Johdon vastuuvakuutus

Johdon vastuuvakuutus suojaa johtajia henkilökohtaiselta korvausvastuulta, joka saattaa syntyä heidän toimiessaan yrityksen johtotehtävissä.

Miksi valita AIG:n johdon vastuuvakuutus?

Miksi AIG?

AIG on ensimmäisenä vakuutusyhtiönä tuonut johdon vastuuvakuutuksen Suomen markkinoille. AIG:llä on pitkä kokemus johdon vastuuvakuutuksesta sekä globaalisti että paikallisesti. Johdon vastuuvakuutuksemme on kattava ja vakuutusturva voidaan räätälöidä vastaamaan asiakkaan tarpeita. Kaikki johdon vastuuvakuutusvahingot käsitellään Suomessa nopeasti ja tehokkaasti.

Miksi hallitus ja ylin johto tarvitsevat johdon vastuuvakuutuksen?

Kaiken kokoisten ja eri alojen yritysten hallinto ja johto kantavat huomattavan
vastuun omasta toiminnastaan ja heihin asetetun luottamuksen täyttämisestä.
Tästä seuraa, että heitä vastaan saatetaan esittää korvausvaatimuksia todellisten tai väitettyjen velvollisuuksien laiminlyönnin, väärien ilmoitusten, virheiden tai puutteiden perusteella.

Apua tutkintaan

Yhä useammat hallintoelimet ja viranomaiset voivat tutkia yritysten toimintaa, ja nykyään kiinnitetään entistä enemmän huomiota pieniin yrityksiin. Vaikka henkilö ei itse olisi vielä tutkinnan alaisena, nopea ja asiantunteva juridinen apu voi auttaa ennaltaehkäisemään ja jopa kokonaan estää tilannetta kehittymästä vakavaksi.  

Maailmanlaajuisiin uhkiin vastaava suoja

AIG on maailman johtava johdon vastuuvakuutusten tarjoaja, ja varmistamme vakuutusturvaa säännöllisesti päivittämällä, että asiakkaillamme on suoja uusien ja kehittymässä olevien riskien varalle. Asiantuntemus ulottuu myös korvauskäsittelijöihimme,
joilla on käytössään maailmanlaajuisen verkostomme tarjoama kokemus johdon vastuuvakuutusvahinkojen käsittelystä.

Paras mahdollinen puolustus

Tutkinnat ja oikeusjutut ovat aikaa vieviä ja kalliita prosesseja. AIG:n johdon vastuuvakuutus varmistaa, että johto saa parhaan mahdollisen oikeudellisen edustuksen ja tukea heti kanteen nostamisesta lähtien.

Jaettu vastuu

Koska yrityksen johto toimii yhteisvastuullisesti, yhden tekemällä virheellä voi olla
taloudellisia ja henkilökohtaisia seurauksia muille, jotka ovat saattaneet toimia täysin oikein. Kattavan henkilökohtaisen suojan antava vakuutus auttaa vahvistamaan yhdessä työskentelyä varten tarvittavaa luottamusta.

Henkilökohtainen vastuu

Kanteet yhtiötä tai sen johtoa vastaan voivat asettaa asianomaiset henkilöt mittavaan korvausvastuuseen. Yrityksen varojen lisäksi korvausvastuu voi uhata myös johdon henkilökohtaista omaisuutta.

 

Minkälaiselle yritykselle johdon vastuuvakuutus sopii?

Vakuutus sopii erityisen hyvin julkisille ja yksityisille yhtiöille, osakkuusyhtiöille ja voittoa tavoittelemattomille yhteisöille. Vakuutus kattaa entiset, nykyiset ja tulevat johtajat, johtavassa tai esimiesasemassa olevat työntekijät, varjojohtajat (shadow director), ulkopuolisissa yhtiöissä toimivat johtajat, puolisot, hallinnon sekä vakuutettujen testamenttien toimeenpanijat.

Mitä vakuutus kattaa?

Johdon vastuuvakuutus kattaa yhtiön johtajan eli vakuutetun henkilön henkilökohtaista korvausvastuuta hänen virheellään tai laiminlyönnillään tehtävässään aiheuttamasta vahingosta. Vahingonkorvausvastuun ohella vakuutuksesta korvataan vahingon selvitys- ja oikeudenkäyntikuluja. Lisäksi vakuutuksesta katetaan yhtiön johtajille viranomaisselvityksistä ja -tutkinnoista aiheutuneita kuluja (Insured Person Investigation Costs ja Pre-Claim Enquiry Costs).

Johdon vastuuvakuutuksen voimassaoloalue on koko maailma. Vahingon korvattavuutta ei ole sidottu Suomen osakeyhtiölakiin tai muuhun tiettyyn lakiin, vaan vakuutuksesta korvattavan vahingon perustana oleva vakuutetun henkilön henkilökohtainen korvausvastuu voi perustua Suomen lainsäädännön ohella myös ulkomaisten oikeusjärjestysten mukaiseen sääntelyyn.

Tämä tuote-esittely ei korvaa vakuutusehtoja. Vakuutusehdoissa kerrotaan tarkasti, mitä vakuutus korvaa ja millaisia rajoituksia korvauksiin liittyy. Lisätietoa saat yritysvakuutusten asiantuntijoiltamme.