Tietosuojakäytäntö

Yhteenveto

Tämä on pääasiallinen tietosuojalausuntomme, ja siinä selitetään, kuinka käytämme yksityishenkilöistä keräämiämme henkilötietoja.

Henkilötiedot ovat tietoja, jotka koskevat sinua ja muita yksityishenkilöitä.

Ennen kuin annat meille jotain toista henkilöä koskevia henkilötietoja, kerro kyseiselle henkilölle tästä tietosuojakäytännöstä ja (mikäli mahdollista) pyydä heiltä lupaa henkilötietojen luovuttamiseen meille.

Tarkemmin

Termillä henkilötiedot tarkoitamme tietoja, jotka koskevat sinua ja muita henkilöitä (esim. kumppaniasi tai muita perheenjäseniäsi) ja joista sinut tai heidät voidaan tunnistaa.

Tavoitteenamme on henkilötietojen vastuullinen ja turvallinen käsittely ja tasapainon säilyttäminen tuotteidemme ja palveluidemme toimittamisen parantamiseen tähtäävien tutkimus- ja analytiikkatoimintojen sekä muiden sitoumustemme, kuten oikeudenmukaisuuden, avoimuuden ja syrjimättömyyden, välillä.

Tämä on pääasiallinen tietosuojakäytäntömme, jossa kuvataan, kuinka käsittelemme henkilötietoja, joita keräämme osana liiketoimintaamme.

Mikäli tarpeen, tätä tietosuojakäytäntöä täydennetään muilla tietosuojailmoituksilla, jotka on räätälöity koskemaan nimenomaisia asiakassuhteita tai muulla perusteella muodostuneita suhteitamme sinuun, jotta saat täydellisen kuvan siitä, miten keräämme ja käytämme henkilötietojasi.

Henkilötietoja hankitaan erilaisista lähteistä, joihin kuuluvat esimerkiksi seuraavat:

 • hakemus-, ehdotus- ja vaatimuslomakkeet ja muut lomakkeet
 • puhelinsoitot, sähköpostit, tapaamiset ja muu viestintä
 • palveluntarjoajat, välittäjät ja edustajat, vahinkotarkastajat, todistajat, lääketieteen ammattilaiset, kuljettajien ja ajoneuvojen rekisteröintiviranomaiset, luottoluokituslaitokset, työnantajasi ja muut kolmannet osapuolet
 • tämä verkkosivusto (sivusto)
 • ohjelmistosovellukset, jotka olemme tuoneet saataville tietokoneita, älypuhelimia ja muita mobiililaitteita varten (sovellukset)
 • sivumme sosiaalisessa mediassa, muu sosiaalisen median sisältö, työkalut ja sovellukset (sosiaalisen median sisältömme).

Tässä tietosuojakäytännössä viittaamme sivustoon, sovelluksiin ja sosiaalisen median sisältöömme yhdessä termillä AIG Digital Services -palvelut.

Ellei toisin ilmoiteta, AIG Digital Services -palveluita ei ole tarkoitettu alle kahdeksantoistavuotiaiden (18) henkilöiden käytettäviksi, ja jos olet alle kahdeksantoistavuotias (18), pyydämme, että et anna henkilötietoja AIG Digital Services -palveluiden kautta.

Voimme saada henkilötietoja suoraan sinulta tai kolmannelta osapuolelta. Esimerkiksi vakuutuksenottaja saattaa antaa sinua koskevia henkilötietoja, jotta voisit olla hänen vakuutuksensa edunsaaja.

Huomaa:

Ennen kuin annat meillä toista henkilöä koskevia henkilötietoja, sinun on (ellemme toisin sovi) (a) kerrottava kyseiselle henkilölle tämän tietosuojakäytännön ja muiden sinulle toimitettujen soveltuvien tietosuojailmoitusten sisällöstä ja (b) hankittava heidän lupansa (mikäli mahdollista) heidän henkilötietojensa luovuttamiseen meille tämän tietosuojakäytännön ja muiden sovellettavien tietosuojailmoitusten mukaisesti.

Yhteenveto:

Henkilötiedot, joita keräämme ja säilytämme, riippuvat asiakassuhteestamme tai muulla perusteella muodostuneesta suhteestamme sinuun.

Niihin kuluu usein tietoja, jotka liittyvät seuraaviin:

 • yhteystiedot
 • tunnistaminen
 • vakuutussopimuksesi tai korvausvaatimuksesi hallinnointi (saattavat sisältää lääketieteellisiä tai terveyttä koskevia tietoja)
 • rahoitus- ja pankkitiedot
 • markkinointi­mieltymykset
 • AIG Digital Services -palveluiden käyttö.

Tarkemmin:

Henkilötiedot, joita sinusta ja muista henkilöistä keräämme ja säilytämme, vaihtelevat riippuen asiakassuhde tai muulla perusteella muodostuneesta suhteestamme, mukaan lukien välisemme viestinnän tyypistä sekä tarjoamistamme tuotteista ja palveluista. Hallussamme olevat henkilötiedot ovat erityyppisiä riippuen siitä, oletko vakuutussopimuksen omaava kuluttaja tai vakuutussaatavan hakija tai pyytänyt tietoja palveluistamme tai kuulut toisen vakuutuksenottajan vakuutuksen piiriin (esim. kuulut työnantajasi yritysvakuutuksen piiriin).

Vastaavasti hallussamme on toisenlaisia henkilötietoja, jos olet kaupallinen vakuutusvälittäjä tai nimitetty edustaja, todistaja tai muu henkilö, jonka kanssa meillä on asiakassuhde tai muulla perusteella muodostunut

suhde.

Koska liiketoimintaamme kuuluu vakuutusten tarjoaminen, korvausvaatimusten käsittely sekä tuki- ja muut palvelut, henkilötietoihin, joita asiakassuhteestamme tai muulla perusteella muodostuneesta

suhteestamme riippuen säilytämme ja käsittelemme, sisältyvät seuraavat:

Henkilötietojen tyypit

Esimerkkejä

1.     Yhteystiedot

Nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero.

2.     Tleiset tiedot

Sukupuoli, siviilisääty ja perhetilanne, syntymäaika ja -paikka sekä fyysiset ominaisuudet (tilanteen mukaan).

3.     Koulutus- ja työsuhdetiedot

Koulutustausta, työnantajan tiedot ja työhistoria, taidot ja kokemus, ammatinharjoittajan luvat, jäsenyydet ja kytkökset.

4.     Vakuutus- ja korvausvaatimustiedot

Vakuutussopimusten ja korvausvaatimusten numerot; suhde vakuutuksenottajaan, vakuutettuun, vakuutuskorvauksen hakijaan tai muuhun asiaankuuluvaan henkilöön; omaisuusvahingon, menetyksen tai varkauden, loukkaantumisen, vamman tai kuoleman päivämäärä ja syy; toimintamerkinnät (esim. ajohistoria) ja muut tiedot, jotka ovat vakuutuksen antamisen sekä korvausvaatimuksen arvioinnin ja ratkaisemisen kannalta oleellisia. Vastuuvakuutusten kohdalla tähän sisältyvät tiedot riita-asiasta, korvausvaatimuksesta tai oikeustoimesta, jossa olet osallisena.

5.     Valtion antamat ja muut viralliset tunnusnumerot

Henkilötunnus tai kansallinen vakuutustunnus, passin numero, verotunnus, ajokortin numero tai muu valtion antama tunnusnumero.

6.     Taloudelliset tiedot ja tilitiedot

Maksukortin numero (luotto- tai pankkikortti); pankkitilin numero tai muu tilinumero ja tilitiedot; luottohistoria, luottotiedot ja luottoluokitus; omaisuus, tulot ja muut taloudelliset tiedot; tilin kirjautumistiedot ja salasanat vakuutus-, korvausvaatimus- ja muille tileille sekä AIG Digital Services -palveluihin.

7.     Sairaudet ja terveydentila

Nykyinen tai aiempi fyysinen, psyykkinen tai lääketieteellinen tila; terveydentila; loukkaantumista tai vammaa koskevat tiedot; lääketieteelliset diagnoosit; suoritetut lääketieteelliset toimenpiteet ja hoidot; henkilökohtaiset tavat (esim. tupakointi ja alkoholin kulutus), reseptilääkkeitä koskevat tiedot ja sairaushistoria.

8.     Muut arkaluonteidet tiedot

Uskonnollista vakaumusta, etnisyyttä, poliittisia mielipiteitä tai ammattiliiton jäsenyyttä koskevat tiedot (esim. jos vakuutushakemus tehdään kolmannen osapuolen markkinointikumppanin kautta, joka on ammatillinen, kaupallinen, uskonnollinen, yhteisöllinen tai poliittinen organisaatio); seksuaalista elämää ja seksuaalista suuntautumista koskevat tiedot tai geneettiset tai biometriset tiedot

Saatamme hankkia tietoja rikosrekistereistä tai siviilioikeudenkäyntihistoriasta (esim. estääksemme, havaitaksemme tai tutkiaksemme petoksia)

Vapaaehtoisesti meille annetut tiedot (esim. uskonnollisiin vakaumuksiin perustuvat, lääketieteellistä hoitoa koskevat mieltymykset) (kerättäessä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti).

