Kybervakuutus

CyberEdge tarjoaa asiakkaille kokonaisvaltaisen riskienhallintaratkaisun kyberriskien uhan hallintaan nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Miksi kannattaa valita AIG:n kybervakuutus?

Miksi AIG?

AIG:llä on pitkä kokemus kybervahinkojen käsittelystä sekä globaalisti että paikallisesti. Kybervakuutuksemme vakuutusturva on kattava ja se voidaan räätälöidä vastaamaan asiakkaan tarpeita.    

Yleinen tietosuoja-asetus

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) tuli voimaan toukokuussa 2018. GDPR tekee tietoturvasta entistä tärkeämmän kysymyksen, ja se pakottaa organisaatiot miettimään tarkasti, miten vastata mahdolliseen tietosuojarikkomukseen. GDPR:n myötä sakkojen uhka tietosuojarikkomuksista on aiempaa suurempi.

Ympärivuorokautinen vahinkopalvelu

Vahingon sattuessa First response -tiimimme on asiakkaiden käytettävissä vuorokauden
ympäri. First response -tiimi antaa asiakkaille neuvoja tietotekniikkaan, juridiikkaan ja maineen hallintaan liittyen, jotta asiakkaalla on mahdollisuus vastata kriisiin tehokkaasti. Asiantuntevat first response –palvelut ovat avainasemassa vahingon laajuuden rajoittamisessa.

Kattava suoja

Tietovuodoista ja -vahingoista voi seurata sakkoja ja ongelmia yrityksen julkisuuskuvan kanssa. Kyberhyökkäykset puolestaan voivat johtaa palvelinten kaatumiseen, luottamuksen menetykseen asiakkaiden silmissä sekä myyntikatteen menetyksiin. AIG tuntee kyberriskit ja -haasteet ja tarjoaa kattavan suojapaketin kyberuhkia vastaan vakuutuksen ja siihen sisältyvien asiantuntijapalveluiden muodossa.  

Tietojen sähköinen turvaaminen

Vakuutuksesta katetaan tietojen palauttamisesta, keräämisestä ja uudelleen luonnista aiheutuvia kuluja tietoturvaloukkauksen tai tietovuodon jälkeen.

 

Minkälaiselle yritykselle kybervakuutus sopii?

AIG:n kybervakuutus sopii useimmille yrityksille toimialasta riippumatta.  

Mitä vakuutus kattaa?

AIG:n kybervakuutus on modulaarinen vakuutus, josta yritykset voivat valita omiin riskeihinsä parhaiten sopivat vakuutusturvat. Alla luetellut vakuutusmoduulit edustavat innovatiivisimpia ratkaisujamme kyberriskeihin ja vastaavat rikollisten jatkuvasti kehittyviin keinoihin hyödyntää teknologiaa.

Kyberkiristys

Yrityksiin voi kohdistua kyberrikoksia, joissa yrityksen tiedot salataan ja avataan mahdollisesti vasta kun yritys maksaa lunnaat kiristäjälle. Kybervakuutuksen kiristysturva korvaa kiristyksestä aiheutuvia tappioita. Vakuutus kattaa lunnasmaksut kiristyksen lopettamiseksi sekä asiantuntijoiden palkkioita.

Tapahtumien hallinta

Organisaatiot tarvitsevat kyberhyökkäyksen jälkeen erilaisia palveluja palauttaakseen liiketoimintansa takaisin normaaliin  tilaan. Kybervakuutuksen tapahtumienhallintaturva korvaa oikeudelliset, IT- ja PR-palvelut, luoton ja identiteetin valvonnan sekä tietojen palautuksen ja rikkomusilmoitusten kustannukset.

Tietosuoja- ja kybervastuuvakuutus

Tietosuoja- ja kybervastuuvakuutus korvaa kolmannen osapuolen korvausvaateet, jotka johtuvat verkon tietoturvaviasta. Vakuutus kattaa myös tietojen salassapidon rikkomisesta aiheutuvat puolustuskulut ja vahingonkorvausvastuun sekä sääntelyyn tai maksukorttialaan liittyvän tutkinnan aiheuttamia puolustuskuluja.

