AIG Multinational - Monikansalliset vakuutusratkaisut

Yksi maailma - useita ratkaisuja

Riippumatta siitä, missä päin maailmaa yritys toimii, sen on voitava luottaa vakuutuskumppaninsa maailmanlaajuiseen asiantuntemukseen ja paikallisesti sovitettuihin vakuutusratkaisuihin. Me AIG:lla tunnemme laajasti eri toimialojen riskit, monikansalliset vakuutukset sekä toisinaan vaikeaselkoiset vakuutusvaatimukset. Maailmanlaajuiset säädökset ja paikalliset markkinat kehittyvät jatkuvasti, mutta asiakkaamme voivat luottaa siihen, että olemme aina askeleen edellä ja reagoimme nopeasti asiakkaisiimme vaikuttaviin lainsäädännön muutoksiin.

Yleiskatsaus

Maailmanlaajuista asiantuntemusta

AIG:llä on noin 9 000 korvauskäsittelijää eri puolilla maailmaa sekä laaja kumppaniverkosto. Kokeneet korvauskäsittelijämme auttavat yritystä  vahingon sattuessa missä päin maailmaa tahansa, ja monikansalliset korvauspalvelutiimit varmistavat, että asiakkaamme saavat ensiluokkaista palvelua kaikkialla maailmassa.

Monikansalliset organisaatiot

Kansainvälisesti toimiva yritys - riippumatta siitä, onko yrityksellä toimintaa kahdessa vai kahdessasadassa maassa - hyötyy luotettavasta vakuutuskumppanista, joka tarjoaa asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä, saumattomia monikansallisia vakuutusratkaisuja kaikkialla maailmassa. Vakuuttajan toimistot ja läsnäolo, ja niiden tuoma asiantuntemus paikallisista markkinoista, lainsäädännöstä ja verotuksesta sekä riskeistä, vakuutusvaatimuksista ja
käytännöistä kaikkialla maailmassa on tärkeässä roolissa sopivimpien vakuutusratkaisujen löytämisessä. 

Yhteistyötä riskien ja mahdollisuuksien maailmassa

Maailman globalisoituessa yritysten kohtaamat riskit monimutkaistuvat. AIG  on luotettava globaali vakuutuskumppani, joka tunnetaan innovatiivisuudesta sekä kokonaisvaltaisesta riskien hallinnasta. Tarjoamme monikansallisille asiakkaillemme palveluja kaiken kokoisten ja monisyistenkin riskien  hallintaan. Kehitämme jatkuvasti myös omaa toimintaamme, sillä riskit muuttuvat jatkuvasti eri puolilla maailmaa.

Työkaluja vakuutusprosessien hallintaan

Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön joukon työkaluja ja prosesseja, joiden avulla monikansalliset yritykset voivat parantaa vakuutusturvaansa ja saada selkeän yhteenvedon maailmanlaajuisista vakuutuksistaan ja vahinkoprosesseistaan. Työkalujen lisäksi tarjoamme analyysejä tärkeistä markkinoista ja maailmanlaajuisista riskitrendeistä. Asiantuntemuksemme vakuutusohjelmien räätälöinnistä auttaa yritystä optimoimaan monikansallisen vakuutusturvansa.

 

Uutta! ‘Navigating Multinational Risks’ -verkkokurssiAIG Multinational tarjoaa meklareille ja asiakkaille ilmaisen verkkokurssin globaalien riskien hallinnasta. Nämä perus- ja keskitason kurssit keskittyvät globaalien liiketoimintaympäristöjen jatkuvasti muuttuviin haasteisiin ja riskeihin, sekä esittelevät miten ne voidaan parhaiten hoitaa monikansallisilla vakuutusohjelmilla. Kurssit kertovat myös, mitä tekijöitä ja vaatimuksia tulee ottaa huomioon tällaisia vakuutusratkaisuja suunniteltaessa. Monissa maissa nämä kurssit voi hyväksilukea Continuing Professional Development -suorituksiin. Lisätietoa kurssien suoritusmahdollisuuksista saat AIG:n Broker Engagement -yhteyshenkilöltäsi.