9.     Puhelintallenteet

Edustajiemme ja puhelinkeskustemme kanssa käytyjen puhelinkeskusteluiden äänitykset

10.  Valokuvat ja videotallenteet

Kuvat (mukaan lukien valokuvat ja muut kuvat) ja videotallenteet, jotka on luotu vakuutus- tai muihin liiketoimiimme liittyen, mm. korvausvaatimusten arviointia, hallinnointia ja ratkaisua sekä korvausvaatimuksia koskevia riita-asioita varten tai muihin lain sallimiin tarkoituksiin, sekä valvontakameratallenteet, jotka on tallennettu tiloissamme olevilla laitteilla.

11.  Tiedot rikosten, kuten petosten ja rahanpesun, havaitsemiseen, tutkimiseen ja ehkäisemiseen

Vakuuttajat yleensä keräävät, säilyttävät ja jakavat tietoja aiemmasta asioinnistaan vakuutuksenottajien ja vakuutussaatavan hakijoiden kanssa havaitakseen, tutkiakseen ja ehkäistäkseen petoksia, rahanpesua ja muuta rikollista toimintaa.

12.  Tiedot, jotka auttavat meitä tarjoamaan tuotteita ja palveluita

Vakuutetun omaisuuden sijainti ja yksilöinti (esim. kiinteistön osoite, ajoneuvon rekisterikilpi tai valmistenumero); matkasuunnitelmat; vakuutettavien ikäluokat; vakuutettavien riskien tiedot; aiempi onnettomuus- tai menetyshistoria ja menetyksen syy; asema yrityksen toimihenkilönä tai johtajana tai kumppanina tai muu omistajuus- tai liikkeenjohtointressi organisaatiossa; aiemmat riita-asiat, siviili- tai rikosoikeudenkäynnit tai viralliset tutkimukset, joissa olet ollut osallisena, sekä tiedot muista vakuutuksista.

13.  Markkinointimieltymykset, markkinointitoimet ja asiakaspalaute

Markkinointimieltymykset sekä kilpailuun, arvontaan tai muuhun kampanjaan osallistumista koskevat tiedot tai vastaukset vapaaehtoisiin asiakastyytyväisyyskyselyihin

Markkinointiviestintämme parantamiseksi saatamme kerätä tietoja markkinointiviesteihimme liittyvästä vuorovaikutuksesta ja vastauksista.

14.  Verkkotoimintaa koskevat tiedot

Saamme sinua koskevia henkilötietoja, kun käytät AIG Digital Services -palveluita; näihin saattavat kuulua sosiaalisen median tilin tunnus ja profiilikuva, IP-osoitteesi ja muita verkkotunnuksia (siinä määrin kuin ne ovat henkilötietoja) sekä muita henkilötietoja, joita annat meille verkossa

Jos päätät liittää toisen sosiaalisen median palveluntarjoajan tilin johonkin AIG Digital Services -palveluiden tiliin, toiselta sosiaalisen median tililtäsi saatetaan luovuttaa meille henkilötietoja, joihin voivat kuulua henkilötiedot, jotka ovat osa sosiaalisen median tilisi profiilia, ystäviesi profiileja tai muiden sinuun yhteydessä olevien henkilöiden profiileja.

15.  Täydentävät tiedot muista lähteistä

Me ja palveluntarjoajamme saatamme täydentää keräämiämme henkilötietoja muista lähteistä saaduilla tiedoilla (esim. tiedoilla, jotka ovat julkisesti saatavilla sosiaalisen median verkkopalveluista ja muista tietoresursseista tai kolmansien osapuolien kaupallisista tietolähteistä sekä tiedoilla, joita saamme konserniyhtiöiltämme ja liikekumppaneiltamme). Käytämme kaikkia tällaisia täydentäviä tietoja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti (pyytäen suostumustasi, mikäli sen on tarpeen).

Yhteenveto:

Käytämme henkilötietoja erilaisiin tarkoituksiin riippuen asiakassuhteesta tai muulla perusteella muodostuneestasuhteestamme kanssasi.

Pääasialliset tarkoitukset ovat seuraavat:

 • vakuutuspalveluiden ja muiden palveluiden tarjoaminen ja niihin liittyvien arvioiden ja päätösten (automaattisten ja ei-automaattisten) tekeminen
 • korvausvaatimusten käsitteleminen
 • kommunikoiminen kanssasi
 • palautteen hankkiminen ja valitusten käsitteleminen
 • rikosten havaitseminen, tutkiminen ja estäminen
 • liiketoimintamme, tuotteidemme ja palveluidemme hallinnoiminen, kehittäminen ja parantaminen (myös tietoja analysoimalla)
 • palveluidemme mainostaminen ja markkinoiminen.

Tarkemmin:

Käytämme henkilötietoja liiketoimintamme harjoittamisessa. Tarkoitukset, joihin käytämme henkilötietojasi, riippuvat asiakassuhteesta tai muulla perusteella muodostuneesta suhteestamme, myös välillämme käydyn viestinnän tyypistä ja tarjoamistamme palveluista. Henkilötietoja käytetään eri tarkoituksiin riippuen siitä, oletko vakuutuksenottaja, vakuutettu tai vakuutussaatavan hakija tai kaupallinen vakuutusvälittäjä tai nimitetty edustaja, todistaja tai muu henkilö, jonka kanssa meillä on asiakassuhde tai muulla perusteella muodostunut suhde..

Pääasialliset tarkoitukset, joita varten käytämme henkilötietoja, ovat seuraavat: 

A. Kommunikoiminen sinun ja muiden henkilöiden kanssa.

B. Arvioiden ja päätösten tekeminen (automaattisten ja ei-automaattisten, henkilöiden profilointi mukaan lukien) koskien (i) vakuutuksen tarjoamista ja ehtoja ja (ii) korvausvaatimusten ratkaisua sekä tuki- ja muiden palveluiden tarjoamista.

C. Vakuutus-, korvausvaatimus- ja tukipalveluiden tarjoaminen sekä muiden tuotteidemme ja palveluidemme tarjoaminen, mukaan lukien korvausvaatimusten arviointi, hallinnointi, ratkaisu ja riidanratkaisu.

D. Kelpoisuutesi arvioiminen maksusuunnitelmia varten sekä vakuutusmaksujesi ja muiden maksujesi käsitteleminen.

E. Tuotteidemme ja palveluidemme laadun parantaminen, henkilöstön kouluttaminen ja tietoturvan ylläpitäminen (esim. tätä tarkoitusta varten saatamme tallentaa ja valvoa puhelinsoittoja).

F. Rikosten ehkäiseminen, havaitseminen ja tutkiminen, petokset ja rahanpesu mukaan lukien, sekä muiden kaupallisten riskien analysoiminen ja hallitseminen.

G. Tutkimusten suorittaminen ja tietojen analysoiminen, mukaan lukien analyysit, jotka koskevat asiakaskuntaamme sekä muita henkilöitä, joiden henkilötietoja keräämme; markkinatutkimusten tekeminen, mukaan lukien asiakastyytyväisyyskyselyt, sekä liiketoimintaamme koskevien riskien arvioiminen, sovellettavan lain mukaisesti (pyytäen suostumustasi, mikäli se on tarpeen).

H. Markkinointitietojen toimittaminen meille ilmoittamiesi mieltymysten mukaisesti (markkinointitiedot saattavat koskea tuotteita tai palveluita, joita tarjoamme tai joita kolmannen osapuolen kumppanimme tarjoavat sinulle ilmoittamiesi mieltymysten mukaisesti). Saatamme tehdä mieltymystesi mukaisia markkinointitoimenpiteitä sähköpostin, tekstiviestien, postin tai puhelimen välityksellä.

I. Kilpailuihin, arvontoihin ja muihin vastaaviin kampanjoihin osallistumisesi mahdollistaminen ja näiden toimien hallinnoiminen. Näihin toimiin sovelletaan lisäehtoja, joista saat henkilötietojesi käyttöä ja luovutusta koskevia lisätietoja, jotta saisit täydellisen kuvan siitä, kuinka keräämme ja käytämme henkilötietojasi. Suosittelemme, että tutustut myös näihin ehtoihin.

J. Kokemuksesi räätälöiminen näyttämällä sinulle räätälöityjä tietoja tai mainoksia, kun käytät AIG Digital Services -palveluita tai käyt kolmansien osapuolien verkkosivustoilla; henkilöllisyytesi yksilöiminen henkilöille, joille lähetät viestejä AIG Digital Services -palveluiden kautta ja jakamisen mahdollistaminen sosiaalisessa mediassa.

K. Liiketoimintamme ja IT-infrastruktuurimme hallinnoiminen sisäisten käytäntöjemme ja menettelytapojemme mukaisesti liittyen mm. rahoitukseen ja kirjanpitoon, laskutukseen ja perintään, IT-järjestelmien toimintaan, tietojen ja verkkosivuston isännöintiin, tietojen analysointiin, liiketoiminnan jatkuvuuteen, arkistonhallintaan, asiakirjojen ja tulosteiden hallintaan ja tilintarkastukseen.

L. Valitusten, palautteen ja kyselyiden käsitteleminen sekä tietoihin pääsyä ja tietojen korjaamista koskevien pyyntöjen sekä muiden henkilötietoihin liittyvien oikeuksien käyttöä koskevien pyyntöjen käsitteleminen.