Liiketoiminnan keskeytys

Lähes kaikki kuluttajapalveluita tarjoavat yritykset ovat nykyään riippuvaisia erilaisista IT-järjestelmistä. IT on nykyäänsuuressa roolissa myös teollisuudessa ja kuljetusalalla. Keskeytysvakuutus kattaa tulonmenetyksiä ja vahingon minimoimiskuluja, kun liiketoiminta keskeytyy tai keskeytetään kyberturvallisuusrikkomuksen vuoksi.

First Response 24h/vrk -palvelu

Kybervahingon sattuessa yrityksillä ei aina ole kykyä analysoida ongelmaa ja reagoida siihen nopeasti. Kybervakuutuksemme kautta asiakas saa hätätilanteessa välittömästi käyttöönsä IT-asiantuntijan palvelut ja juridiset palvelut, joista yritys saa tärkeää tukea ja koordinoidun avun. First Response -palveluissa ei ole omavastuuta.

Valinnaiset vakuutusturvat

Järjestelmävirhe

Kaikki järjestelmävirheet eivät johdu tietoverkkomurroista, vaan myös tahattomat ja suunnittelemattomat keskeytykset voivat aiheuttaa liiketoiminnankeskeytyksiä. Kybervakuutuksen järjestelmävirheturva laajentaa verkkokatkosturvan kattamaan myös tietoverkkorikkomuksesta johtumattomat sisäisestä järjestelmävirheestä aiheutuvia tappioita ja vahingon minimoimiskustannuksia.

Digitaalinen media

Digitaalisessa ympäristössä on entistä helpompi tahattomasti loukata esimerkiksi tavaramerkkejä, tai jättää faktat tarkistamatta. Digitaalisen median laajennus kattaa vahingonkorvauskuluja ja puolustuskuluja, jotka liittyvät kolmannen osapuolen tekijänoikeuksien loukkaukseen tai sähköistä sisältöä koskeviin laiminlyönteihin.

Ulkoisen palveluntarjoajan liiketoiminnan keskeytys

Ulkoiset palveluntarjoajat tuottavat yrityksille erilaisia tärkeitä palveluja, kuten verkkosivujen ylläpitoa, maksujen käsittelyä, tiedonkeruuta ja -hallintaa. Kybervakuutuksen ulkoiset palveluntarjoajat kattava lisäturva ulottaa keskeytysturvan kattamaan ulkopuolisten palveluntarjoajien tietoturva- tai järjestelmäviasta aiheutuvat vahingot ja vahingon minimoimiskustannukset.

Tietokonerikollisuus

Petos on tietokonerikollisuuden muoto, jossa rikolliset käyttävät tietoverkkoihin murtautumisesta saatuja tietoja vilpilliseen varojen siirtämiseen. Kybervakuutuksen tietokonerikollisuuslaajennus kattaa tällaiseen rikkomukseen perustuvien vilpillisten sähköisten varainsiirtojen aiheuttamat välittömät taloudelliset menetykset.

Asiakassuhteen korjaaminen

Kybervahingot voivat vahingoittaa asiakkaan ja yrityksen välistä suhdetta. Vakuutuksen Goodwill coupons -laajennuksesta voidaan korvata asiakassuhteen korjaamiseksi tarkoitettuja alennuskuponkeja tai muita asiakkaalle tarkoitettuja hyvän mielen etuja.

Vihjepalkkio

Vihjepalkkiorahastosta voidaan maksaa palkkio tiedoista, jotka johtavat kybervakuutuksen alaisen laittoman teon tekijän tai tekoa yrittävän pidätykseen ja tuomioon. Hakkereiden ja kyberrikollisten lisäksi tämä koskee myös rikokseen syyllistyviä työntekijöitä, jolloin rahastosta palkitaan henkilökuntaa epäilyttävän käytöksen havaitsemisesta ja ilmoittamisesta.

Puhelinhakkerointi

Verkkohakkeroinnin lisäksi yrityksiin voi kohdistua myös puhelinhakkeroinnin riski. Kybervakuutuksen puhelinhakkerointilaajennus kattaa kuluja luvattomasta pääsystä yrityksen puhelinjärjestelmään sekä sen käytöstä riippumatta siitä, tapahtuuko hakkerointi yrityksen tiloissa vai sen ulkopuolella.

Tämä tuote-esittely ei korvaa vakuutusehtoja. Vakuutusehdoissa kerrotaan tarkasti, mitä vakuutus korvaa ja millaisia rajoituksia korvauksiin liittyy. Lisätietoa saat yritysvakuutusten asiantuntijoiltamme.