All Risks omaisuus- ja keskeytysvakuutus

All Risks omaisuus- ja keskeytysvakuutus voidaan muokata yrityksesi yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Se soveltuu suurille ja keskisuurille, erityisesti kansainvälisesti toimiville yrityksille.

Miksi valita AIG:n All Risks omaisuus- ja keskeytysvakuutus?

Kattavaa, yksilöllistä turvaa

All Risks -omaisuus- ja keskeytysvakuutus on laajin omaisuusvakuutuksemme, joka kattaa vakuutetun omaisuuden vaurioitumisen ja siitä aiheutuneen taloudellisen menetyksen. Vakuutusturva kattaa kaikki vahingot, joita ei ole erikseen rajattu vakuutusturvan ulkopuolelle.  

Kansainvälinen verkosto on vahvuutemme

Tarjoamme ratkaisuja suurille ja keskisuurille yrityksille, jotka toimivat sekä paikallisilla että kansainvälisillä markkinoilla. AIG:n maailmanlaajuinen verkosto mahdollistaa yrityksellesi sopivien vakuutusratkaisujen räätälöinnin globaalisti. Lisäksi laajan verkostomme tuoma paikallistuntemus on tärkeässä roolissa riskienhallinnan kannalta.

 

Minkälaiselle yritykselle All Risks omaisuus- ja keskeytysvakuutus sopii?

Esimerkkejä toimialoista, joille voimme tarjota alakohtaisia vakuutusratkaisuja:

 • Hotelli- ja majoitusala, mukaan lukien hotellit, golf- ja urheilukeskukset
 • Media ja tietoliikenne, mukaan lukien lähettimet, studiot ja tornirakenteet
 • Infrastruktuuri (viemäröinti, jätteidenkäsittely, tietoliikenneyhteydet, tarvikkeet)
 • Kiinteistöala (ostoskeskukset, konferenssikeskukset, toimistorakennukset, kaupalliset kiinteistöt)
 • Sairaalat (sairaalat, klinikat ja hoitolaitokset)
 • Informaatioteknologia (palvelut, kehitys ja tutkimus)

Omaisuusriskien hallintapalvelut

Liiketoiminnan riskit ovat muuttuneet yhä monimuotoisemmiksi ja monimutkaisemmiksi. Kansainväliset markkinat, muuttuvat työn ja sääntelyjärjestelmien viitekehykset sekä uudet teknologiat ja uusien työtapojen ja kumppanuuksien kehittyminen voivat yhdessä muodostaa uusia epävarmuustekijöitä yrityksen toiminnalle.

Liike-elämän hektisyys voi myös tehdä näistä riskeistä vaikeasti tunnistettavia ja niiden hallinnasta vaikeaa. Pyrimme olemaan asiakkaidemme kumppanina ja olemaan hyödyksi molemmille osapuolille analysoimalla perusteellisesti asiakkaan liiketoimintaa ja siihen liittyviä riskejä. Palveluitamme tuottavat pätevät, kansainvälisiin standardeihin (kuten NFPA) sekä paikalliseen lainsäädäntöön ja standardeihin hyvin perehtyneet omaisuusriski-insinöörimme eri puolilla maailmaa.

Riski-insinööriemme varhainen osallistuminen kehityshankkeisiin ja projekteihin  on keskeinen tapa ennakoida omaisuuden suojelussa mahdollisesti ilmeneviä ongelmia ja välttää jälkikäteen tarvittavia kalliita muutoksia. Näin voidaan esimerkiksi varmistaa, että esimerkiksi sprinklerijärjestelmät suunnitellaan ja asennetaan asianmukaisten kansainvälisten tai paikallisten normien mukaisesti ja että ne vastaavat kohteen paloriskiä.

Eri alat ja liiketoimintamuodot vaativat erilaisia vahingontorjuntastrategioita. Riski-insinöörimme vastaavat tähän työskentelemällä käytännönläheisesti yhdessä asiakkaidemme kanssa. Kokeneet asiantuntijamme hallitsevat turvallisuus-, palo- jne. tekniikan monipuolisesti.

Mitä vakuutus kattaa?

Vakuutuksen ominaisuudet ja vakuutusturva:

 • Omaisuus- ja keskeytysvakuutus – All Risks-suoja
 • Rakennukset, irtaimisto, koneet, kalusto ja laitteet
 • Kolmannen osapuolen tiloissa oleva omaisuus (vakuutuskohteiden ulkopuolella)

Esimerkkejä lisäturvista:

 • Asiakaskohteet
 • Maakuljetukset
 • Määrittelemättömät  asiakkaat
 • Kuljetettavana olevat tavarat
 • Myyntikatteen menetys
 • Työkustannusten nousu

Valinnaiset lisäturvat:

 • Terrorismi
 • Laitteiden rikkoutuminen (sähköiset/mekaaniset viat), mukaan lukien kattilat ja painelaitteet, sähkölaitteet, nosto- ja käsittelylaitteet
 • Määrittelemätön toimittaja

Tämä tuote-esittely ei korvaa vakuutusehtoja. Vakuutusehdoissa kerrotaan tarkasti, mitä vakuutus korvaa ja millaisia rajoituksia korvauksiin liittyy. Lisätietoa saat yritysvakuutusten asiantuntijoiltamme.