M. Sovellettavien lakien ja lakisääteisten velvollisuuksien noudattaminen (myös asuinmaasi ulkopuolisten lakien ja määräysten noudattaminen), esimerkiksi rahanpesua, pakotteita ja terrorismia koskevat lait ja määräykset; oikeusprosessien ja tuomioistuinten määräysten noudattaminen sekä yleisön ja valtion viranomaisten pyyntöihin vastaaminen (myös asuinmaasi ulkopuolelta).

N. Laillisten oikeuksien määrittäminen, toimeenpaneminen ja puolustaminen oman liiketoimintamme ja konserniyhtiöidemme tai liikekumppaneidemme liiketoiminnan suojelemiseksi; omien oikeuksiemme, tietosuojamme, turvallisuutemme tai omaisuutemme turvaaminen sekä konserniyhtiöidemme tai liikekumppaneidemme, sinun tai muiden henkilöiden tai kolmansien osapuolien oikeuksien, tietosuojan, turvallisuuden tai omaisuuden turvaaminen; ehtojemme noudattamisen valvominen; käytettävissä olevien oikeuskeinojen käyttäminen ja meille aiheutuvien vahinkojen rajoittaminen.

Alla oleva taulukko sisältää yhteenvedon henkilötietojen tyypeistä, joita käytetään tarpeen mukaan kunkin edellä kuvatun pääasiallisen käyttötarkoituksen yhteydessä. Henkilötietoja käsitellään ainoastaan näitä tarkoituksia varten, kun sovellettava lainsäädäntö sen sallii.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUKSET

Yhteenveto:

Saatamme käyttää henkilötietoja havaitaksemme, tutkiaksemme ja ehkäistäksemme petoksia, ja tähän saattaa kuulua henkilötietojen jakaminen muiden vakuuttajien ja lainvalvontaviranomaisten kanssa.

Tarkemmin:

Olemme sitoutuneet petosten ja muiden talousrikosten havaitsemiseen ja ehkäisemiseen. Otamme sitoumuksemme hyvin vakavasti ja käytämme henkilötietoja monin tavoin tätä tarkoitusta varten.

Esimerkiksi, jos se on liikesuhteemme kannalta oleellista, me (sovellettavan lain salliessa)

 • luovutamme henkilötietojasi (mukaan lukien tekemiäsi korvausvaatimuksia koskevat tiedot, kuten vammoja koskevat tiedot) eri vakuutusyhtiöiden yhteisessä käytössä oleviin korvausvaatimusrekistereihin
 • tutkimme rekistereitä aiempien korvausvaatimusten varalta korvausvaatimusta arvioidessamme
 • jaamme henkilötietojasi muiden vakuuttajien ja lainvalvontaviranomaisten kanssa.

Lisätietoja saat alta kohdasta ”Keiden kanssa henkilötietoja jaetaan?” tai ottamalla meihin yhteyttä alla annettujen yhteystietojen avulla (ks. alta kohta ”Mihin voit ottaa yhteyttä henkilötietoihisi liittyen?”).

Yhteenveto:

Joskus käytämme automaattisia päätöksentekotyökaluja (ts. kukaan henkilö ei osallistu päätöksen tekoon).

Yleensä käytämme näitä työkaluja, kun teemme suoraviivaisia sinua koskevia päätöksiä (esim. tietyissä korvausvaatimuskäsittelyissä tai lääketieteellisissä seulontaprosesseissa).

Näissä tilanteissa annamme sinulle lisätietoja, jotta ymmärrät, mitä asiaan liittyy.

Tarkemmin:

Liiketoimintamme yhteydessä sinua koskevia päätöksiä tehdään joskus automaattisten tietokoneohjelmistojen ja -järjestelmien avulla. Nämä päätökset eivät edellytä inhimillistä panosta, vaan ohjelmisto ja järjestelmät soveltavat ennalta määritettyä logiikkapohjaista ohjelmointia ja kriteereitä päätöksen tekoon ja sen arviointiin, kuinka käsittelemme sinua palveluiden tarjoamiseen liittyen.

Esimerkiksi joskus käytämme automaattista päätöksentekoa osana prosessia, jonka avulla

 • päätämme, pitäisikö matkavakuutuksen korvausvaatimus maksaa pyydetyn mukaisesti (esim. jos antamasi vastaukset täyttävät ennalta määritetyt kriteerit, korvausvaatimus maksetaan automaattisesti, ilman ihmisen toimia) tai
 • tunnistamme tunnettuja, jo olemassa olevia sairauksia, kun päätämme matkavakuutustoimintaamme liittyen, voimmeko tarjota sinulle vakuutusta ja millä ehdoilla.

Annamme sinulle lisätietoja automaattisesta päätöksentekoprosessista, kun aiomme tehdä tällaisia päätöksiä tai sitä ennen. Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä päätöstä, joka on tehty yksinomaan automaattisen prosessin perusteella. Katso alta kohdasta ”Mitkä ovat henkilötietoihin liittyvät oikeutesi?” lisätietoja tästä oikeudesta.

Yhteenveto:

AIG:n konserniyhtiöiden vastuulla on huolehtia keräämistämme, säilyttämistämme ja käyttämistämme henkilötiedoista.

Tarkemmin:

AIG-konserni koostuu useista yrityksistä, joita ovat mm. AIG:n emoyhtiö, American International Group, Inc. sekä AIG Europe S.A. (AESA) sekä AESA:n maakohtaiset sivuliikkeet Euroopassa, Laya Healthcare Limited ja AIG Life Limited.

Jokaisen henkilötietojasi käsittelevän AIG-konsernin yhtiön vastuulla on huolehtia niistä tämän tietosuojakäytännön, meidän sisäisten standardiemme ja menettelytapojemme sekä tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Liikesuhteesi meihin määrittää, mitkä konserniyhtiöistämme pääsevät henkilötietoihisi ja käyttävät niitä, ja mitkä konserniyhtiöistämme toimivat rekisterinpitäjinä, jotka ovat vastuussa henkilötiedoistasi. Luettelo rekisterinpitäjinä toimivista AIG:n konserniyhtiöistä on saatavilla täältä www.aig.com/datacontrollers. Mikäli olet yksittäinen vakuutuksenottaja, sinulle vakuutuksen myöntänyt AIG:n konserniyhtiö on yleensä yritys, jolla on ensisijainen vastuu henkilötiedoistasi ja joka toimii rekisterinpitäjänä. Riippuen liikesuhteestamme sinuun toimitamme sinulle lisätietoja täydentävässä tietosuojailmoituksessa, joka on räätälöity suhteemme mukaan.

Tarkempia tietoja nimenomaisista AIG-konsernin yhtiöistä, jotka pääsevät henkilötietoihisi ja ovat niistä vastuussa (mukaan lukien henkilötietojesi rekisterinpitäjinä toimivien AIG-yhtiöiden yksilöinti), saat ottamalla meihin yhteyttä alla annettujen yhteystietojen avulla (ks. alta kohta ”Mihin voit ottaa yhteyttä henkilötietoihisi liittyen?”).

Saatamme jakaa tietojasi myös kolmansien osapuolien kanssa (ks. alta kohta ”Keiden kanssa henkilötietoja jaetaan?”). Näillä kolmansilla osapuolilla on tiettyjä tietosuojalainsäädäntöön perustuvia velvollisuuksia huolehtia henkilötiedoista, joita he meiltä vastaanottavat.

Yhteenveto:

Henkilötietoja voidaan jakaa AIG:n konserniyhtiöiden kesken sekä muiden kolmansien osapuolien kanssa, joita ovat esim.

 • muut vakuutustoiminnan ja -myynnin osapuolet
 • palveluntarjoajat
 • vastaanottajat, joille jaat sisältöä sosiaalisen median kautta
 • valtion viranomaiset
 • oikeustoimissa osallisina olevat kolmannet osapuolet.

Tarkemmin:

Edellä kuvattuihin tarkoituksiin liittyen (ks. edeltä kohta ”Kuinka käytämme henkilötietoja?”) meidän on joskus jaettava henkilötietojasi kolmansien osapuolien kanssa (tähän saattaa liittyä henkilötietojen luovuttaminen kolmannen osapuolen toimesta meille sekä henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille meidän toimestamme).

Näitä kolmansia osapuolia voivat olla esimerkiksi seuraavat:

 

Kolmannen osapuolen tyyppi

 

Esimerkkejä

Konserniyhtiömme

Kuulumme American International Group, Inc. -konserniin. AIG:llä on konserniyhtiöitä ympäri maailmaa, sekä Euroopassa että sen ulkopuolella (esim. Yhdysvalloissa). Saatamme jakaa henkilötietojasi muiden konserniyhtiöiden kanssa (mm. hallinnollisiin kirjanpitotarkoituksiin).

Luettelo tärkeimmistä AIG:n konserniyhtiöistä on saatavilla täältä www.aig.com/datacontrollers.

Muut vakuutustoiminnan ja -myynnin osapuolet

Jos sovellettava lainsäädäntö sen sallii, AIG saattaa jakaa henkilötietoja muiden kolmansien osapuolien kanssa, joita ovat esim. muut vakuuttajat, jälleenvakuuttajat, vakuutusten ja jälleenvakuutusten välittäjät, muut välikädet ja edustajat, nimitetyt edustajat, jakelijat, alan markkinointikumppanit ja rahoituslaitokset, arvopaperiyhtiöt ja muut liikekumppanit. 