Rekisteröidy täällä, ja voit aloittaa Navigating Multinational Risks -verkkokurssin saman tien.

 

Riskienhallintapalvelut

Tarjoamme enemmän kuin vain perinteistä vakuutuspalvelua. Asiakkaalla on käytettävissään valikoima edistyneitä riskienhallintapalveluja riskien minimoimiseen kaikkialla maailmassa. Tällaisia palveluja ovat muun muassa: 

Katastrofimallinnus

Tarjoamme suurasiakkaidemme käyttöön teknisen osaamisemme ja analyysimme luonnonkatastrofiriskien tunnistamiseen ja hallintaan kaikkialla maailmassa. Analyysien avulla asiakkaat pystyvät tekemään perusteltuja riskienhallintapäätöksiä ja liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmia.

Selkeää kommunikaatiota ja nimetty yhteyshenkilö

Asiakkailla on oma AIG-yhteyshenkilö kaikissa omaisuusvahinkoasioissa. Hän auttaa turvaamaan asiakkaan toimintaa eri maissa ja löytämään paikallisesti oikeat tekniset yhteyshenkilöt. Tarjoamme moderneja liikeratkaisuja, joihin sisältyy tehokkaita seuranta- ja benchmarking-järjestelmiä ja jotka auttavat vahinkojen ehkäisyssä maailmanlaajuisessa liiketoiminnassa.

Tuotevastuupalvelut

Tuotevastuupalvelut sopivat asiakkaille, jotka suunnittelevat, valmistavat tai jakelevat tuotteita. Yritys voi järjestää työntekijöilleen kaikilla organisaation tasoilla koulutusta yrityksen tuotevastuuriskeistä. Palveluun sisältyy ohjeistoja riskien torjumiseen ja pienentämiseen sekä testejä työntekijöiden riskienhallintaosaamisen kartoittamiseen.

RiskTool Advantage

RiskTool Advantage on yli sadan videopohjaisen työsuojelukoulutuksen sarja, jota yritys voi käyttää työntekijöidensä kouluttamiseen, tietojen testaamiseen sekä työ- ja matkatapaturmariskien pienentämiseen. Työntekijät voivat suorittaa koulutuksen missä ja milloin vain, mikä parantaa suoritusprosenttia, pienentää koulutuskustannuksia ja auttaa yritystä osoittamaan, että se noudattaa työsuojelumääräyksiä.

Kybervahinkojen hallinta

Kyberriskit yleistyvät nopeaa tahtia, ja niiden hallinta on yksi yritysjohdon tärkeistä tehtävistä. Yrityksen on voitava suojautua hyvin kyberriskejä vastaan. AIG:llä on laaja valikoima kybervahinkoja torjuvia palveluja. Ne suojaavat maailmanlaajuisia yrityksiä näiltä vaikeasti ennustettavilta ja valtion rajat ylittäviltä riskeiltä.

 

Monikansallisia vahinkoesimerkkejä

Monikansallisen asiakkaamme Ranskan tytäryhtiötä syytettiin epäterveestä kilpailusta sen entisen johtajan perustamaa uutta yritystä vastaan. Syytteen mukaan asiakkaamme esti uutta yritystä toimimasta ja kilpailemasta markkinoilla levittämällä huhuja muun muassa tuotteiden huonosta laadusta ja kavalluksesta. Asiakkaamme toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus Ranskassa ei kattanut epätervettä kilpailua, mikä on normaali paikallinen markkinakäytäntö Ranskassa. Yrityksen excess-tason AIG-vakuutus kuitenkin tarjosi yhdenmukaisen turvan koko monikansalliselle organisaatiolle. Siksi vakuutusturva kattoi syytteen, ja vahingonkorvaustiimimme rakensi asiakkaallemme kattavan puolustuksen.

