Varallisuusvastuuvakuutus

Varallisuusvastuuvakuutus antaa vakuutetulle taloudellista suojaa vahingonkorvausvaatimuksilta, jotka johtuvat asiakkaille aiheutetuista taloudellisista vahingoista. Vakuutuksesta korvataan korvausvaatimuksen yhteydessä aiheutuvat selvitys- ja oikeudenkäyntikulut sekä asiakkaalle aiheutunut varsinainen varallisuusvahinko.

Minkälaiselle yritykselle varallisuusvastuuvakuutus sopii?

Ammattilaiset alasta riippumatta kantavat toiminnastaan vastuun, joka voi johtaa kalliiseen ja aikaavievään oikeudenkäyntiin. Yksilölliset vakuutusratkaisut mahdollistavat näiden riskien hallinnan esimerkiksi:

 • IT-ammattilaisille
 • Arkkitehdeille ja insinööreille
 • Asianajajille
 • Kirjanpitäjille
 • Työntekijöiden välittäjille
 • Vakuutusmeklareille tai –agenteille
 • Erilaisille konsulttiyrityksille

Mitä vakuutus kattaa?

Varallisuusvastuuvakuutus kattaa mm. seuraavaa:

 • Vastuu virheistä ja laiminlyönneistä ammatillistenpalveluiden suorittamisen yhteydessä
 • Immateriaalioikeuksien loukkauksesta aiheutuva vahinko (ei patentit tai yrityssalaisuudet)
 • Tahattomasta kunnianloukkauksesta aiheutuva vahinko
 • Vakuutetun yhtiön työntekijän epärehellisyydestä asiakkaalle aiheutuva vahinko
 • Korvausvaatimuksesta aiheutuvat ja vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymät asianajo-, puolustus- ja selvityskulut.

Vakuutussuojan laajennukset

 • Automaattinen suoja uusille tytäryhtiöille
 • Korvaus vakuutetun yhtiön työntekijöille oikeuskäsittelyyn osallistumisesta (ei omavastuuta)
 • Pidennetty vahinkojen ilmoitusaika vakuutussuojan päättyessä
 • Vakuutetun yhtiön vastuulla olevien kolmannen osapuolen tietokonetallenteiden katoamisesta tai tuhoutumisesta aiheutuvat kustannukset

Tämä tuote-esittely ei korvaa vakuutusehtoja. Vakuutusehdoissa kerrotaan tarkasti, mitä vakuutus korvaa ja millaisia rajoituksia korvauksiin liittyy. Lisätietoa saat yritysvakuutusten asiantuntijoiltamme.

 

Tuoteselosteet