Palveluntarjoajamme

Ulkopuoliset kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, kuten lääketieteen ja turvallisuusalan ammattilaiset, kirjanpitäjät, vakuutusmatemaatikot, tilintarkastajat, asiantuntijat, lakimiehet ja muut ammattimaiset neuvonantajat; matka- ja sairaanhoitopalveluiden tarjoajat; puhelinkeskuspalveluiden tarjoajat; IT-järjestelmien,
-tuen ja isännöintipalveluiden tarjoajat; paino-, mainonta-, markkinointi- ja markkinatutkimus- sekä tietojen analysointipalveluiden tarjoajat; tilejämme hoitavat pankit ja rahoituslaitokset; kolmannen osapuolen korvausvaatimusten käsittelijät; asiakirjojen- ja arkistonhallinnan tarjoajat; vakuutus- tai vahinkotarkastajat; rakennuskonsultit; insinöörit; tutkijat; valamieskonsultit; kielenkääntäjät ja muut kolmannen osapuolen toimittajat ja ulkoistettujen palveluiden tarjoajat, jotka avustavat meitä liiketoiminnassamme. 

Vastaanottajat, joille jaat sisältöä sosiaalisen median Jaa -toiminnon avulla

Kun olet yhteydessä ystäviisi tai muihin henkilöihin sosiaalisen median tilisi kautta, muut verkkosivuston käyttäjät ja sosiaalisen tilisi tarjoaja saattavat saada henkilötietojasi, kun jaat sisältöä sosiaalisen median kautta (jos esim. yhdistät toisen sosiaalisen median palveluntarjoajan tilin AIG Digital Services -palveluiden tiliin tai kirjaudut AIG Digital Services -palveluihin toisen sosiaalisen median tilin kautta). Yhdistämällä AIG Digital Services -palveluiden tilin muihin sosiaalisen median tileihisi valtuutat meidät jakamaan tietoja toisen sosiaalisen median tilisi tarjoajan kanssa ja ymmärrät, että jakamiimme henkilötietoihin sovelletaan toisen palveluntarjoajan tietosuojakäytäntöä. Jos et halua, että henkilötietojasi jaetaan muiden käyttäjien tai muun sosiaalisen median tilisi tarjoajan kanssa, älä yhdistä muun sosiaalisen median tiliäsi AIG Digital Services -palveluiden tiliin äläkä jaa sisältöä sosiaalisen median kautta AIG Digital Services -palveluita käyttäessäsi.

Oikeustoimiin osallistuvat valtion viranomaiset ja kolmannet osapuolet

Saatamme jakaa henkilötietojasi myös seuraavien kanssa: (a) valtion viranomaiset tai muut julkiset viranomaiset (mukaan lukien mm. tapaturma-asiain korvauslautakunnat, tuomioistuimet, sääntelyelimet, lainvalvontaviranomaiset, veroviranomaiset ja rikostutkintavirastot) sekä (b) oikeustoimiin osallistuvat kolmannet osapuolet ja heidän kirjanpitäjänsä, tilintarkastajansa, lakimiehensä ja muut neuvonantajat ja edustajat, mikäli uskomme sen olevan tarpeen tai asianmukaista.

Muut kolmannet osapuolet

Saatamme jakaa henkilötietoja myös seuraavien kanssa: maksunsaajat; hätäpalveluiden tarjoajat (palokunta, poliisi ja ensiapupalvelut); jälleenmyyjät; lääketieteelliset verkostot, organisaatiot ja palveluntarjoajat; matkanjärjestäjät; luottoluokituslaitokset; luottotietoyritykset; muut henkilöt, jotka ovat osallisina korvausvaatimukseen liittyvässä tapauksessa, sekä mahdolliset ostajat ja muut osapuolet missä tahansa todellisessa tai suunnitellussa uudelleenjärjestelyssä, fuusiossa, myynnissä, yhteisyrityksessä, luovutuksessa tai siirrossa tai muussa liiketoimessa, joka koskee liiketoimintaamme, omaisuuttamme, yhtiöitämme tai osakkeitamme (ts. yhtiön osakkeita) kokonaisuudessaan tai osittain.

Mikäli sovellettava lainsäädäntö sen sallii, henkilötietoja (vammoja koskevat tiedot mukaan lukien) saatetaan kirjata korvausvaatimusrekistereihin ja jakaa muiden vakuuttajien kanssa. Kun käsittelemme korvausvaatimuksia, saatamme tehdä hakuja näissä rekistereissä petosten ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi.

Jos olet edunsaajana toisen osapuolen vakuutussopimuksessa tai AIG:n kanssa tehdyssä palvelusopimuksessa (esim. työnantajasi ottamassa vakuutuksessa), tämän vakuutussopimuksen tai palvelun hallinnointiin liittyviä henkilötietoja saatetaan jakaa kyseisen toisen osapuolen kanssa.

Saatat myös itse jakaa henkilötietojasi keskustelupalstoilla, chateissä, profiilisivuilla ja blogeissa sekä muissa AIG Digital Services -palveluissa, joissa voit julkaista tietoja ja materiaaleja (sosiaalisen median sisältömme mukaan lukien, mutta siihen rajoittumatta). Huomaa, että kaikista näiden palveluiden välityksellä julkaisemistasi tai luovuttamistasi tiedoista tulee julkisia tietoja, ja ne voivat olla AIG Digital Services -palveluiden kävijöiden ja käyttäjien sekä muun yleisön saatavilla. Kehotamme sinua olemaan erittäin varovainen, kun päätät luovuttaa henkilötietojasi tai mitä tahansa muita tietoja AIG Digital Services -palveluita käyttäessäsi.

Yhteenveto:

Saatamme käsitellä henkilötietoja sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Tähän saattaa kuulua henkilötietojen siirtäminen Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

Ryhdymme lisätoimiin henkilötietojen turvaamiseksi, kun siirrämme niitä ETA-alueen ulkopuolelle.

Tarkemmin:

Liiketoimintamme globaalin luonteen vuoksi siirrämme henkilötietoja edellä määritettyihin tarkoituksiin (ks. kohta ”Kuinka käytämme henkilötietoja?”), ja välillämme olevan liikesuhteen luonteesta riippuen osapuolille, jotka sijaitsevat muissa maissa (kuten Yhdysvalloissa, Kiinassa, Meksikossa, Malesiassa, Filippiineillä, Bermudalla ja muissa maissa, joiden tietosuojajärjestelmät eroavat oman maasi vastaavista ja joihin kuuluu myös maita, joiden Euroopan komissio ei ole katsonut tarjoavan henkilötiedoille riittävää tietosuojan tasoa).

Voimme esimerkiksi siirtää henkilötietoja käsitelläksemme kansainvälisiä matkavakuutusvaatimuksia ja tarjotaksemme hätäpalveluita, kun olet ulkomailla. Saatamme siirtää tietoja kansainvälisesti konserniyhtiöillemme, palveluntarjoajillemme, liikekumppaneillemme, valtion viranomaisille tai julkisille viranomaisille ja muille kolmansille osapuolille.

Näiden siirtojen yhteydessä ryhdymme toimenpiteisiin henkilötietojesi asianmukaiseksi turvaamiseksi ja siirtämiseksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

Tähän kuuluu yleensä Euroopan komission hyväksymässä muodossa solmittujen ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 46 (General Data Protection Regulation, GDPR) (sovellettava tietosuojalainsäädäntö) mukaisten tiedonsiirtosopimusten käyttö. Mikäli tiedonsiirtosopimusta ei ole tehty, saatamme käyttää muita mekanismeja, joiden GDPR-asetus katsoo tarjoavan riittävän tietosuojatason ETA-alueen ulkopuolelle siirretyille henkilötiedoille (esim. Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestely tai jokin sen korvaava järjestely).

Saadaksesi näitä siirtoja koskevia lisätietoja ja pyytääksesi tietoja käytössä olevista turvatoimista ota meihin yhteyttä käyttämällä alla annettuja yhteystietoja (ks. alta kohta ”Mihin voit ottaa yhteyttä henkilötietoihisi liittyen?”).

Yhteenveto:

Tietoturva on meille äärimmäisen tärkeää. 

Käytämme teknisiä ja fyysisiä turvatoimia pitääksemme henkilötiedot turvassa ja suojattuina.

Jos ponnisteluistamme huolimatta kuitenkin uskot, että henkilötietosi eivät enää ole turvassa, kerro asiasta meille, jotta voimme ratkaista mahdollisen turvallisuusongelman.

Tarkemmin:

AIG käyttää sopivia, tietolainsäädännön mukaisia teknisiä, fyysisiä, oikeudellisia ja organisatorisia toimia pitääkseen henkilötiedot turvassa. 

Koska suurinta osaa hallussamme olevista henkilötiedoista säilytetään sähköisesti, käytämme asianmukaisia tietoturvatoimia varmistaaksemme, että nämä henkilötiedot pysyvät turvassa. Saatamme esimerkiksi käyttää virustorjuntajärjestelmiä, palomuureja ja tiedonsalaustekniikoita. Tiloissamme käytetään menetelmiä, joilla kaikki paperimuodossa olevat asiakirjat pidetään fyysisesti turvassa. Lisäksi koulutamme henkilökuntaamme säännöllisesti tietosuojaan ja tietoturvaan liittyen.

