuusvastuu- vakuutus

Yrityksen ammatillinen vastuuvakuutus, joka kattaa varallisuusvastuuvahinkoja.

Tämä tuote-esittely ei korvaa vakuutusehtoja. Vakuutusehdoissa kerrotaan tarkasti, mitä vakuutus korvaa ja millaisia rajoituksia korvauksiin liittyy. Lisätietoa saat yritysvakuutusten asiantuntijoiltamme.