Australian Queenslandia uhkasivat laajat tulvat alueella, jonka koko vastasi Ranskan ja Saksan yhteenlaskettua pinta-alaa. Riskialueella toimi useita monikansallisia asiakkaitamme. Vahinkoasiantuntijamme ja riski-insinöörimme lähtivät nopeasti ja tulvia ennakoiden paikalle auttamaan asiakkaitamme määrittämään riskit ja ryhtymään ennaltaehkäiseviin toimiin vahinkojen minimoimiseksi.

Rankkasateiden ja tulvien seurauksena osia monikansallisen asiakkaamme hotellista oli peittynyt mutaan ja jätevesilietteeseen. Nopeus oli tilanteen hoitamisessa valttia, ja ennalta laaditun vahinkosuunnitelman ansiosta pystyimme nopeasti kutsumaan paikalle vahinkojen korjaamiseen erikoistuneen yrityksen. Asiakkaamme hotelli puhdistettiin, remontoitiin ja palautettiin alkuperäiseen tilaansa, ja sen toiminta pääsi jatkumaan ennen alueen muita hotelleja. Asiakkaamme liiketoiminnan keskeytysaika lyheni, ja asiakas pääsi hyödyntämään katastrofin jälkeen syntyneet uudet liiketoimintamahdollisuudet.

Suuriin omaisuusvahinkoihin liittyvissä tilanteissa tarkistamme vakuutusturvan mahdollisimman nopeasti ja maksamme vakuutuksenottajalle jopa 50 % sovitusta korvauksesta viimeistään seitsemän päivän kuluessa. Korvaus kattaa vakuutusehtojen mukaiset omaisuusvahingot, korjaus- ja remontointikustannukset sekä muut vahingosta aiheutuvat kustannukset.

Esimerkkinä tästä toimii monikansallisen asiakkaamme varastossa syttynyt suuri tulipalo, joka levisi useisiin kerroksiin ja aiheutti laajoja palo- ja savuvahinkoja sekä kiinteistölle että varastoiduille tavaroille. Vahinkotarkastajamme oli paikalla vuorokauden kuluessa, määritti välittömästi vastuun, ja maksoimme asiakkaalle 5 miljoonan punnan ennakkomaksun seitsemän päivän kuluessa.

Japania kohdannut jättimäinen maanjäristys, sitä seurannut tsunami ja sen ydinvoimalalle aiheuttamat vahingot saivat aikaan Japanin pahimman sodan jälkeisen kriisitilanteen. Tuhansia ihmisiä kuoli, aineelliset vahingot olivat valtavat ja koteja sekä yrityksiä tuhoutui. Vahinkotiimimme toimitti koko kriisialueelle suuria määriä hyödykkeitä, kuten ruokaa, vettä ja polttoainetta kuorma-autoilla, välittäjien kautta ja yksityislentokoneilla. Paikkatietojärjestelmän avulla avustus pystyttiin jakamaan sinne, missä sitä kipeimmin tarvittiin. Kentällä toimineilla vahinkotarkastajilla oli käytössään iPadit, mikä nopeutti vahinkojen käsittelyä.

Monikansallinen asiakkaamme teki vahinkoilmoituksen Bulgariassa myynninedistämiskäytössä olleesta urheiluautosta. Kolarivaurioiden vuoksi auto oli käyttökelvoton ja jäänyt Bulgariaan. Auto vaati asiantuntijatarkastusta, mutta Bulgariassa ei tällaista asiantuntijaa ollut saatavilla. Auton kuljettaminen Italiaan tarkastettavaksi ei ollut mahdollista tulli- ja verotusesteiden vuoksi. Tilanne ratkesi, kun asiantuntijatiimimme löysi maailmanlaajuisen verkostomme kautta Kreikasta asiantuntijan, jonka lennätimme Bulgariaan suorittamaan tarkastuksen autolle.

Tietoa vakuutusmeklareille

Monikansallisten palvelujen playbook

Luo menestyvää yhteistyötä ja mahdollisuuksia kaikkialla maailmassa. Tutustu vakuutusmeklareille suunnattuun monikansallisten palvelujen oppaaseen ja selvitä, miten AIG voi auttaa luomaan lisäarvoa monikansallisille asiakkaillesi.

Tutustu monikansallisten palvelujen playbookiin.