Kun AIG palkkaa kolmannen osapuolen (palveluntarjoajamme mukaan lukien) keräämään tai muuten käsittelemään henkilötietoja puolestamme, kolmas osapuoli valitaan huolellisesti ja siltä edellytetään asianmukaisten turvatoimien käyttämistä henkilötietojen luottamuksellisuuden ja turvallisuuden suojelemiseksi.

Valitettavasti mikään Internetin kautta tapahtuva tiedonsiirto tai sähköinen varastointijärjestelmä ei ole sataprosenttisen turvallinen. Jos sinulla on syytä uskoa, että asiointisi kanssamme ei enää ole suojattua (esim. uskot, että meille lähettämiesi henkilötietojen turvallisuus on saattanut vaarantua), ilmoita meille asiasta välittömästi (ks. alta kohta ”Mihin voit ottaa yhteyttä henkilötietoihisi liittyen?”).

Yhteenveto:

Noudattaaksemme lakia meidän on kerrottava sinulle oikeudellinen peruste, jonka nojalla käytämme henkilötietojasi. Oikeudellinen peruste riippuu siitä, mihin tarkoitukseen käytämme henkilötietojasi, mutta yleensä sen katsotaan olevan oikeutettujen etujemme mukaista tai perustuvan sinun suostumukseesi.

Tarkemmin:

Tietolainsäädännöllä pyritään varmistamaan, että henkilötietoja käytetään oikeudenmukaisella tavalla.

Noudattaaksemme lakia meidän on kerrottava sinulle oikeudellinen peruste, jonka nojalla käytämme henkilötietojasi.

Laissa määritetään useita oikeudellisia perusteita, mutta alla olevassa taulukossa kuvataan ne pääasialliset oikeudelliset perusteet, joita sovelletaan tarkoituksiin, joihin me käytämme henkilötietoja.

Meidän on ehkä saatava sinulta henkilötietoja, jotta voimme täyttää sovellettavat lakisääteiset vaatimukset, ja tietyt henkilötiedot voivat olla tarpeen, jotta voimme täyttää kanssasi (tai jonkun muun kanssa) tekemämme sopimuksen ehdot tai jotta voisimme valmistella sopimuksen solmimista kanssasi (tai jonkun muun kanssa). Saatamme ilmoittaa sinulle tästä, kun pyydämme sinulta henkilötietoja. Jos kieltäydyt tällaisessa tilanteessa antamasta asianomaisia henkilötietoja meille, emme ehkä pysty tarjoamaan sinulle tuotteitamme tai palveluitamme. Jos haluat lisätietoja, ota meihin yhteyttä alla annettujen yhteystietojen avulla (ks. alta kohta ”Mihin voit ottaa yhteyttä henkilötietoihisi liittyen?”).

Arkaluonteisten henkilötietojen eritysryhmät

Arkaluonteisempien henkilötietojen erityisryhmien osalta nojaudumme joko

 • sinun suostumukseesi tai
 • yhteen tai useampaan edellä olevassa taulukossa määritettyyn oikeudelliseen perusteeseen ja yleensä yhteen seuraavasta kahdesta lisäperusteesta (myös muita oikeudellisia perusteita voi kuitenkin olla käytettävissä):
 1. käyttö on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, toimeenpanemiseksi tai puolustamiseksi, tai tilanteissa, joissa tuomioistuimet suorittavat oikeudellista tehtäväänsä (esim. kun tuomioistuin antaa tuomioistuimen määräyksen, joka edellyttää henkilötietojen käsittelyä) tai
 2. käyttö on tarpeen ennaltaehkäisevän terveydenhuollon tai työterveydenhuollon, lääketieteellisen diagnoosin tai terveys- tai sosiaalihuoltopalveluiden tai hoidon kannalta.

Näihin arkaluonteisempien henkilötietojen erityisryhmiin kuuluvat henkilötiedot, jotka koskevat etnistä taustaa tai alkuperää, poliittisia mielipiteitä, uskonnollisia tai filosofisia uskomuksia tai ammattiliiton jäsenyyttä. Niihin kuuluu myös geneettisten tai biometristen tietojen käsittely luonnollisen henkilön tunnistamiseksi sekä terveyttä koskevat tiedot ja henkilön seksuaalista elämää ja seksuaalista suuntautumista koskevat tiedot.

Muita oikeudellisia perusteita saattaa myös olla käytettävissä oleskelumaassasi, ja saatamme ajoittain käyttää myös näitä perusteita.

Rikostuomioihin ja rikoksiin liittyviä henkilötietoja käsitellään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen käytön oikeudelliset perusteet

Kun nojaudumme oikeutettuihin liiketoimintaetuihimme tai kolmannen osapuolen oikeutettuihin etuihin henkilötietojesi käytön perusteena, nuo oikeutetut edut ilmoitetaan täydentävässä tietosuojailmoituksessa (joka on räätälöity koskemaan liikesuhteitamme sinuun, jotta saat täydellisen kuvan siitä, miten keräämme ja käytämme henkilötietojasi), mutta yleensä oikeutetut etumme ovat seuraavat:

 • pyrkimykset, jotka koskevat kaupallista toimintaamme ja tavoitteidemme saavuttamista tai kolmannen osapuolen vastaavia (esim. suoramarkkinoinnin avulla)
 • sovellettavien oikeudellisten ja sääntelyvelvollisuuksien sekä muiden ohjeiden, standardien ja toimintaperiaatteiden noudattaminen (esim. taustatarkastuksia tekemällä tai muuten petoksia ja rahanpesua ehkäisemällä, havaitsemalla ja tutkimalla)
 • liiketoimintamme ja palvelutarjontamme, tai kolmannen osapuolen vastaavien, parantaminen ja kehittäminen
 • liiketoimintamme, osakkeenomistajiemme, työntekijöidemme ja asiakkaidemme, tai kolmannen osapuolen vastaavien, suojeleminen (esim. tietoverkon ja tietoturvan varmistamalla ja oikeusvaateita täytäntöönpanemalla, saatavien perintä mukaan lukien)
 • kilpailun analysoiminen markkinoilla, joilla tarjoamme palveluitamme (esim. tekemällä tutkimuksia, markkinatutkimukset mukaan lukien).

Meidän on ehkä kerättävä, käytettävä ja luovutettava henkilötietoja merkittäviä yleisiä etuja koskeviin asioihin liittyen, kuten silloin, kun täytämme velvollisuuksiamme, jotka perustuvat rahanpesun torjuntaa ja terrorismin rahoitusta koskeviin lakeihin ja määräyksiin sekä muihin talousrikosten ehkäisyyn tähtääviin lakeihin ja määräyksiin. Näissä tapauksissa henkilötietojen käytön oikeudellinen peruste on yleinen etu. Myös muita perusteita saatetaan soveltaa tilanteesta riippuen.

Yhteenveto:

Sinun, liiketoimintamme ja kolmansien osapuolien suojelemiseksi saatamme nauhoittaa puheluita ja valvoa viestintää välillämme.

Tarkemmin:

Saatamme nauhoittaa kanssasi käymiämme puhelinkeskusteluita, jotta voisimme

 • parantaa tarjoamamme palvelun tasoa antamalla henkilöstöllemme palautetta ja koulutusta
 • käsitellä pyyntöjä, huolenaiheita ja valituksia
 • ehkäistäksemme, havaitaksemme ja tutkiaksemme rikoksia, petokset ja rahanpesu mukaan lukien, sekä analysoidaksemme ja hallitaksemme muita kaupallisia riskejä
 • täyttääksemme oikeudelliset ja sääntelyvelvollisuutemme.

Lisäksi valvomme sähköistä viestintää välillämme (esim. sähköposteja) suojellaksemme sinua, liiketoimintaamme ja IT-infrastruktuuriamme sekä kolmansia osapuolia

 • tunnistamalla ja käsittelemällä sopimattomat viestit
 • etsimällä ja poistamalla viruksia ja muita haittaohjelmia sekä ratkaisemalla muita tietoturvaongelmia.

Yhteenveto:

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten kannalta, joita varten ne on kerätty ja jota sovellettavan lainsäädännön noudattaminen vaatii.

Riippuen liikesuhteestamme kanssasi saatamme säilyttää henkilötietojasi usean vuoden ajan liikesuhteemme päättymisen jälkeen.

Tarkemmin:

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten kannalta, joita varten ne on kerätty. Tarkka aika riippuu käyttötarkoituksesta, jota varten säilytämme tietojasi. Tämän lisäksi säänneltynä rahoituspalvelulaitoksena meihin sovelletaan lakeja ja määräyksiä, jotka määrittävät vähimmäisajan henkilötietojen säilytykselle. Mikäli tarpeen, annamme sinulle lisätietoja, jotta saat täydellisen kuvan siitä, miten keräämme ja käytämme henkilötietojasi.

Esimerkiksi:

 • Kun säilytämme henkilötietoja täyttääksemme oikeudellisen tai sääntelyvelvollisuutemme, säilytämme tietoja vähintään niin kauan kuin kyseisen velvollisuuden täyttäminen vaatii.
 • Kun säilytämme henkilötietoja tarjotaksemme tuotteen tai palvelun (kuten vakuutussopimuksen tai korvausvaatimuksen käsittelyn), säilytämme tietoja vähintään niin kauan kuin tarjoamme tuotteen tai palvelun sekä useita vuosia vakuutussopimuksen päättymisen tai siihen liittyvän korvausvaatimuksen käsittelyn jälkeen.

