SairaalaHoiva Plus

Hinta alkaen  11,90€/kk

SairaalaHoiva Plus -vakuutus korvaa, jos joudut sairaalahoitoon tai sairauslomalle sairauden tai tapaturman vuoksi. Voit ottaa sen muun vakuutusturvan rinnalle. 

SairaalaHoiva Plus -vakuutus antaa lisäturvaa sairaalahoidon ja sairausloman varalle

Kattava turva tapaturmien ja sairauksien varalle 

SairaalaHoiva Plus kattaa sairauksista ja tapaturmista aiheutuneita 

 • sairaalahoitopäiviä
 • sairaalahoidon jälkeistä sairauslomaa
 • fysioterapiakäyntejä ja
 • perheenjäsenten vierailua sairaalassa.

Korvausta sairaalahoidosta maksetaan toisesta sairaalahoitovuorokaudesta alkaen.

Lisäksi vuorokauden kestäneen sairaalahoidon jälkeen korvataan sairauslomapäiviä
enintään 28 päivän ajalta. 

Sairaalahoidon jälkeinen lääkärin määräämä fysioterapiaa korvataan enintään kuudesta hoitokerrasta vakuutustapahtumaa kohden.

Perheenjäsenten matka- ja majoituskuluja korvataan enintään kuudelta päivältä, mikäli vakuutettu on sairaalahoidossa yhtäjaksoisesti yli 14 päivää ja yli 50 km etäisyydellä.

Korvaus sairaalahoitopäivien perusteella

SairaalaHoiva Plus ei ole perinteinen sairauskuluvakuutus, siksipä sen voi ottaa minkä tahansa olemassa olevan vakuutuksen rinnalle. Monet vakuutusyhtiöt maksavat korvaukset toteutuneiden hoitokulujen mukaan. Tästä vakuutuksesta saat korvauksen sairaalassa vietettyjen päivien perusteella, hoitokulujen sijasta.  

Enimmäiskorvaus sairaalahoitopäivistä jopa 120 €/vrk! 

Enimmäiskorvaus sairauslomapäivistä jopa 60 €/vrk!

 

 

Kuusankoskelainen Pekka Laine:

"Sain vakuutuksesta tuntuvan korvauksen, joka avulla pystyin helpottamaan elämääni kotona: esimerkiksi autotallin sisäänkäyntiin asensin sähköoven, jotta ei tarvitsisi oven kanssa temppuilla käsipelillä enää. Kyllä minä todella suosittelen tämän vakuutuksen ottamista."

Päiväkohtaiset korvaukset muun vakuutusturvan lisäksi

SairaalaHoiva Plus antaa lisäturvaa muiden vakuutusten rinnalle, sillä korvaukset maksetaan aina muista mahdollisista vakuutuksista riippumatta!

Sairaalahoito

Jos joutuisit sairauden tai tapaturman vuoksi sairaalahoitoon, maksamme jopa 120 €/vrk. Korvaus maksetaan jokaisesta sairaalassa vietetystä yöstä, toisesta vuorokaudesta lähtien jopa vuoden ajan. Teho-osastolla sairaalavuorokausikorvaus on kaksinkertainen.   

Sairausloma

Lääkärin määräämä sairausloma välittömästi vähintään yhden vuorokauden kestäneen sairaalahoidon jälkeen. Myös eläkkeellä oleva vakuutettu voi pyytää lääkäriltä sairauslomatodistuksen vakuutuskorvausta varten. Jos sairaalahoidosta kotiuttamisen jälkeen joudut sairauslomalle, maksamme jopa 60 €/vrk.

Vakuutuksen laajuuden voit valita itse, oman elämäntilanteesi mukaan. Vakuutuksen laajuutta vastaavat korvaukset näet alla olevasta taulukosta. Saat korvauksen muiden korvausten ja tulojen lisäksi. Summa ei perustu hoitokuluihin, vaan voit käyttää rahat kuten haluat.

  Taso 1   Taso 2 Taso 3 
Sairaalahoito 30€ 75€ 120€
Sairausloma 15€ 30€ 60€
Fysioterapia 40€ 40€ 40€
Perheen vierailu 130€ 130€ 130€

Yllä mainitut korvaukset koskevat vakuutettua aikuista (Yksilövakuutuksessa vakuutuksenottaja ja Pari- tai Perhevakuutuksessa myös puoliso tai avopuoliso). Vakuutetuille lapsille sattuneista vahingoista Perhevakuutuksesta maksettavat korvaukset ovat aina 50 % vastaavasta aikuiselle maksettavasta korvauksesta.

Edullisella kuukausimaksulla kattava turva

Vakuutus myönnetään 18-74-vuotiaille, ja on voimassa 75-vuotiaaksi asti. Vakuutusmaksu nousee alla olevan taulukon mukaisesti syntymäpäivää seuraavan vakuutuskauden alusta.   Vakuutuksessa on 30 päivän karenssiaika sairauden osalta, jonka jälkeen vakuutusturva tulee voimaan. Tapaturmien osalta karenssiaikaa ei sovelleta, eli turva astuu heti puhelusta voimaan.

  Taso 1   Taso 2 Taso 3 
18 – 39 v. 11,90 €/kk 12,30 €/kk 12,90 €/kk
40 – 49 v. 12,20 €/kk 12,90 €/kk 13,70 €/kk
50 – 59 v. 12,90 €/kk 14,10 €/kk 15,60 €/kk
60 – 64 v. 13,70 €/kk 15,40 €/kk 17,60 €/kk
65 – 69 v. 14,60 €/kk 16,70 €/kk 19,30 €/kk
70 – 75 v. 24,10 €/kk 26,90 €/kk 30,30 €/kk

Yllä olevasta taulukosta löydät Yksilövakuutuksen hinnat. Yksilövakuutuksessa vakuutettuna olet vain sinä. Jos olet yksinhuoltaja, Yksilövakuutus laajenee kuitenkin kattamaan myös lapsesi. 

