Osakeantivakuutus

Osakeantivakuutus (Public Offering of Securities Insurance, POSI) antaa suojaa osakeannin yhteydessä syntyvien korvausvaateiden varalta. Vakuutus voi kattaa pääoma- tai velka-annin, joko listautumisannin tai uusmerkinnän yhteydessä.

Miksi kannattaa valita AIG:n osakeantivakuutus? 

Suuret riskit

Keräämällä yleisöltä pääomaa yritys luo uusia suhteita ja altistuu sääntelyviranomaisten tarkasti seuraamille korvausvastuille. Jos listautumisesitteessä annetut tiedot osoittautuvat virheellisiksi, sijoittajat voivat vaatia menetystensä täyden arvon korvaamista jopa vuosia myöhemmin. Osakeantivakuutuksen korvausrajat määritellään tietylle  kaupalle ja kyseisen lainkäyttöalueen edellyttämälle korvausvastuun kestolle.  

Kuka voi joutua vastuuseen?

Listalleottoesitteessä on nimenomaisesti vakuutettava, että esitteen laatimisesta vastuussa olevat henkilöt ovat pyrkineet kohtuudella varmistamaan tietojen oikeellisuuden. Tästä johtuen sekä yritys että sen johto voivat joutua siviili- tai
rikosoikeudelliseen vastuuseen, jos listalleottoesite on virheellinen, puutteellinen tai harhaanjohtava, varsinkin jos ei pystytä osoittamaan, että se on laadittu asianmukaisella huolellisuudella. Väärien tietojen antaminen voi joillain lainkäyttöalueilla johtaa jopa vankeustuomioihin.  

Säännöt ja määräykset

Jos yritys haluaa tarjota yleisölle arvopapereita tai käydä arvopapereillaan kauppaa säännellyillä markkinoilla, kuten pörssissä, sen on julkaistava listalleottoesite. Listalleottoesitteen sisällöstä ja sen pakollisista ja siitä mahdollisesti pois jätettävistä tiedoista on tarkat säännöt, samoin kuin siitä, miten on toimittava, jos listautumisen jälkeen tapahtuu olennaisia muutoksia tai esitteessä havaitaan virhe.

 

AIG:n vakuutusturva

AIG osakeantivakuutus tarjoaa suojaa pörssiin listautumiseen liittyvien riskien varalta kaupan kaikille osapuolille koko korvausvastuun ajaksi. AIG:llä on maailman laajin oma vakuutusyhtiöiden verkosto ja voimme tarjota maailmanlaajuista vakuutusturvaa mistä tahansa maasta, jossa meillä on toimilupa.

Minkälaiselle yritykselle osakeantivakuutus sopii?

Osakeantivakuutus sopii kaikenkokoisille yrityksille, jotka harkitsevat listautumista tai ovat parhaillaan listautumassa pörssiin.

Mitä vakuutus kattaa?

  • Listalleottoesitteeseen liittyvät vastuut
  • Liikeellelaskun yhteydessä annetuista lausunnoista tai tiedoista johtuvat vastuut, mukaan lukien markkinointitilaisuuksissa esitetyt väitteet
  • Puolustuskulujen ennalta maksu

Tämä tuote-esittely ei korvaa vakuutusehtoja. Vakuutusehdoissa kerrotaan tarkasti, mitä vakuutus korvaa ja millaisia rajoituksia korvauksiin liittyy. Lisätietoa saat yritysvakuutusten asiantuntijoiltamme.