Vuosien lukumäärä riippuu tarjotun tuotteen tai palvelun luonteesta – esim. tiettyjen vakuutussopimusten kohdalla henkilötietoja on ehkä säilytettävä useita vuosia vakuutussopimuksen päättymisen jälkeen. Muiden syiden ohella säilytämme tietoja voidaksemme vastata kysymyksiin tai huolenaiheisiin, joita saattaa ilmetä vakuutussopimuksen tai korvausvaatimuksen käsittelyn osalta myöhemmin. Kuluttajille suunnattujen vakuutustuotteiden kohdalla säilytysaika on yleensä 10 vuota.

Jos haluat lisätietoja siitä, kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi, ota meihin yhteyttä käyttämällä alla annettuja yhteystietoja (ks. alta kohta ”Mihin voit ottaa yhteyttä henkilötietoihisi liittyen?”).

Yhteenveto:

Voit muuttaa markkinointiasetuksiasi koska tahansa. Jos et halua enää vastaanottaa meiltä markkinointitietoja, ota meihin yhteyttä

AIG Europe S.A., Kasarmikatu 44,

00130 Helsinki

Tarkemmin:

Annamme sinulle säännöllisesti mahdollisuuden kertoa meille markkinointimieltymyksistäsi mm. lähettämiemme viestien avulla.

Kertoaksesi meille markkinointimieltymyksistäsi tai muuttaaksesi asetuksiasi ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen: aigfinland@aig.com tai kirjoittamalla osoitteeseen: AIG Europe S.A. sivuliike, Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki.

Voit lisäksi kieltäytyä markkinointiviestien vastaanottamisesta seuraavasti:

 • Sähköpostiviestien ja tekstiviestien vastaanottaminen meiltä: Jos et enää halua vastaanottaa markkinointisähköposteja tai -tekstiviestejä AIG:ltä, voit kieltäytyä vastaanottamasta näitä markkinointiin liittyviä viestejä napsauttamalla jokaisessa sähköpostiviestissä olevaa ”Peru tilaus” -linkkiä, noudattamalla tekstiviestissä annettuja ohjeita tai ottamalla meihin yhteyttä edellä annettuihin osoitteisiin. 
 • Puheluiden ja postin vastaanottaminen meiltä: Jos et enää halua vastaanottaa markkinointipuheluita tai -postia AIG:ltä, voit kieltäytyä vastaanottamasta näitä markkinointiviestejä ottamalla meihin yhteyttä edellä annettuihin osoitteisiin. Voit ehkä myös ottaa yhteyttä maassasi toimivaan suoramarkkinoinnin rajoituspalveluun ja kieltäytyä yleisesti vastaanottamasta markkinointiviestejä puhelimitse. Voimme kuitenkin ottaa sinuun yhteyttä, vaikka olisitkin rekisteröitynyt tällaiseen palveluun, jos olet antanut siihen suostumuksesi.
 • Henkilötietojesi jakaminen konserniyhtiöidemme kanssa niiden markkinointitarkoituksia varten: Luvallasi saatamme jakaa henkilötietojasi konserniyhtiöidemme kanssa niiden omia markkinointitarkoituksia varten. Jos muutat mielesi, voit kieltää tämän jakamisen ottamalla meihin yhteyttä edellä annettuihin osoitteisiin. 
 • Henkilötietojesi jakaminen kolmansien osapuolien kanssa niiden markkinointitarkoituksia varten: Luvallasi saatamme jakaa henkilötietojasi kolmannen osapuolen kumppaneidemme kanssa niiden omia markkinointitarkoituksia varten. Jos muutat mielesi, voit kieltää tämän jakamisen ottamalla meihin yhteyttä edellä annettuihin osoitteisiin.

Pyrimme täyttämään markkinointikieltoja koskevat pyyntösi kohtuullisessa ajassa ja kaikissa tapauksissa lain määräämässä ajassa. Huomaa, että jos kiellät markkinoinnin edellä kuvatulla tavalla, emme pysty poistamaan henkilötietojasi niiden kolmansien osapuolien tietokannoista, joiden kanssa olemme jo jakaneet henkilötietosi (ts. joille olemme jo antaneet henkilötietojasi ennen sitä päivää, kun vastaamme kieltopyyntöösi).

Huomaa myös, että jos kieltäydyt vastaanottamasta meiltä markkinointiviestejä, saatamme yhä lähettää sinulle muita tärkeitä palvelu- ja asiointiviestejä, jotka liittyvät sinulle toimittamiimme palveluihin, etkä voi kieltäytyä näistä palvelu- ja asiointiviesteistä.

Yhteenveto:

Euroopan talousalueella (ETA) olevilla henkilöillä on useita henkilötietoihin liittyviä oikeuksia. Näitä oikeuksia sovelletaan vain tietyissä tilanteissa ja niitä koskevat tietyt poikkeukset. Näihin oikeuksiin kuuluu oikeus pyytää kopiota sinua koskevista henkilötiedoista, joita meillä on hallussamme.

Jos haluat käyttää näitä oikeuksia, ota meihin yhteyttä käyttämällä alla annettuja yhteystietoja (ks. alta kohta ”Mihin voit ottaa yhteyttä henkilötietoihisi liittyen?”).

Tarkemmin:

Seuraava taulukko sisältää yhteenvedon Euroopan talousalueella (ETA) olevien henkilöiden tietosuojaoikeuksista heidän henkilötietojensa osalta. Näitä oikeuksia voidaan soveltaa vain tietyissä tilanteissa ja niitä koskevat tietyt lakisääteiset poikkeukset.

Jos haluat käyttää näitä oikeuksia, ota meihin yhteyttä alla annettujen yhteystietojen avulla (ks. alta kohta ”Mihin voit ottaa yhteyttä henkilötietoihisi liittyen?”).

Kuvaus

Milloin tätä oikeutta sovelletaan?

Oikeus tarkastella henkilötietoja

Sinulla on oikeus saada kopio hallussamme olevista henkilötiedoistasi sekä tietoa siitä, kuinka me niitä käytämme.

Tätä oikeutta voidaan käyttää milloin tahansa, kun hallussamme on sinun henkilötietojasi (tietyin poikkeuksin). 

Oikeus korjata henkilötietoja

Sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan hallussamme olevia henkilötietojasi, jos ne ovat virheellisiä tai puutteellisia.

Tätä oikeutta voidaan käyttää milloin tahansa, kun hallussamme on sinun henkilötietojasi (tietyin poikkeuksin).

Oikeus poistaa henkilötietoja

Tätä oikeutta kutsutaan joskus ”oikeudeksi tulla unohdetuksi”. Tämä oikeus oikeuttaa sinua pyytämään henkilötietojesi poistamista järjestelmistämme ja tiedoistamme. Tätä oikeutta voidaan kuitenkin käyttää vain tietyissä tilanteissa.

Esimerkkejä siitä, milloin tätä oikeutta sovelletaan hallussamme oleviin henkilötietoihisi (tietyin poikkeuksin):

 • kun emme enää tarvitse henkilötietoja siihen tarkoitukseen, jota varten ne keräsimme
 • jos perut meille antamasi suostumuksen henkilötietojesi käyttämiseen ja mikään toinen oikeudellinen peruste ei tue tietojesi käytön jatkamista
 • jos vastustat tapaa, jolla käytämme tietojasi, eikä meillä ole mitään pakottavaa perustetta niiden käytön jatkamiselle
 • jos olemme käyttäneet henkilötietojasi lainvastaisesti
 • jos henkilötiedot on poistettava lainsäädännön noudattamiseksi.

Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus pyytää meitä keskeyttämään henkilötietojesi käyttö. Tätä oikeutta voidaan kuitenkin käyttää vain tietyissä tilanteissa.

Jos keskeytämme henkilötietojesi käytön, meillä on yhä oikeus säilyttää henkilötietojasi, mutta niiden käyttö muihin tarkoituksiin silloin, kun käyttömme on keskeytetty, vaatii sinun suostumuksesi, tietyin poikkeuksin.

Voit käyttää tätä oikeutta, jos

 • uskot, että hallussamme olevat henkilötietosi ovat virheellisiä; tämä kuitenkin koskee vain aikaa, jonka tarvitsemme voidaksemme arvioida, ovatko henkilötietosi todellakin virheellisiä
 • käsittely on lainvastaista, ja vastustat henkilötietojesi poistamista ja pyydät sen sijaan niiden käytön rajoittamista
 • emme enää tarvitse henkilötietoja siihen tarkoitukseen, johon olemme sitä tähän saakka käyttäneet, mutta tarvitset henkilötietoja oikeusvaateisiin liittyen
 • olet vastustanut henkilötietojen käyttöämme ja me arvioimme, ovatko syymme tietojen käsittelyyn ensisijaisia vastalauseeseesi nähden.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Tämä oikeus oikeuttaa sinut saamaan henkilötietosi siinä muodossa, jossa voit siirtää ne toiseen organisaatioon. Tätä oikeutta voidaan kuitenkin käyttää vain tietyissä tilanteissa.

Sinulla saattaa olla oikeus siihen, että siirrämme henkilötietosi suoraan toiselle organisaatiolle, jos se on teknisesti mahdollista.