Parivakuutus kattaa sinun lisäksesi myös puolisosi tai avopuolisosi ja Perhevakuutus lisäksi lapsenne. Lisätietoa Pari -ja Perhevakuutuksen hinnoista saat asiakaspalvelustamme. 

SairaalaHoiva Plus -vakuutuksen ehdot

Usein kysyttyä

Voit saada SairaalaHoiva-vakuutuksen, jos:

 • olet vähintään 18-vuotias mutta alle 75-vuotias ja
 • asut vakinaisesti Suomessa.

Samat myöntämiskriteerit koskevat myös Pari- tai Perhevakuutukseen liitettävää puolisoa tai avopuolisoa.

Vakuutukseen liitettävien lasten tulee olla yli kuuden (6) kuukauden ikäisiä mutta alle 18-vuotiaita tai, jos lapset opiskelevat kokopäiväisesti, alle 23-vuotiaita.

Vakinaisesti Suomessa asuvaksi katsotaan henkilö, joka asuu Suomessa suurimman osan kalenterivuotta ja kuuluu Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin ja hänellä on siitä osoituksena voimassaoleva Kela-kortti.

Vakuutus on voimassa 75-vuotiaaksi asti. Vakuutus päättyy viimeistään sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutuksenottaja täyttää 75 vuotta. Vakuutus päättyy myös, jos vakuutettu oleskelee pääosan kalenterivuodesta ulkomailla, eikä siis asu vakituisesti Suomessa.

Vakuutuksenottajan ei tarvitse antaa terveysselvitystä tai käydä lääkärintarkastuksessa ennen vakuutuksen myöntämistä.

Lasten korvaukset ovat 50% aikuisten korvauksista.

Kuten kaikissa vakuutuksissa, myös SairaalaHoiva Plus -vakuutuksessa on joitakin rajoitusehtoja. 

Oikeutta korvaukseen ei ole muun muassa silloin, kun kyseessä on sairaus tai tapaturma

 • joka on sattunut harrastaessa lisenssiä edellyttävää kilpaurheilua tai valmennusohjelman mukaan harjoiteltaessa
 • joka on sattunut ajaessa tai matkustaessa yli 125 kuutiosentin moottoripyörällä tai vastaavalla
 • joka on sattunut osallistuessa vaarallisiin urheilulajeihin tai toimintoihin, tai ulkomailla asumattomille seuduille tehtävälle omatoimiselle vaellukselle

Tai kun kyseessä on

 • tahallisesti itse aiheutettu vamma
 • pitkäaikaishoito, esim. vanhainkodissa, kuntoutus- ja vieroitushoitolaitoksessa
 • synnytys

Tai kun

 • vakuutetulla on todettu HI-virus tai hän sairastaa AIDS:ia
 • mikäli vakuutetulla on tai on ollut ennen vakuutuksen tarjoamisajankohtaa meneillään testejä, tutkimuksia tai vastaavia toimenpiteitä, joiden perusteella vakuutettu sairastuu sairauteen, joka johtaa sairaalahoitoon tai sairauslomaan

Sairauslomakorvausta maksetaan vain, kun vakuutettu ei ole sairaalahoidossa. 

Tarkista täydelliset rajoitusehdot vakuutusehdoista.

Sairaalahoito tarkoittaa, että vakuutettu on sairaalassa potilaana tapaturman tai sairauden tutkimiseksi tai hoitamiseksi yhtäjaksoisesti vähintään 24 tuntia (hoitopäivä). Yhtä vakuutustapahtumaa kohden maksetaan korvausta enintään 365 hoitopäivältä.

Sairauslomapäivä tarkoittaa lääkärin määräämää sairauslomaa vähintään yhden päivän sairaudesta tai tapaturmasta johtuneen sairaalahoitopäivän jälkeen. Myös eläkkeellä oleva vakuutettu voi pyytää lääkäriltä sairauslomatodistuksen vakuutuskorvausta varten.

Kyllä, SairaalaHoiva Plus vakuutuksesta voi hakea korvausta myös tilanteessa, jossa sairaalahoitoon joutuminen johtuu koronaviruksesta. 

Korvausta maksetaan fysioterapiakäynnistä, joka ei tapahdu sairaalassa ja jota lääkäri pitää lääketieteellisesti tarpeellisena tapaturman tai sairauden aiheuttaman sairaalahoidon jälkeen. Vakuutetulle maksetaan korvausta enintään kuudesta hoitokerrasta vakuutustapahtumaa kohden

Korvausta maksetaan vakuutetun perheenjäsenten matka- ja majoituskuluista, jos vakuutettu on tapaturman tai sairauden johdosta sairaalahoidossa yhtäjaksoisesti yli 14 päivää ja vähintään 50 kilometrin etäisyydellä. Perheenjäseneksi katsotaan vakuutuksenottajan puoliso tai avopuoliso sekä heidän lapsensa. Korvausta maksetaan enintään kuudelta päivältä vakuutustapahtumaa kohden. 

Jos et löytänyt vastusta kysymykseesi, ota yhteyttä asiakaspalveluumme numerossa 0203 03456 (Puhelun hinta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.) tai sähköpostitse asiakaspalvelu@aig.com. Asiakaspalvelumme on avoinna ma-pe klo 9-21 ja la klo 10-16.

Kiinnostuitko?

Jätä yhteystietosi, niin soitamme sinulle.