Tavarankuljetusvakuutus

Tavarankuljetusvakuutus kattaa tavaran menetyksen tai sille aiheutuneen vahingon tavarankuljetuksen aikana. Kuljetukset voivat olla meri-, ilma- tai sisämaankuljetuksia.

Miksi valita AIG:n tavarankuljetusvakuutus?

Riskien hallinta

Tarjoamme kuljetusriskinhallintapalveluita (Marine Loss Control
Engineering), jolloin erikoistunut tiimi valvoo kuljetuksiin liittyviä
riskejä ja pyrkii vähentämään mahdollisia tappioita tai vahinkoja.  

Kehittyvät markkinat

On entistä vaikeampaa valvoa rajat ylittäviä tavarankuljetuksia
tapahtuivatpa ne maa-, ilma- tai meriteitse. Globalisaation myötä
kauppaa käydään myös kehittyvien markkinatalouksien maiden kanssa,
joissa voi olla heikompi logistiikkainfrastruktuuri ja joissa
toimitukset voivat joutua varkauden kohteeksi. 

Vakuutusratkaisut kaikkiin kuljetuksiin

Olipa kyse oikeudellisesta neuvonnasta tai avusta – tai hätäevakuoinnista maan poliittisen kriisin johdosta - komennusvakuutuksemme on työntekijän turvana.

Toimitusvarmuuden tärkeys

Teknisen kehityksen myötä myös tuotteiden valmistukseen ja toimitukseen
kohdistuvat odotukset ovat suuret. Tavarantoimitusten sujuvuudella on
vaikutusta asiakasuskollisuuteen, yrityksen maineeseen ja kassavirtaan,
ja toimitusketjujen onkin toimittava häiriöittä.

Kansainvälisyys on valttimme

Pitkäaikaisen kokemuksemme ja laajan kansainvälisen verkostomme
tehokkaan hyödyntämisen ansiosta voimme tarjota parhaan turvan
yritysten kuljetusten ja maineen suojaamiseksi. 

Vahinkojen käsittelyt ja palvelut ovat vahvuutemme

Sitoudumme pitkäaikaisiin yhteistyösuhteisiin asiakasyritystemme kanssa.
Yritykset voivat hyödyntää laajan maailmanlaajuisen verkostomme
palveluita, myös keskeisillä kehittyvillä markkinoilla, ja saada
yhtenäistä ja luotettavaa palvelua missä päin maailmaa tahansa.

 

Tavarankuljetusvakuutus sopii etenkin seuraavilla toimialoilla toimiville yrityksille:

  • Raaka-aineteollisuus, tuotanto- ja jalostusteollisuus sekä vähittäiskauppa
  • Infrastruktuuriprojetit välillisine vahinkoineen (Kuljetuskeskeytysvakuutus)
  • PK-yritykset, monikansalliset yritykset sekä vienti- ja tuontiyritykset

  • Maailmanlaajuinen kattavuus 160 maassa tai markkina-alueella
  • Vahingon hoito vahinkopaikalla
  • Korvauksen maksu paikallisessa valuutassa maassa, jossa vahinko on tapahtunut
  • Paikallisen lainsäädännön ja markkinan tuntemus
  • Riskinhallintainsinöörien maailmanlaajuinen verkosto

Kuljetusvakuutuksemme erottuvat kilpalijoistaan ainutlaatuisen palvelukonseptinsa ansiosta.

Riskienhallintapalvelut ovat osa kuljetusvakuutuksiamme ja riskienhallinta-ammattilaisemme toimivat maailmanlaajuisesti. Palveluita koordinoidaan alueellisesti mutta toteutetaan paikallisesti. Näin varmistetaan paikallisten erityispiirteiden huomiointi.

Omien riskienhallinta-ammattilaisten lisäksi hyödynnnämme ammattilaisia merenkulun eri osa-alueilta.

Institute of London Underwritersin (ILU) määrittelemät kuljetusvakuutusten riskialueet.

Toimituslausekkeet

Tämä tuote-esittely ei korvaa vakuutusehtoja. Vakuutusehdoissa kerrotaan tarkasti, mitä vakuutus korvaa ja millaisia rajoituksia korvauksiin liittyy. Lisätietoa saat yritysvakuutusten asiantuntijoiltamme.