Tätä oikeutta sovelletaan ainoastaan

 • meille antamiisi henkilötietoihin
 • kun henkilötietojen käyttömme perustuu
 1. sinun suostumukseesi tai
 2. kanssasi tekemämme sopimuksen täytäntöönpanoon ja
 • jos käytämme henkilötietojasi sähköisesti.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä meidän toimestamme.

 

 

 

 

 

 

Voit vastustaa henkilötietojesi käyttöä, jos sinulla on nimenomaiseen tilanteeseesi liittyvät perusteet ja oikeudellinen peruste henkilötietojesi käytölle meidän toimestamme on omat oikeutetut etumme (tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut).

Voimme kuitenkin jatkaa henkilötietojesi käsittelyä vastalauseestasi huolimatta, mikäli sille on pakottavat perustellut syyt tai meidän on käytettävä henkilötietojasi mihin tahansa oikeusvaateeseen liittyen.

Tämä oikeus on erilainen silloin, kun se liittyy markkinointiin, ja voit lukea oikeudestasi kieltäytyä suoramarkkinoinnista tämän tietosuojakäytännön kohdasta ”Kuinka voit kertoa meille markkinointia koskevista mieltymyksistäsi?”.

 

Voit myös milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käyttämistä suoramarkkinointitarkoituksiin (myös silloin, kun suoritamme suoramarkkinointiin liittyvää profilointia).

 

Automaattiseen päätöksentekoon ja profilointiin liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn (ilman ihmisen osallisuutta), kun kyseisellä päätöksellä on oikeusvaikutuksia tai muuten merkittäviä vaikutuksia sinuun. Tätä oikeutta voidaan kuitenkin käyttää vain tietyissä tilanteissa.

 

 

Tätä oikeutta ei voida soveltaa, jos

 • meidän on tehtävä automaattinen päätös solmiaksemme tai pannaksemme sopimus täytäntöön kanssasi
 • laki valtuuttaa meitä tekemään automaattisen päätöksen
 • olet antanut nimenomaisen suostumuksesi tämän päätöksen tekemiselle tällä tavalla henkilötietojasi käyttäen.

 

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Kun olemme käsitelleet henkilötietojasi sinun suostumuksesi nojalla, sinulla on oikeus perua antamasi suostumus.

 

Tätä oikeutta voidaan kuitenkin käyttää vain, jos käsittelemme henkilötietoja suostumuksesi perusteella.

Oikeus tehdä valitus asianmukaiselle tietosuojaviranomaiselle

Jos uskot meidän käsitelleen henkilötietojasi tietosuojalainsäädännön vastaisella tavalla, voit tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle. Jos asut tai työskentelet ETA-alueen jäsenvaltiossa, voit tehdä valituksen kyseisen valtion viranomaiselle.

 

Tätä oikeutta voidaan käyttää milloin tahansa.

Oikeus antaa ohjeita kuolemasi jälkeistä henkilötietojesi käsittelyä varten (edellyttäen, että sovellettava laki sallii kyseisen oikeuden käyttämisen)

 

Sinulla saattaa olla oikeus antaa meille ohjeita, jotka koskevat hallussamme olevien henkilötietojesi käsittelyä kuolemasi jälkeen.

Tätä oikeutta voidaan käyttää milloin tahansa, kun hallussamme on sinun henkilötietojasi (edellyttäen, että sovellettava laki sallii kyseisen oikeuden käyttämisen).

Yhteenveto:

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita, jotka koskevat tapaa, jolla käytämme henkilötietojasi, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse tai postitse.

Tarkemmin:

Jos sinulla on kysymyksiä, huolenaiheita tai valituksia, jotka koskevat tapaa, jolla käytämme henkilötietojasi, voit ottaa meihin yhteyttä alla annettuun sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen.

sähköposti: tietosuoja.fi@aig.com

postiosoite: AIG Europe S.A., Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki

Yhteenveto:

Henkilötietojen lisäksi saatamme kerätä muita tietoa AIG Digital Services -palveluiden käytöstäsi sekä laitteista, joita käytät vuorovaikutukseen kanssamme. Näistä tiedoista sinua ei ehkä voida tunnistaa, ja niihin kuuluvat mm. seuraavat:

 • verkkoselaimen ja elektronisen laitteen tiedot
 • sovelluksen käyttötiedot
 • evästeiden, pikselitunnisteiden ja muiden tekniikoiden avulla kerätyt tiedot
 • demografiset tiedot
 • yhdistetyt tiedot.

Tarkemmin:

Käyttäjä- ja laitetietoja kerätään, kun käytät AIG Digital Services -palveluita. Nämä tiedot eivät ehkä paljasta identiteettiäsi, eivätkä sen vuoksi ehkä ole henkilötietoja, joita käytetään tämän tietosuojakäytännön aiemmissa kohdissa kuvatuilla tavoilla.

Esimerkkejä tällaisista käyttäjä- ja laitetiedoista ovat seuraavat: 

 • verkkoselaimen ja elektronisen laitteen tiedot
 • sovelluksen käyttötiedot
 • evästeiden, pikselitunnisteiden ja muiden tekniikoiden avulla kerätyt tiedot
 • demografiset tiedot
 • yhdistetyiksi tiedoiksi kutsutut tiedot, jotka on koottu yhteen siten, ettei niitä voida yhdistää tiettyyn henkilöön.  

Kun käytät AIG Digital Services -palveluita, me ja kolmannen osapuolen palveluntarjoajamme saatamme kerätä käyttäjä- ja laitetietoja eri tavoin, joihin kuuluvat seuraavat:

 

Tiedonkeruumenetelmä

 

Esimerkkejä

Verkkoselaimesi tai elektronisen laitteesi kautta

Tiettyjä tietoja kerätään useimmilla verkkosivustoilla tai automaattisesti elektronisen laitteesi kautta. Näitä ovat esim. IP-osoitteesi (ts. tietokoneesi osoite verkossa), näytön tarkkuus, käyttöjärjestelmän tyyppi (Windows tai Mac) ja versio, verkkoselaimen tyyppi ja versio, elektronisen laitteen valmistaja ja malli, kieli, käyntiaika, avatut sivut sekä käyttämäsi AIG Digital Services -palvelun (esim. sovellus) nimi ja versio. Käytämme näitä tietoja varmistaaksemme, että AIG Digital Services -palvelut toimivat asianmukaisesti.

Sovelluksen käyttösi kautta

Kun lataat ja käytät sovellusta, me ja palveluntarjoajamme saatamme seurata ja kerätä sovelluksen käyttötietoja, joita ovat esim. päivämäärä ja aika, jona laitteellasi oleva sovellus käyttää palvelimiamme, sekä tiedot ja tiedostot, joita on laitenumerosi perusteella ladattu sovellukseen.

Evästeiden ja verkkoseurannan avulla

Saatamme käyttää evästeitä ja muita verkkoseurantatyökaluja (luvallasi, jos sovellettava laki niin vaatii).

Evästeet ovat tiedonpalasia, joita tallennetaan suoraan käyttämällesi laitteelle. Evästeiden avulla pystymme tunnistamaan laitteesi ja keräämään tietoja, kuten verkkoselaimen tyypin, AIG Digital Services -palveluiden käyttöön käytetyn ajan, avatut sivut, kielivalinnat ja maakohtaisen verkkosivuston. Saatamme käyttää tietoja turvallisuustarkoituksiin, navigoinnin helpottamiseen, tietojen tehokkaampaan esittämiseen ja kokemuksesi yksilöimiseen, kun käytät AIG Digital Services -palveluita. Lisäksi saatamme käyttää tietoja tilastotietojen keräämiseen AIG Digital Services -palveluiden käytöstä, jotta voisimme selvittää, kuinka niitä käytetään ja jotta voisimme parantaa niiden suunnittelua ja toiminnallisuutta sekä ratkaista niitä koskevia kysymyksiä. Lisäksi evästeiden avulla voimme näyttää sinulle mainoksia tai tarjouksia, jotka todennäköisimmin ovat sinulle mieleisiä. Saatamme käyttää evästeitä myös seurataksemme reaktioitasi mainoksiimme. Lisäksi voimme käyttää evästeitä ja muita tiedostoja seurataksemme, kuinka käytät muita verkkosivustoja.

Voit kieltäytyä hyväksymästä käyttämämme evästeet selaimesi asetuksia muuttamalla. Huomaa kuitenkin, että jos kiellät näiden evästeiden käytön, se saattaa haitata sivuston ja joidenkin verkkotuotteiden käyttöä. Tällä hetkellä emme vastaa verkkoselaimen lähettämiin seuraamisenestosignaaleihin (Do Not Track).

Kolmannet osapuolet saattavat kerätä tietoja toimestasi tapahtuvasta AIG Digital Services -palveluiden käytöstä sekä muiden verkkosivustojen tai -palveluiden käytöstä.

Lisätietoja evästeistä, joita käytämmesivustolla, saat alta.

Pikselitunnisteide, verkkojäljitteiden, clear gif -kuvien ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla

Vi vil kunne bruke piksel-tagger, skulte sporingsbilder, klare GIF-er og andre tilsvarende teknologier med ditt samtykke (når gjeldende lov krever det).

Saatamme käyttää pikselitunnisteita, verkkojäljitteitä, clear gif -kuvia ja muita vastaavia tekniikoita sinun luvallasi (mikäli sovellettava laki niin vaatii).

