Toiminnan- ja tuotevastuuvakuutus

AIG:n laaja toiminnan- ja tuotevastuuvakuutus suojaa vakuutettua yritystä sen toiminnasta tai tuotteista aiheutuvien vahingonkorvausvastuiden ja oikeudenkäyntikulujen varalta.

Miksi valita AIG:n toiminnan- ja tuotevastuuvakuutus?

Miksi yritykset tarvitsevat toiminnan- ja tuotevastuuvakuutuksen?

Toiminnan- ja tuotevastuuvakuutus suojaa yritystä yrityksen toiminnasta aiheutuvien aineellisiin tai henkilövahinkoihin liittyvien, mahdollisesti suurtenkin, oikeudenkäyntikulujen ja korvauksien varalta.

Miksi AIG?

AIG on kansainvälisesti tunnustettu johtava toiminnan- ja tuotevastuun pää- ja ylitevakuutusten tarjoaja. Vakuutuksemme sopii erityisesti asiakkaille, joilla on korkeat laatuvaatimukset ja toimiva riskienhallinta. Asiantuntemuksemme ansiosta voimme vakuuttaa monilla eri aloilla toimivia yrityksiä ja kehittää niille sopivia ratkaisuja riskiprofiilin, koon, maantieteellisen sijainnin ja yritysrakenteen huomioon ottaen. 

Maailmanlaajuista turvaa

Voimme myöntää paikallisia vakuutuksia AIG:n toimipisteiden ja
verkostokumppaneidemme kautta eri puolilla maailmaa. AIG:llä on runsaasti
asiantuntemusta kansainvälisistä markkinoista, kriisienhallinnasta sekä
Pohjois-Amerikassa tarvittavista vakuutuksista.

Vahinkojen ennaltaehkäisy

Meillä on kokemusta riskienhallinnasta monilla eri aloilla eri puolilla Eurooppaa, ja työtämme tukee oma kansainvälinen asiantuntijaverkostomme. AIG:llä on 500 riskienhallintaan erikoistuneen asiantuntijan verkosto ja runsaasti kokemusta vahinkojen ehkäisystä, turvallisuuslainsäädännöstä, riskienhallinnasta, kriisinhallinnasta ja vahinkojen minimoinnista.  

 

Toiminnan- ja tuotevastuuvakuutus sopii erityisesti teollisuuden alalla toimiville suurille ja keskisuurille yrityksille.

AIG:n toiminnan- ja tuotevastuuvakuutus kattaa esine- ja henkilövahingot, joista vakuutettu on vahingonkorvausoikeuden mukaan vastuussa. Vakuutukset kattavat kolmannen osapuolen vaatimuksiin perustuvat henkilö- ja omaisuusvahingoista aiheutuvat vahingonkorvaukset ja oikeudenkäyntikulut.

Vakuutus sopii niin suurille monikansallisille yhtiöille kuin keskisuurille yrityksillekin. Tarjoamme maailmanlaajuisia vakuutusratkaisuja, ja voimme myöntää paikallisia vakuutuksia kaikkialla maailmassa. Tarjoamme vakuutusturvaa myös Yhdysvaltoihin ja Kanadaan.

Vakuutus voi olla tapahtumakohtainen tai perustua esitettyihin korvausvaateisiin. Voimme useimmiten tarjota tietyillä markkinoilla tarvittavat erityisturvat, ja voimme räätälöidä vakuutetun yksilöllisiin tarpeisiin sopivan vakuutusturvan. Vakuutus voi olla joko pää- tai ylitevakuutuspohjainen.

Joustavat vastuuvakuutusratkaisumme yhdistettynä asiantuntevaan palveluun, korvausvaatimusten käsittelyyn ja laajaan kansainväliseen verkostoomme takaavat, että voimme vakuuttaa sekä pienempiä kotimaisia yrityksiä että monikansallisia suuryhtiöitä useilla toimialoilla. AIG:n toiminnan vastuuvakuutuksen etuja ovat muun muassa:

  • Maailmanlaajuisen vakuutusturvan, joka mahdollistaa palvelut ja korvausvaateiden käsittelyn kaikkialla maailmassa
  • Asiakkaan tarpeisiin sopivat vakuutusrajat
  • Paikalliset vakuutukset
  • Vakuutusturva voidaan tarjota myös Yhdysvalloissa ja Kanadassa toimiville tai niihin vientiä harjoittaville yrityksille
  • Asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt vakuutusratkaisut
  • Kokeneet vakuutusmyyjät, vahinkotarkastajat ja riski-insinöörit

Tämä tuote-esittely ei korvaa vakuutusehtoja. Vakuutusehdoissa kerrotaan tarkasti, mitä vakuutus korvaa ja millaisia rajoituksia korvauksiin liittyy. Lisätietoa saat yritysvakuutusten asiantuntijoiltamme.