Näitä voidaan käyttää joihinkin AIG Digital Services -palveluihin ja HTML-muotoisiin sähköpostiviesteihin liittyen, esim. AIG Digital Services -palveluiden käyttäjien ja sähköpostien vastaanottajien toiminnan seurantaan, markkinointikampanjoidemme menestyksen mittaukseen sekä tilastojen luontiin AIG Digital Services -palveluiden käytöstä ja kyselyiden vastausprosenteista.

Saatamme käyttää mainospalveluiden tarjoajia räätälöimään, kohdistamaan ja tarjoamaan mielenkiinnonkohteidesi mukaisia AIG:n mainoksia verkossa ja mobiilisovelluksissa sekä raportoimaan tällaisesta mainonnasta. Mainokset perustuvat kanssakäymiseen sinun (tai laitteidesi) kanssasi verkossa tai sen ulkopuolella sekä tietoihin, joita olemme saaneet kolmansilta osapuolilta. Tämän tehdäkseen nämä palveluntarjoajat saattavat käyttää evästeitä, pikselitunnisteita ja muita tekniikoita kerätäkseen tietoja siitä, kuinka sinä ja muut käytätte AIG Digital Services -palveluita sekä kolmansien osapuolien verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia. He saattavat myös käyttää näitä tekniikoita yhdessä tietojen kanssa, joita he keräävät verkon käytöstäsi, jotta he voisivat tunnistaa sinut käyttäessäsi eri laitteita, kuten matkapuhelinta tai kannettavaa tietokonetta. Palveluntarjoajamme voivat myös yhdistää niille antamiamme henkilötietoja IP-osoitteeseesi ja tarjota sinulle AIG:n mainoksia verkossa IP-osoitteesi perusteella. Jos haluat kieltää tietojesi käytön näihin tarkoituksiin, voit tehdä sen käymällä itsesääntelyohjelman sivulla osoitteessa www.aboutads.info/choices/ tai www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp ja määrittämällä estoasetuksesi käyttämäsi tietokoneen tai mobiililaitteen selaimessa. Lataa AppChoices-sovellus osoitteesta www.aboutads.info/appchoices käyttääksesi estoasetuksia mobiilisovelluksissa.

Fyysinen sijainti

Sovellettavan lainsäädännön mukaisesti (ja sinun luvallasi, mikäli sovellettava laki sen vaatii) saatamme kerätä elektronisen laitteesi fyysistä sijaintia koskevia tietoja esim. satelliitin, matkapuhelinverkon tukiaseman tai WiFi-signaalien avulla. Saatamme käyttää laitteesi paikannustietoja tarjotaksemme sinulle räätälöityjä, sijaintiin perustuvia palveluita ja sisältöä.

Markkinointimieltymystesi ja sovellettavan lain mukaisesti saatamme myös jakaa markkinointikumppaneidemme kanssa laitteesi paikannustietoja yhdistettyinä katsomiasi mainoksia koskeviin tietoihin sekä muihin keräämiimme tietoihin, jotta markkinointikumppanimme voisivat tarjota sinulle yksilöidympää sisältöä ja tutkia mainoskampanjoiden tehokkuutta.

Joissakin tapauksissa voit ehkä sallia tai kieltää laitteesi paikannustietojen käytön ja/tai jakamisen tällä tavalla, mutta jos teet niin, me emme ja/tai markkinointikumppanimme eivät ehkä pysty tarjoamaan sinulle räätälöityä palvelua ja sisältöä.

Lisäksi saatamme hankkia tietoja laitteesi tarkasta maantieteellisestä sijainnista, kun käytät mobiilisovelluksiamme matka- tai muita tukipalveluita varten. Matka- tai muiden tukipalveluiden tarjoamiseen liittyen saatamme jakaa laitteesi maantieteellistä sijaintia koskevia tarkkoja tietoja asiakkaidemme ja muiden yhteistyötahojemme kanssa. Voit estää toimestamme tapahtuvan tarkkojen paikannustietojen keräämisen ja jakamisen poistamalla mobiilisovelluksen laitteeltasi, poistamalla mobiilisovelluksen oikeuden paikannuspalveluiden käyttämiseen laitteesi käyttöjärjestelmän oikeuksienhallintajärjestelmän avulla tai noudattamalla mobiilisovelluksen tietosuojailmoituksessa annettuja muita asiaa koskevia ohjeita.

Joissakin tilanteissa paikannustiedoista voi tulla henkilötietoja, mikäli sinut voidaan tunnistaa paikannustietojen avulla. Näissä tapauksissa paikannustietoja käsitellään henkilötietoina, kuten tämän tietosuojakäytännön aiemmissa kohdissa on kuvattu.

Antamiesi tietojen avulla

Joitakin tietoja (esim. sijainti ja ensisijainen viestintätapa) kerätään, kun annat niitä vapaaehtoisesti. Ellei näitä tietoja yhdistetä henkilötietojen kanssa, sinua ei voida tunnistaa niiden perusteella. . 

Tietoja yhdistelemällä

Saatamme koota tietoja yhteen (ts. yhdistää) siten, etteivät ne liity tiettyyn henkilöön, ja käyttää sitten näitä tietoja (voimme esim. yhdistää tietoja laskeaksemme sellaisten käyttäjiemme prosenttiosuuden, joilla on tietty suuntanumero).

Huomaa, että kun käyttäjä- ja laitetiedot eivät ole henkilötietoja, voimme käyttää ja luovuttaa kyseisiä tietoja mihin tahansa tarkoitukseen, lain sallimissa rajoissa. Jos meidän on sovellettavan lainsäädännön mukaan käsiteltävä käyttäjä- ja laitetietoja henkilötietoina tai jos yhdistämme käyttäjä- ja laitetietoja tunnistettavissa olevien henkilötietojen kanssa, voimme tässä osassa lueteltujen käyttötarkoitusten lisäksi käyttää ja luovuttaa käyttäjä- ja laitetietoja kaikkiin niihin tarkoituksiin, joita varten käytämme ja luovutamme henkilötietoja.

Yhteenveto:

Evästeet ovat tiedonpalasia, joita tallennetaan suoraan käyttämällesi laitteelle.

Käytämme useita evästeitä ja seurantatekniikoita verkkosivustollamme. Evästeet auttavat meitä mm. ymmärtämään käyttäjien käyttäytymistä, saavat verkkosivustomme toimimaan paremmin ja auttavat verkkomainonnan kohdistamisessa.

Tarkemmin:

verkkosivustollamme käytämme seuraavia evästeitä:

Voit kieltäytyä hyväksymästä käyttämämme evästeet selaimesi asetuksia muuttamalla. Huomaa kuitenkin, että jos kiellät kaikkien evästeiden käytön sivustolla, se saattaa haitata sivuston ja joidenkin verkkotuotteiden käyttöä.

Edellä mainittujen evästeiden lisäksi evästeitä voidaan asettaa elektroniselle laitteellesi myös silloin, kun avaat sähköpostiviestejä, joita olemme lähettäneet sinulle. Käytämme näitä sähköposteja mainontamme tehokkuuden seurantaan.

Yhteenveto:

Emme ole vastuussa minkään kolmannen osapuolen tietosuojasta, tiedoista tai muista menettelytavoista. Tämä koskee myös kaikkia kolmansia osapuolia, jotka operoivat mitä tahansa sivustoa tai palvelua, joihin AIG Digital Services -palvelut on linkitetty.

Tarkemmin:

Minkään kolmannen osapuolen tietosuoja, tiedot tai muut menettelytavat eivät kuulu tämän tietosuojakäytännön piiriin, emmekä ole niistä vastuussa. Tämä koskee myös kaikkia kolmansia osapuolia, jotka operoivat mitä tahansa sivustoa tai palvelua, joihin AIG Digital Services -palvelut on linkitetty. AIG Digital Services -palveluissa oleva linkki ei tarkoita meidän tai konserniyhtiöidemme tukevan linkitettyä sivustoa tai palvelua. 

Huomaa, että emme ole vastuussa muiden organisaatioiden, kuten Facebookin®, Twitterin®, Applen®, Googlen®, Microsoftin®, RIM/Blackberryn® tai minkä tahansa muun sovellusten kehittäjän tai tarjoajan, sosiaalisen median palveluntarjoajan, käyttöjärjestelmän tarjoajan, langattomien palveluiden tarjoajan tai laitevalmistajan tiedonkeruuta ja tietojen käyttöä ja luovutusta koskevista käytännöistä ja menettelytavoista (tietoturvakäytännöt mukaan lukien). Tämä kattaa myös kaikki henkilötiedot, joita luovutat toisille organisaatioille AIG Digital Services -palveluiden kautta tai niihin liittyen.

Yhteenveto:

Tätä tietosuojakäytäntöä on päivitetty viimeksi 25/03/2018. Saatamme tarkistaa tämän käytännön ja tehdä siihen muutoksia ajoittain.

Tarkemmin:

Tätä tietosuojakäytäntöä on päivitetty viimeksi 25/03/2018.

Tarkistamme tämän tietosuojakäytännön säännöllisesti ja pidätämme oikeuden muuttaa sitä milloin tahansa huomioidaksemme liiketoiminnassamme, lakisääteisissä vaatimuksissa ja henkilötietojen käsittelytavoissamme tapahtuvat muutokset. Julkaisemme päivitykset tällä verkkosivustolla ja, mikäli tarpeen, ilmoitamme muutoksista etukäteen.